Information omkring behandling af funktionelle symptomer med påvirket funktionsniveau

Denne information er til dig, som er indlagt eller skal indlægges til et genoptræningsforløb på baggrund af funktionelle symptomer med påvirketfunktionsniveau.

Dekorativt billede

Introduktion

Denne pjece indeholder information til dig som er indlagt eller skal indlægges til et genoptræningsforløb på baggrund af funktionelle symptomer med påvirket funktionsniveau.

Definition

Funktionel sygdom er en tilstand hvor patienten oplever fysiske symptomer, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra et gennemført undersøgelsesprogram.

Hvad er funktionelle symptomer?

Funktionelle symptomer tolkes som en ubevidst reaktion med kropslige symptomer. Du kan have svært ved at styre arme og/eller ben, du kan være svimmel eller have andre symptomer. Lægelige undersøgelser viser ikke tegn på sygdom, men kroppen fungerer på trods af dette ikke optimalt.  
Den præcise årsag kendes ikke. Man kan forstå det som en sygdom, hvor samspillet mellem hjerne og krop af forskellige årsager er påvirket.
Symptomerne kan også optræde i forbindelse med anden sygdom og forstærke symptomerne fra denne.

Behandlingsstrategi

Vi ser ofte patienter med disse symptomer, og vi har gode erfaringer med genoptræning og behandling. Vi ved, at det er vigtigt at se på hele personen med udgangspunkt i de ressourcer personen  har. Det handler om at planlægge aktivitetsniveauet og sætte realistiske mål. 
Du har ikke gjort noget for at fremkalde symptomerne, men du kan selv gøre noget for at få det bedre.            

Tværfaglig behandling under indlæggelse

Under din indlæggelse vil du møde et tværfagligt behandlerteam, som består af fysioterapeut, læge, plejepersonale, psykolog og eventuelt ergoterapeut. 

Fysioterapi 

I Fysioterapien er der fokus på at normalisere brugen af kroppen og genlære funktioner.  Du vil blive vurderet af fysioterapeuten og sammen vil I sætte delmål og langsigtede mål for behandlingen. Træningen foregår på hverdage i afdelingen, i vores træningssal og/eller i bassin. 

Læge

Lægens opgave er at gennemgå foreliggende undersøgelser og supplere med yderligere undersøgelser, hvis det skønnes nødvendigt. Du får også tilbudt samtaler efter behov.

Plejepersonale

Plejepersonalet observerer dit funktionsniveau, koordinerer og følger op på de tværfaglige planer der bliver lagt under din indlæggelse. Plejepersonalet støtter dig i at nå dine mål og i at ugeplanen bliver fulgt. Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje, kost rådgivning med mere kan plejepersonalet hjælpe dig med dette.

Psykolog

Formålet med psykologsamtaler er, sammen med dig at undersøge, om der er psykiske belastninger der muligvis kan have sammenhæng med de oplevede symptomer. Dette undersøges bl.a. ved, at se sygdomsforløbet i sammenhæng med livsomstændighederne. Samtalerne foregår på hverdage i dagtimerne.

Ergoterapi

I Ergoterapien vil du få kortlagt hvilke dagligdagsaktiviteter der er svære for dig at udføre. Derudfra vil der blive tilrettelagt aktiviteter der er tilpasset netop dig.

Efter indlæggelsen

Hvis du har behov for fortsat genoptræning i din egen kommune efter udskrivelse, vil der ved udskrivelsen blive udarbejdet en genoptræningsplan, som beskriver dit aktuelle funktionsniveau, og hvilken træning du kan have gavn af at fortsætte med. 

Redaktør