Kateterskift i eget hjem

Heri findes information om Rigshospitalets kateter udefunktion.

Du er nu tilmeldt Rigshospitalets Urologisk Kliniks Udefunktion, som vil komme og skifte dit blærekateter eller topkateter i hjemmet.

Vi er i udefunktionen 3 sygeplejersker med stor erfaring indenfor katetre. Vi kører ud hver onsdag, hvor vi har ca. 10 kateterskift.
Da Rigshospitalet er et universitetshospital, vil sygeplejersken til tider være ledsaget af en sygepleje- eller medicinstuderende, som skal oplæres i kateterskift.

Første skift i hjemmet

En sygeplejerske fra Udefunktionen vil kontakte dig pr. telefon eller brev og aftale tidspunktet for første skift hjemme hos dig.
For at sikre, at du ikke kommer til at gå for længe uden at få skiftet kateter, vil du få en tid til at komme ind til skift i vores ambulatorie. Normalt hører du fra Udefunktionen inden denne tid og vi sørger for at aflyse din tid i ambulatoriet.

Senere skift

Du vil ved hvert besøg få udleveret en tid til nyt skift. Sygeplejersken vil ringe dig op et døgn før, eller samme dag, ca. kl. 8 og aftale et tidspunkt på dagen.
Da Udefunktionen dækker et stort område i København og omegn kan ønsker om en bestemt tid desværre ikke altid efterkommes, men vi bestræber os selvfølgelig på det. Der kan desuden være problemer med at overholde det aftalte tidspunkt på grund af trafikale problemer med mere.

Plejepersonale

Hvis du bor på plejehjem, eller af en eller anden grund ikke er i stand til selv at lave aftaler med os pr. telefon, vil vi, med din accept, i stedet lave aftale med hjemmeplejen, plejehjemspersonalet eller andre.

Sygdom og ferie

Ved sygdom og i ferieperioder kan vi være nødsagede til at aflyse skift af kateter i hjemmet. I stedet indkalder vi dig til kateterskift i ambulatoriet.

Ved problemer med dit kateter

Vi har desværre ikke mulighed for at komme ud i hjemmet akut. Hvis du får problemer med dit kateter, skal du først henvende dig til hjemmesygeplejersken ellers kontakte Urologisk Ambulatorium eller vagtlægen.

Lidt hjælp til os

Hvis dit kateter er blevet skiftet af f.eks vagtlægen eller under en indlæggelse på en anden afdeling, vil det være en stor hjælp for os, hvis du kontakter vores ambulatorium og informerer herom. En sygeplejerske fra Udefunktionen vil kontakte dig med henblik på en ny tid.

Redaktør