Kritisk sygdom

Heri findes information om engangssum ved kritisk sygdom.

Mange mennesker er i dag, gennem deres arbejdsplads eller faglige organisation, omfattet af en pensions- og livsforsikringsordning, der giver mulighed for at få udbetalt en engangssum ved kritisk sygdom.
Engangssummen kan udbetales ved en lang række sygdomme, bla omfattende de fleste kræftsygdomme. Beløbet kan udbetales når diagnosen er stillet - også selvom du forsat er i arbejde og får udbetalt løn.

En betingelse for at få udbetalt engangssummen er at din sygdom er diagnostiseret efter at ordningen er indgået i din pensions- eller forsikringsordning. Diagnosen skal være stillet, inden du fylder 60 år. Nogle pensionsordninger har dog udvidet denne aldersgrænse.
Din diagnose skal også være stillet på et tidspunkt, hvor du er dækket af pensionskassens eller forsikringens ydelser. Det vil ofte sige, at du har et aktivt medlemskab. De enkelte pensions- og forsikringsordninger har vedtaget hver deres betingelser for udbetaling af engangssum ved kritisk sygdom.

Kontakt derfor din pensionskasse eller dit forsikringsselskab for at få nærmere oplysninger om muligheden for udbetaling af engangssummen.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Hvis du har en opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er det også muligt at få udbetalt den, inden man fylder 60 år, ved sygdom der anses for kritisk, heriblandt cancer. Nærmere oplysninger hos LD-medlemsservice telefon 
70 13 13 77 eller www.ld.dk, mail: medlemsservice@ld.dk

Redaktør