Information om undersøgelse af lymfesystemet

Heri findes information om undersøgelse af lymfesystemet.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om undersøgelsen af dit lymfesystem (lymfeskintegrafi). Undersøgelsen foregår på afdeling 4011 (opgang 4, 1. sal).

Hvad er lymfesystemet?

Lymfesystemet er et system af lymfekar og lymfeknuder, der er overalt i kroppen (se tegning). Lymfesystemet indsamler og renser kroppens lymfevæske. Lymfesystemet er en vigtig del af kroppens immunforsvar.

Hvad er formålet med lymfeskintegrafien?

Lymfeskintigrafi er en fotografisk undersøgelse af de overfladiske lymfekar og lymfeknuder. Formålet med undersøgelsen er at lokalisere de lymfeknuder der modtager lymfen fra det område, hvor modermærket var.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages af en bioanalytiker. Der indsprøjtes en ganske lille mængde radioaktivt sporstof i huden, der hvor dit modermærke har været.Ved hjælp af en særlig fototeknik er det muligt at se sporstoffets vandring i lymfesystemet og lokalisere de lymfeknuder, der modtager lymfestrømmen. Den/de første lymfeknude(r) sporstoffet optages i, kaldes skildvagt lymfeknude(r). Undersøgelsen foregår som oftest af to omgange på samme dag. Du skal medbringe din journal første gang.

  • Første gang indsprøjtes der et radioaktivt sporstof 2-4 steder under huden, i det område, der skal undersøges.
  • Anden gang, som er tidligst 2-4 timer efter, begynder optagelsen af billeder med et gammakamera. Fotooptagelsen varer ca. 45 minutter. 
  • I tilslutning til billedoptagelsen bliver placeringen af de påviste skildvagtslymfeknuder markeret med tusch på huden.

Er der ubehag eller bivirkninger?

Bortset fra de 2-4 stik med en tynd kanyle under huden, er der intet ubehag under eller efter undersøgelsen. Den stråledosis, der gives ved undersøgelsen er minimal, og svarer til, hvad der gives ved almindelig røntgenundersøgelse.

Hvad viser undersøgelsen?

Undersøgelsen viser, i hvilken retning lymfevæsken løber fra huden omkring indsprøjtningsstedet til lymfeknuderne. Undersøgelsen viser ikke, om der er sygdom i lymfeknuderne, men resultatet anvendes til at lokalisere de lymfeknuder, som senere skal undersøges. De lymfeknuder som er lokaliseret, fjernes under den planlagte operation og sendes til undersøgelse.

Redaktør