Information til forældre om hjernestammeaudiometri

Hjernestammeaudiometri er en metode til atmåle, om der er normal hørelse for de vigtigstelyde, der forekommer i talen.

Hvad er hjernestammeaudiometri?

Hjernestammeaudiometri er en metode til at måle, om der er normal hørelse for de vigtigste lyde, der forekommer i talen. Lydene er nødvendige for at sikre normal udvikling af sprog og begrebsverden hos barnet.

På undersøgelsesdagen

Dagen starter med, at en læge kigger barnet i ørerne. Der måles ligeledes mellemøretryk for at se, om der er væske i mellemørerne.

Hjernestammeaudiometri foregår ved at huden renses grundigt, hvorefter der påsættes plastre. Plastrene fungerer som elektroder (antenner), der opfanger de svage elektriske svar, der dannes i det indre øre, hørenerven og hjernestammen. Disse svar er reaktion på lydpåvirkning, der sendes via prober placeret i øregangene.

For at kunne registrere de svage elektriske svar, skal barnet sove. Det er derfor bedst, hvis barnet er træt før undersøgelsen, så barnet kan sove i ca. 2 timer i løbet af dagen.

Vi foreslår, at barnet er vækket meget tidligt på undersøgelsesdagen og så vidt muligt holdes vågent på vejen ind til hospitalet.

Endvidere foreslår vi, at barnet ankommer sultent, så barnet kan få en god portion mad (bryst eller flaske) efter at elektroderne er påsat.

Sammen med sygeplejersken/audiologiassistenten får forældrene barnet til at sove inden undersøgelsen. Der er mulighed for at give melatonin, hvis det viser sig, at barnet ikke kan falde i søvn af sig selv.

Redaktør