Kontaktsygeplejerske i Nyresygdomme, klinik 2134 eller Hjemmedialyse, klinik 2134

Information til patienter og pårørende

Du har fået tilbudt en kontaktsygeplejerske  i Afdeling for Nyresygdomme, klinik 2134/ Hjemmedialyse, klinik 2134

Din kontaktsygeplejerske er den sygeplejerske, som har et særligt ansvar for din pleje og behandling. Derudover er hun ansvarlig for, at dit forløb er koordineret i forhold til udredning, sammenhæng og kontakt til andre samarbejdspartnere. 

Hvis du er tilknyttet flere specialer eller afdlinger, kan du opleve at have flere forskellige kontaktsygeplejersker.

_____________________________________________________________
Din kontaktsygeplejerske

Hvis du har behov for at tale med din kontaktsygeplejerske, er du meget velkommen til at gøre sygeplejerskerne opmærksom på dette. Er din kontaktsygeplejerske ikke til stede, er der altid andre sygeplejersker, der har ansvaret for din pleje og behandling.

Redaktør