Information om trillingegraviditet og eventuel fosterreduktion

Information om graviditet med trillinger, samt information om eventuel fosterreduktion.

Dette er en kort information til dig, der venter trillinger inden samtale med læge på Rigshospitalet.


Du er indkaldt til en samtale med en af vores læger med henblik på en eventuel fosterreduktion.

Information om trillingegraviditeter

I ca. 20% af trillingegraviditeter ender graviditeten med en spontan abort eller en meget for tidlig fødsel, hvor børnene ikke er levedygtige. Det er således kun 80%, der får ét eller flere børn med hjem.

Gennemsnittet for fødselstidspunktet ved trillingegraviditeter er ca. 32 uger, hvor den normale graviditet varer 40 uger. 24% af trillingemødre føder før 32. graviditetsuge. Dette medfører en øget risiko for, at børnene ikke overlever.

Desuden ved vi, at hyppigheden af handicaps er stor ved for tidlig fødsel. Totalt må man regne med, at ca. 5% af alle trillinger har et handicap som følge af for tidlig fødsel.

Ved reduktion af en af fostrene opnåes, at risici med hensyn til for tidlig fødsel, overlevelseschancer, handicaps m.v. bliver næsten de samme som for tvillinger, dvs. at 10% føder før 32. uge og kun 1% får handicaps.

På grund af ovenstående tilbydes trillingegravide en fosterreduktion tidligt i graviditeten, hvilket vil sige, at et af fostrene aborteres til fordel for de tilbageværende fostres sundhed og overlevelseschancer. Der vil være en risiko for abort af alle fostre efter indgrebet og denne anslås til at være ca. 8 %, mens den hos ikke-reducerede er ca. 5 %.

Procedure ved første besøg

I første omgang bliver du indkaldt til en vejledende samtale med en læge. Denne foregår i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 4002, indgang 4 i stuen. I forbindelse med samtalen, vil der blive foretaget en ultralydsskanning for at fastslå fostrenes størrelse. Endvidere vil der blive undersøgt for, om fostrene ligger i hver deres fostersæk og om de har hver deres moderkage. Endelig gennemgåes proceduren omkring selve indgrebet.

Afhængigt af ovenstående forhold, vurderer vi, om det er muligt at foretage en fosterreduktion. Hvis forholdene for fosterreduktion er optimale og du stadig efter samtalen ønsker dette, aftaler vi et nærmere tidspunkt til nakkefoldsskanning, fornyet samtale og planlægning af indgrebet.

Procedure ved andet besøg

Du skal møde i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 4002 til nakkefoldskanning, og umiddelbart herefter have optaget journal på Afdeling for Kvindesygdomme, afsnit 5032, opgang 5, 3. sal. Her kan der godt være en del ventetid, hvorfor vi beder dig reservere det meste af dagen til at være her. Efter journaloptagelse og blodprøvetagning kan du gå hjem.

Procedure for dagen ved fosterreduktion

Næste morgen klokken 07.00 møder du på Afdeling for Kvindesygdomme, sengeafsnit 5032, indgang 5, 3. sal. Du vil få beroligende medicin (Stesolid) og får lagt et lille drop (venflon) i en blodåre i hånden. Røret anvendes til at give yderligere beroligende og smertestillende medicin i forbindelse med indgrebet. Du bliver herefter sengeliggende bragt til Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 4002 i stuen, hvor du før har været til samtale og skanning. Her foretages fosterreduktionen. Du må gerne have en ledsager med, som kan sidde ved siden af dig under indgrebet.

Procedure ved indgrebet

Huden på din mave bliver vasket med desinficerende væske og afdækket sterilt. Herefter skanner lægen dig på maven for at vurdere fostrenes placering. Der udføres fosterreduktion på den trilling, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Via en tynd kanyle gives kaliumklorid ind i fosterhjertet, hvorefter det holder op med at slå.

Efter indgrebet

Du bliver kørt tilbage til Afdeling for Kvindesygdomme, afsnit 5032. Senere samme dag bliver du skannet i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 4002 og efterfølgende udskrevet. Du bliver tilbudt en kontrolskanning cirka 1 uge efter indgrebet.

Ved begge disse skanninger, kontrolleres fosterhjerteaktion hos de tilbageværende fostre, samt om der er tegn på blødning.

Du skal regne med at være sygemeldt i 14 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer: 35 45 81 08 mellem klokken 09.00-14.00.

Til din information

Rigshospitalet er et undervisningshospital, hvorfor der indimellem vil være flere personer under uddannelse til stede under undersøgelserne.

Redaktør