Information om tandskader

Information om hvad man skal gøre, hvis man kommer ud for en tandskade.

Når du er kommet til skade med dine tænder

Når du har beskadiget dine tænder, melder der sig automatisk en række spørgsmål: Kan skaden behandles? Hvor lang tid tager det? Er der omkostninger forbundet med behandlingen? Dækker min forsikring skaderne? osv.

I denne patientvejledning vil vi forsøge at besvare nogle af dine spørgsmål. Da vejledningen skal dække mange forskellige typer skader, har den tandlæge, der har behandlet dig, afkrydset forhold, der specielt vedrører det uheld, du har været udsat for.


___ Mælketandskader

___ Brud på kronen af blivende tænder

___ Løsning eller brud på roden af blivende tænder

___ Kost efter ulykke

___ Mundhygiejne

___ Politiattest

___ Offer for vold

___ Arbejdsulykker

___ Forsikring

___ Kontrolundersøgelser

Du er blevet behandlet af:

________________________________________

Politiattest

Hvis ulykken kan medføre en senere retssag, fx hvis overfald eller trafikulykke var årsag til ulykken, skal der hurtigst muligt udarbejdes en rapport af politiet om ulykkens årsag. Der skal også udarbejdes en såkaldt politiattest, der udstedes af Afdeling for Kæbekirurgi. Denne attest, der omhandler årsag til og følger af ulykken, vil indgå i en senere retssag.

Offer for vold

Hvis du har pådraget dig skader i forbindelse med et overfald, er der mulighed for, at det offentlige kan dække udgifterne til din efterfølgende tandbehandling. Her er det afgørende, at der foreligger en politianmeldelse, og at der udfyldes en speciel ansøgningsblanket vedrørende erstatning til ofre for vold. Denne ansøgningsblanket kan du få udleveret i vores klinik eller hos politiet.

Arbejdsulykker

Ved arbejdsulykker er det vigtigt, at der sker en anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen. Anmeldelse skal foretages af den tandlæge eller læge, der har behandlet dig.

Forsikring

Ved alle former for tandskader, kæbeskader og mælketandskader skal du undersøge, om din forsikring dækker tandskader. Hvis din skade er dækket af forsikringen, skal du medbringe en skadesanmeldelse. Den får du udleveret af dit forsikringsselskab. Ved konsultationen registrerer vi skadens omfang og de eventuelle komplikationer i din skadesanmeldelse.

Kontrolundersøgelser

I nogle tilfælde vil der blive aftalt tid til en kontrol af helingen efter 3 og 6 uger samt et år efter ulykkestilfældet. Dette foretages for at opdage sene komplikationer som rodbetændelse og knoglebetændelse. Kontrolundersøgelser vil foregå på Rigshospitalets Afdeling for Kæbekirurgi, klinik 2002.

Skader på mælketænderne

Hyppigst drejer det sig om, at en eller flere mælketænder er blevet slået løs, men i nogle tilfælde er tanden ved ulykken blevet skubbet helt op i kæben. Behandlingsprincippet er i alle tilfælde, at vi foretager en røntgenundersøgelse, og at vi registrerer skadens omfang på mælketanden. Vi undersøger også, om det blivende tandkim, der ligger i meget tæt forbindelse med mælketandens rod, er beskadiget. Hvis tandkimet er beskadiget, kan det være nødvendigt at
fjerne mælketanden for at sikre en normal udvikling af den blivende tand.

Hvis mælketanden ikke er i direkte kontakt med den blivende tand, vil man normalt afvente, at den løsnede tand vokser fast igen. Det sker i løbet af nogle uger. I denne periode er det vigtigt, at dit barn undgår at spise mad, der er hårdt og sejt at tygge. Maden behøver ikke at være flydende. Bruger dit barn sut, skal brugen begrænset så meget som muligt.

