Kroniske smerter - lær om

Lider du eller en, som du har nær, af kroniske smerter? Så har vi forfattet syv tekster, som gerne skulle give dig en bedre forståelse af, hvad kronisk smerte er.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Oversigt over undervisningsmateriale til patienter og pårørende om kroniske og vedvarende smerter.

Hvad handler undervisningsmaterialet om?

Lider du eller en, som du har nær, af kroniske smerter? Så har vi forfattet syv tekster, som gerne skulle give dig en bedre forståelse af, hvad kronisk smerte er. Teksterne introducerer dig til, hvordan kroppen oplever smerte, hvilke forandringer du kan møde i din hverdag, og hvordan du gennem forskellige værktøjer kan håndtere dine nye udfordringer. Derudover kan du få indblik i, hvordan et forløb i Tværfagligt Smertecenter typisk ser ud samt hvilke faggrupper, du vil møde i dit behandlingsforløb.

Et bio-psyko-social-eksistentielt perspektiv

I Tværfagligt Smertecenter arbejder vi med smerter ud fra et ”bio-psyko-social-eksistentielt” perspektiv. Oversat til hverdagssprog betyder det, at de forskellige dele af livet gensidigt påvirkes af hinanden. Smerterne påvirker derfor ikke kun én del af vores liv, men har indflydelse på mange dele og aspekter af livet. Den tværfaglige behandling bliver derfor tilrettelagt individuelt, hvor den tilpasses den enkeltes behov og situation, og med et tværfagligt blik på de forskellige forhold der findes i et levet liv. Eksempler på faktorer som kan gøre sig gældende eller ændres i forbindelse med kroniske smerter.

Psykologiske faktorer:

 • Glæde / sorg
 • Tryghed / angst
 • Overskud / depression

Biologiske faktorer:

 • Fysisk form
 • Smerter
 • Alder
 • Sygdom

Sociale faktorer:

 • Arbejde
 • Familie
 • Kultur
 • Økonomi
 • Venner

Eksistentielle faktorer:

 • Hvorfor mig?
 • Meningsløshed
 • Livsværdier
 • Håb

Oversigt over teksterne

Nedenfor ses titlerne på de syv tekster samt en kort redegørelse for, hvad teksterne handler om:

Hvad er kroniske smerter egentlig?

Generel information om smerte og hvordan man kan skelne mellem forskellige former for smerte.

Om forløb i Tværfagligt Smertecenter

Introduktion til et typisk forløb i Tværfagligt Smertecenter samt introduktion til centerets faggrupper.

De psykologiske faktorer

Gennemgang af forskellige aspekter af psyken som kan påvirkes af kroniske smerter. Derudover en introduktion til redskaber som kan hjælpe dig med at styre dine tanker og følelser i forbindelse med kronisk smerte.

Særligt for dig på venteliste

Information om Tværfagligt Smertecenters venteliste samt hvilke tiltag, du allerede nu kan begynde på inden dit forløb.

De biologiske faktorer (medicinering)

Introduktion til Tværfagligt Smertecenters principper om dosering af medicin til patienter.

De biologiske faktorer (fysioterapi)

Introduktion til hjernens skelnen mellem forskellige former for smerte, heri hvordan smerte kan udvikle sig. Derudover gennemgår teksten fysioterapeutiske redskaber, som kan løsne op i smerten.

De sociale faktorer

Information om hvordan smerter kan have indflydelse på arbejdslivet. Heri nogle gode råd til, hvem man kan kontakte for at få hjælp.

Redaktør