Information om tilsynssamtale

Samtalen skal bruges til at drøfte lægeligt ordineret respiratorisk behandling.

Til information

Velkommen

Vi har indkaldt dig til tilsynssamtale med henblik på at drøfte den lægelige ordination af din respiratoriske behandling, herunder overvågning
ved hjælpere indenfor syns- og høreafstand.

Du skal møde på Rigshospitalet - Glostrup, Valdemar Hansensvej 13, 2600 Glostrup i Respirationscenter Øst, klinik 24. Gå ind ad indgang 3 og tag elevatoren / trappen i rød opgang op til 4. sal.  

Til samtalen vil der fra Respirationscenter Øst deltage et tværfagligt team bestående af en læge, en sygeplejerske og en socialfaglig rådgiver.

Samtalen vil særligt have fokus på, om du har ønsker til fravalg af enten dele af den ordinerede behandling eller overvågning. Ved samtalen vil vi oplyse dig om de helbredsmæssige risici, der følger af dine eventuelle fravalg og sikre os din forståelse af disse.

Vi vil slutteligt beskrive de fremadrettede aftaler i form af et fornyet samtykke - et journalnotat, som du får udleveret efter samtalen, eller tilsendt snarest muligt herefter. Notatet skal ligge tilgængeligt for dine respiratoriske hjælpere i hjemmet.


Hvis du er under 18 år:

Fra du fylder 15 år, er det som udgangspunkt dig, der giver samtykke til behandling og overvågning - og indtil du bliver 18 år, skal dine forældre som
hovedregel tages med i beslutningen.

Fra du er fyldt 15 år, er det derfor yderst væsentligt, at du medvirker i samtalen sammen med den ene eller begge dine forældre (forældremyndighedsindehaver/værge).

Redaktør