Information om tømning af dræn

Heri findes information om dræn, tømning af dræn og nødvendige observationer

Formålet med denne pjece er, at du som patient, kan udskrives med dræn til dit hjem. Et dræn er muligt at tømme selv, når man har lært, hvordan det gøres. Pjecen giver information om dræn, tømning af dræn og nødvendige observationer.

Hvordan ser drænet ud når det fungerer

Harmonikaen er sammenklemt og begge blå klemmer er åbne.

Vigtigt:

Hvis harmonikaen ikke kan ”holde sug” (forblive sammenklemt), fungerer drænet ikke, som det skal. I så fald skal du ringe til afdelingen, så problemer kan blive løst.

Billedet viser, at drænet fungerer. De blå klemmer skal altid være åbne
1. Drænet fungerer. De blå klemmer skal ALTID være åbne.
2. Pres vacumbeholderen sammen, så blodet løber ned i posen.
2. Pres vacumbeholderen sammen, så blodet løber ned i
posen.

Hygiejniske forholdsregler

For at mindske risikoen for infektion, er der nogle forholdsregler du skal tage.

 • Du kan sagtens gå i bad med dit dræn og det anbefales at bade minimum hver anden dag derhjemme.
 • Bakterier trives godt i et fugtigt miljø. Det er derfor vigtigt, at skifte drænplasteret ved indstiksstedet umiddelbart efter badet. Plasteret fjernes forsigtigt, så du undgår at trække i drænet. Ved skift af plasteret, skal du se efter infektionstegn omkring drænet.
 • Har du husdyr, skal du være opmærksom på evt. ekstra rengøring. Risikoen for infektion mindskes, når du færdes i rene omgivelser.

Infektionstegn

I forbindelse med håndtering af dræn i hjemme, skal du holde øje med følgende infektionstegn:

 • Temperaturstigning.
 • Rødme og/eller pus omkring indstiksstedet.
 • Tiltagende smerter/ømhed der hvor drænet sidder.

Tømning af drænet

 • Drænet tømmes en gang i døgnet, hver morgen.
 • Du aflæser antal milliliter (ml) og skriver det i skemaet nedenstående.
3. Tøm indholdet ud i det plastkrus du har fået med, og tør studse af med f.eks. toiletpapir. Noter mængden i skemaet på næste side
3. Tøm indholdet ud i det plastkrus du har fået med, og tør
studse af med f.eks. toiletpapir. Noter mængden i skemaet på
næste side

Aftaler med afdelingen

Det sengeafsnit du var indlagt på, kontaktes om morgenen/formiddagen når:

 • Drænproduktionen kommer ned på _______ ml eller derunder.
 • Der er gået 7. dage efter operationen og du stadig har dit dræn.

I begge tilfælde aftales med sygeplejersken, hvad der skal ske.

Afdelingen kontaktes desuden, hvis

 • Der opstår tegn til infektion omkring drænindstiksstedet/operationsområdet.
 • Harmonikaen ikke holder sug.

Materialer givet med hjem

Plastre til drænindstiksstedet _____
Plastkrus til at tømme drænet i _____

Pjecen er gennemgået og materialer er udleveret af sygeplejerske

_____________________________

Sengeafsnit 6052 ________ Telefon 35 45 21 04

HUSK AT MEDBRINGE DENNE PJECE NÅR DRÆNET SKAL FJERNES, SÅ VI KAN SE DIT SKEMA!

Udfyldes EFTER udskrivelsenAntal millimeter i drænet det seneste døgn
3. dag efter operationen 
4. dag efter operation 
5. dag efter operation 
6. dag efter operation 
7. dag efter operation 
Redaktør