Inhalation & PEP

PEP er en forkortelse for Positive Expiratory Pressure. Formålet med at bruge en PEP-maske regelmæssigt er at løsne sekret fra luftvejene, så der kommer en friere vejrtrækning.

PEP-maske

PEP er en forkortelse for Positive Expiratory Pressure.
Formålet med at bruge en PEP-maske regelmæssigt er at løsne sekret fra luftvejene, så der kommer en friere vejrtrækning.
På masken sidder en ventil. Ventilen har en indåndingsside og en udåndingsside. På udåndingssiden sidder en modstand. Modstanden øger trykket i lungerne og derved kommer luften længere ud i lungerne og sekretet løsnes. Fysioterapeuten tjekker med et manometer, om du har den rigtige modstand. Når du bruger PEP-masken skal du sidde op og lidt fremoverbøjet
fx. med albuerne på et bord.
Masken holdes tæt for næse og mund. Træk vejret lidt dybere end normalt, og ånd ud, uden at tømme lungerne for luft. Ved host undervejs fjernes masken. For at få det løsnede sekret op bruger man Forceret Eksspiration = Støde. Du skal altid støde efter brug af masken. Fysioterapeuten instruerer i hoste- og stødeteknikker.
Det er vigtigt at bruge PEP-masken regelmæssigt for at få den
bedste effekt.

PEP-maskebehandling incl. stødning x 2 daglig, ved meget sekret x 3 eller flere

Fra 0 år- til barnet kan støde:

Pust i PEP-masken 10-15 min. med indlagte pauser til host og hop.

Børn og voksne:

”15 pust efterfulgt af stødning”. Gentages til der ikke er mere slim eller i max. 10-15 min.
Ved intet sekret:” 15 pust incl. stødning x 3”.

Når små børn skal have PEP-maske, ligger de bedst på armen. Drej
evt. ventilen, således at du kan mærke luften, der kommer ud.

Når børn skal have PEP-maske, skal de sidde på skødet af en voksen,
så den voksne har bedst mulighed for at holde masken med et fast tryk. Instruer barnet i at trække vejret stille og roligt. Fjern masken ved host.

Det er hensigtsigtsmæssigt, at du ser en fysioterapeut ca. hvert halve år.

Specielt til børn

Børn kan ikke hoste eller støde på kommando, som voksne kan. Derfor er der større risiko for ophobning af sekret. Det er derfor vigtig at holde sit barn aktivt for at holde lungerne så rene som muligt.

Specielt til unge

Motion er vigtig! Find dig en sportsgren du har lyst til, men om også giver dig lidt sved på panden og gør dig forpustet.
Jo mere aktiv du er, jo mindre sekretproblemer får du.

Specielt til voksne

Sørg for at træne din bækkenbund, da mange host gennem årenes løb er en hård belastning for bækkenbunden. Knibeøvelser laves ved at lukke omkring endetarmen og slappe af igen. Et knib varer 6-8 sek. Kan gentages x10(max. x 30) Læs mere på www.fysio.dk under pjecer (øverst).
Bliv ved med at holde dig i god form, det giver sundere lunger og bedre velvære.

Rækkefølge af behandling

Før PEP:

Bronkodilaterende stoffer. fx:

 • Ventoline/Bricanyl/Oxis, evt.
 • Symbicort

Efter PEP:

Slimløsende fx:

 • Pulmozyme
 • Hypertont saltvand
 • Bronchitol

Betændelseshæmmende. fx:

 • Spirocort Pulmicort

Antibiotika. fx:

 • Promixin
 • Tobi
 • Fortum mm

Inhalationsbehandling.

Hvorfor?

 • Medicin gives direkte i lungerne, hvor det skal virke
 • Man undgår uønsket påvirkning af hele kroppen
 • Høj koncentration af medicinen lokalt

Hvilke stoffer kan inhaleres

Bronkodilaterende medicin:

 • Ventoline, Bricanyl, Oxis

Slimløsende medicin:

 • Pulmozyme, Stærk salt, Bronchitol

Betændelses hæmmende medicin:

 • Spirocort

Antibiotika:

 • TOBI (tobramycin)
  Virker på en hel række bakterier.
  Bruges til behandling af P.aeruginosa. Virker også på S.aureus
   
 • Promixin/Colistin(ok at tilsætte ventoline)
  Virker på P.aeruginosa og Achromobacter xylosoxidans.
  Bruges til tidlig behandling af disse infektioner.
  Bruges også til vedligeholdelses behandling efter kronisk infektion er etableret.
   
 • Fortum(Ventoline kan tilsættes)
  Har vist sig at være meget effektiv til behandling af Burkholderia og Achromobacter bakterier.
  Bruges både i tidlig behandling og som vedligeholdelses behandling.
  Har vist sig meget effektiv til behandling af multi-resistente Pseudomonas bakterier.
   
 • Andre antibiotika
  Cayston
  Colobreath (colistin pulver)
  Amikacin (bruges til behandling af atypiske Mykobakterier)
  Ciproxin pulver (under afprøvning)
  Fungizone (Aspergillus infektioner)
  Tobi (podhaler)
Redaktør