Kørselsforbud pga. obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS)

Vejledning til patienter der har fået kørselsforbud pga. obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS).

Vejledning til patienter der har fået kørselsforbud pga. obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS)
 
Du er i dag blevet informeret om, at du ikke må føre motorkøretøj. 

Kørselsforbuddet gælder fra d.d., og indtil du har været velbehandlet i en periode på minimum 4 uger.

Det er personalet på Dansk Center for Søvnsygdomme, der vurderer, hvornår du er velbehandlet. Denne vurdering sker bl.a. på baggrund af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

For at blive betragtet som velbehandlet, skal du som minimum bruge din CPAP-maskine i 4 timer pr. nat i 70 % af nætterne og samtidig være velbehandlet med et:

  • AHI under 15, gældende for personer med gruppe 1 kørekort (personbil etc)
  • AHI under 10, gældende for personer med gruppe 2 kørekort (bus, lastbil, erhvervskørsel)

Derudover må du ikke have svære dagtidssymptomer, dvs. at din dagtræthed skal være aftaget til et niveau, hvor du ikke har risiko for søvnanfald.

Du vil blive ringet op af din kontaktsygeplejerske, når du har været i behandling i ca. 3 uger. Her taler I sammen om, hvordan det går med CPAP-behandlingen. Såfremt du har brugt maskinen ifølge vejledning og har god effekt af behandlingen, kan I aftale en tid til ambulant kontrol af CPAP, ca. 4 uger efter opstart.

Det er ved denne kontrol, at vurderingen af din køreegnethed finder sted.

Udebliver du fra kontrollen, underretter vi Embedslægeinstitutionen om kørselsforbuddet.

Redaktør