Klumpfod - børn med

Information til forældre om diagnose og behandling af børn med klumpfod.

Information om diagnosen

I Danmark fødes ca. 1 ud af 1000 børn med klumpfod. Den medicinske betegnelse er Pes equino varus adductus.

Årsagen er ukendt, men der er en vis arvelig faktor. 2/3 er drenge og hos halvdelen af børnene er lidelsen dobbeltsidig. Fejlstillingen er dannet i løbet af 2. trimester af graviditeten.

Barn med klumpfod

I en klumpfod er alle knogler, muskler, sener, kar og nerver tilstede. Det er stramning af muskler, sener, ledbånd og ledkapsel på indersiden og bagsiden af foden, der medfører fejlstillingen. Desuden er underbenet tyndere end normalt og foden vil ofte være lidt kortere og bredere.

Behandling

Behandlingen, som kaldes Ponseti-metoden, består i manipulation og gipsanlæggelse mhp. at oprette fod/fødder. Gipsen omlægges en gang om ugen. Hvis der er behov for operation af achillessenen, har barnet efterfølgende gips på i tre uger. Der er typisk behov for 5-6 behandlinger med seriegips, men det kan variere individuelt.

Når gipsen er lagt, skal I være opmærksomme på om:

  • Barnet trækker foden op i gipsen
  • Foden hæver eller tæerne bliver misfarvede
  • Barnet er mere grædende end normalt

I disse tilfælde skal fysioterapeuten kontaktes. Udenfor vores åbningstid skal I henvende jer til nærmeste skadestue.

Husk at dit barn stadig kan og skal ligge på maven i de vågne timer, når det har gips på. 

Skinnebrug

Efter behandlingen med seriegips overgår barnet til skinnebehandling. Skinnen består af et par sko og en tværbarre. Skinnen skal anvendes konsekvent mhp. at undgå tilbagefald af fejlstillingen:

  • 23 timer i de første 3 mdr. (enkelte til 6 mdr.)
  • 16 timer i døgnet fra 3 mdr. til 1 års alderen
  • 12-14 timer i døgnet fra 1 års alderen til barnet er 4-6 år

Ved ambulant kontrol efter 3 måneder vil der blive taget stilling til, om brug af skinnen kan sættes ned til 16 timer i døgnet.

Det er vigtigt, at skoene sidder godt fast på foden, så hælen ikke kan trække sig op. Ved skinnerelaterede spørgsmål kontaktes Sahva.

Husk at dit barn også kan og skal ligge på maven, når det har skinne på.

Alfa-flex skinnen.
Alfa-flex skinnen.
Her ses et barn med skinnen på.
Her ses et barn med skinnen på.

Sko

Når barnet begynder at gå, skal det have sko på. Barnet kan bruge almindeligt fodtøj med fast hælkappe og lige inderside. Skoen skal sidde godt fast på foden. Vi anbefaler sandaler til indendørs brug. Tag en snak med fysioterapeuten, når I skal købe sko første gang.

Kontrol

Kontrol hos fysioterapeuten: 3 uger, 6 uger, 3 mdr. og 6 mdr. efter skinneudlevering. Fra 1 års alderen 1 gang årligt. 

Kontrol hos lægen: Ca. ved 1 års alderen og herefter 1 gang årligt.

Når barnet ses til kontrol, bliver behovet for evt. behandlingstiltag vurderet. Nogle børn kan få behov for seriegipsning igen, samt evt. operation, hvis de får tilbagefald af fejlstilling. Anvendelse af natskinne efter 6 års alderen kan blive aktuelt. 

Nyttige telefonnumre

Bandagist, SAHVA: 39 25 02 50 
Lægesekretær: 35 45 41 30

Redaktør