Isolationsregler for patienter med cystisk fibrose - børn og unge

Nogle bakterier kan smitte fra en CF-patient til enanden, hvorfor kohorte (gruppevis) isolation for visse bakteriers vedkommende, er nødvendig.

Patienter med CF har udtalt tilbøjelighed til bakteriel kolonisation og efterfølgende infektion i nedre luftveje. Infektioner er i starten intermitterende, men bliver for de fleste bakteriers vedkommende senere kroniske med samtidig stigning i specifikke IgG-antistoffer (præcipitiner). Nogle bakterier kan smitte fra en CF-patient til en anden, hvorfor kohorte (gruppevis) isolation for visse bakteriers vedkommende, er nødvendig.

De følgende 7 bakterier forårsager de alvorligste kronisk infektioner.

Bakterier, der kræver isolation:

Pseudomonas aeruginosa (PA)

En Gram negativ stav og den vigtigste bakterielle årsag til kronisk lungeinfektion hos CF-patienter, og krydsinfektioner ses efter langvarig og/eller tæt kontakt (f.eks. indlæggelser på samme stue, ferier og kurser). Patienter med intermitterende PA (ikke-kronisk) isoleres ikke fra patienter uden Pseudomonas.

Patienter med kronisk PA-infektion isoleres fra andre CFpatienter både i klinikken og under indlæggelse.

Burkholderia cepacia kompleks

Infektion med denne Gram-negative stav er meget vanskelig at behandle effektivt pga. bakteriens udtalte evne til resistensudvikling.
Epidemisk spredning har været rapporteret, hvorfor alle patienter med Burkholderia cepacia kompleks infektion er strengt individuelt isolerede. Personale skifter kitler og spritter hænder efter kontakt med inficeret patient. I rummet, hvor patienten har opholdt sig, skal alle flader sprittes af, før næste patient ses i rummet.

Patienter med Burkholderia-infektion er strengt individuelt isolerede. De må ikke deltage i sociale aktiviteter med andre CF-patienter. Patienter med intermitterende infektion skal være infektionsfri i mindst 12 måneder før isolationen ophæves.

Achromobacter xylosoxidans

En Gram-negativ multiresistent vandbakterie, som er i stand til at give kronisk infektion hos CF-patienter. Smitte mellem patienter kan forekomme.

Patienter med kronisk Achromobacter-infektion isoleres individuelt både i klinikken og under indlæggelse. De må ikke deltage i sociale aktiviteter med andre CF patienter. Patienter med intermitterende infektion skal være infektionsfri i mindst 12 måneder, før isolationen ophæves.

Pandorea apista.

Gram negativ bakterie

Patienter med Pandorea-infektion isoleres individuelt som Burkholderia
inficerede patienter

Atypiske mykobakterier

Kan forårsage lungeinfektion hos CF-patienter. Atypiske mycobakterier
findes i naturen (vand). Se endvidere skema.

Alle patienter med atypiske mykobakterier isoleres.

Bakterier der ikke kræver isolation:

Staphylococcus aureus

10-30% af den raske befolkning er koloniseret med S.aureus i øvre luftveje. Hos CF-patienter er graden af kolonisering endnu højere og S.aureus er her i stand til at etablere en kronisk lungeinfektion.
På grund af en risiko for spredning af de vanskeligt behandlelige methicillin-resistente stammer af S. aureus (MRSA) anbefales isolation af CF-patienter med disse bakterier.

Patienter med almindelig S. aureus infektion isoleres ikke.

Stenotrophomonas maltophilia

En Gram-negativ multiresistent vandbakterie, som findes med stigende
hyppighed i trakealsekret fra CF-patienter. Der er i øjeblikket ingen holdepunkter for spredning fra patient til patient.

Patienter med Stenotrophomonas maltophilia-infektion isoleres
ikke.

Hyppigt stillede spørgsmål:

1. Må jeg få behandling hos min tandlæge?

Hvis du ikke er kronisk inficeret, skal du beskytte dig selv mod mulig smitte. Derfor skal du enten bruge tandlægeklinik på Frederiksberg (gælder kun børnene) eller inhalere Promixin/TOBI morgen og aften på behandlingsdagen. Patienter med kronisk infektion bruger egen tandlæge.

2. Må jeg gå i svømmehallen?

Ja, offentlige svømmehaller er klorerede. Varmtvands- og baby bassiner samt spabade frarådes. Dykning frarådes pga risiko for bihuleinfektion.

3. Findes der Pseudomonas vandhaner eller brusehoveder?

Ja. Disse skal afkalkes tit (en gang om ugen), og vandet skal løbe
ca. 2 min, før det er bakteriefrit.

4. Må man lege i vandpytter/sne?

Ja

5. Må jeg have vanddunk med i skole/sport mm.?

Ja, hvis den kommer i opvaskemaskinen dagligt.

6. Må jeg deltage i CF skole og bruge unge cafe på RH?

Du skal spørge din læge/sygeplejerske.

Husk, at:

  • Badedyr, vaskeklude, babysvømning, spabade frarådes.
  • Ungecafe Hr. Berg, Rigshospitalet: har særlige retningslinier – spørg i klinikken

Isolationsprincipper - CF patienter - børn og unge

Intermitterende Pseudomonas Aeruginosa

Klinik: Mandag, tirsdag og onsdag
Indlæggelse: 5061
Kurser/ferier med overnatning: Deltagelse tilladt efter en negativ
dyrkning
Møder, cf skole mm.: Ingen restriktioner

Kronisk Pseudomonas aeruginosa følsom stamme

Klinik: Torsdag 5003
Indlæggelse: 5061
Kurser/ferier med overnatning: Ingen deltagelse
Møder, cf skole mm.: Må gerne deltage, dog skal der holdes afstand (2m) til andre CF patienter og bæres maske

Kronisk Pseudomonas aeruginosa multiresistent

Klinik: Torsdag 5003
Indlæggelse: Isolation 5061
Kurser/ferier med overnatning: Ingen deltagelse
Møder, cf skole mm.: Må gerne deltage, dog skal der holdes afstand (2m) til andre CF patienter og bæres maske

Kronisk Pseudomonas aeruginosa multiresistent og colistinresistent

Klinik: Torsdag 5003
Indlæggelse: Isolation på 5061
Kurser/ferier med overnatning: Ingen deltagelse
Møder, cf skole mm.: Må gerne deltage, dog skal der holdes afstand (2m) til andre CF patienter og bæres maske

Achromobachter xylosoxidans

Klinik: Isolationsrum 5003 Fredag eftermiddag
Indlæggelse: Isolation 5061
Kurser/ferier med overnatning: Deltagelse tilladt når dyrkninger har været negative i et år
Møder, cf skole mm.: Deltagelse tilladt når dyrkninger har været negative i et år

Burkholderia cepacia kompleks og enkelte andre

Klinik: isolationsrum 5003 Fredag eftermiddag
Indlæggelse: Isolation 5061
Kurser/ferier med overnatning: Deltagelse tilladt når dyrkninger
har været negative i et år
Møder, cf skole mm.: Deltagelse tilladt når dyrkninger har været negative i et år

Ingen af de ovennævnte mikroorganismer

Klinik: Mandag og tirsdag 5003
Indlæggelse: 5061
Kurser/ferier med overnatning: Ingen restriktioner
Møder, cf skole mm.: Ingen restriktioner

M. abscessus

Klinik: Fredag 5003
Indlæggelse: Isolation 5062
Kurser/ferier med overnatning: Deltagelse tilladt når dyrkninger
har været negative i et år
Møder, cf skole mm.: Deltagelse tilladt når dyrkninger har været negative i et år

Redaktør