Rodbetændelse

Mælketænder, der er skubbet op i kæben, vil i de fleste tilfælde vokse frem igen i løbet af to-fire måneder. I sjældne tilfælde kan der udvikles en akut rodbetændelse omkring en mælketand, der er skubbet op i kæben. Rodbetændelse vil vise sig ved smerter samt kraftig hævelse og rødme omkring den beskadigede tand. Det er vigtigt, at tilstanden behandles hurtigt, så betændelsen ikke spredes til de blivende tænder. Det er derfor nødvendigt, at du hurtigt søger kontakt med Afdeling for Kæbekirurgi, skoletandlægen eller din egen tandlæge, så behandlingen kan komme i gang.

Kontrol

Beskadigede mælketænder bør kontrolleres igen efter en-to måneder samt et år efter ulykken for at man med sikkerhed kan udelukke beskadigelse af de blivende tandkim. Det vil i alle tilfælde være hensigtsmæssigt at melde ulykken til dit forsikringsselskab, idet der i nogle tilfælde er skader i det blivende tandsæt, der kan kræve behandling på et senere tidspunkt (læs under punktet ’Forsikring’).

Brud på kronen af blivende tænder

Et brud på kronen kan betyde mange forskellige ting. Hvis bruddet kun omfatter et hjørne af emaljen, kræver det oftest kun en let slibning. Hvis bruddet har blottet tandbenet, er det nødvendigt at bygge tanden op igen med plast eller porcelæn.

I de tilfælde hvor brudstykket fra tandkronen er fundet, kan dette limes på igen med en speciel tandlim. Pålimningen af brudstykket sker enten direkte på skadedagen eller med nogle dages eller ugers forsinkelse, hvis bruddet ligger tæt på tandnerven. I perioden inden pålimningen er det vigtigt, at tandstykket ikke tørrer ud. Du skal derfor opbevare stykket i et glas vand. Vandet skal skiftes en gang i døgnet.

Hvis nerven i tanden er blottet, skal den beskyttes med et specielt rodbehandlingsmateriale, der bevirker at hullet ind til nerven lukkes af ved dannelse af nyt tandben. Denne proces tager normalt to-tre måneder. I mellemtiden vil tanden være midlertidigt opbygget med et plastmateriale. Den endelige behandling af en tand med brud på kronen vil være den nævnte pålimning af et tandfragment, plastopbygning, porcelænsfacade eller en porcelænskrone. Den sidstnævnte behandling udføres normalt kun på voksne patienter. Ved alle disse behandlingsformer bliver bruddet normalt helt usynligt.

Løsning af tanden eller brud på roden af blivende tænder

I disse tilfælde er der sket en beskadigelse af tandens fæste i kæben (rodhinde) og ofte også en beskadigelse af tandens nerve. Hvis rodhinden er beskadiget vil tanden blive sat på plads i kæben og en skinne vil blive lagt hen over tænderne for at beskytte den løsnede tand i helingsperioden. Skinnen vil blive fjernet efter en til otte uger afhængigt af skadens omfang. Hvis skinnen løsnes, skal den sættes på plads igen af din egen tandlæge, skoletandlæge eller i Afdeling for Kæbekirurgi.

Når skinnen er fjernet, udskrives du og henvises normalt til videre behandling hos din egen tandlæge eller skoletandlæge. I nogle tilfælde medfører løsning af tænder, at nerven i tanden dør. Her er det nødvendigt at fjerne nerven og erstatte den med en rodfyldning. I sjældne tilfælde kan det medføre misfarvning af tanden. Misfarvningen kan behandles med en porcelænskrone eller ved blegning af tandkronen.

Mad og drikke

I nogle tilfælde hvor tænder er blevet løse efter en ulykke, vil man undlade at påsætte en skinne over den beskadigede tand og i stedet opfordre til, at du spiser lettyggeligt mad for at belaste tænderne mindst muligt i de første 14 dage efter ulykken. Du kan spise normalt, undgå dog at bide direkte med den beskadigede tand.

Mundhygiejne

Du skal sørge for at genoptage din normale tandbørstning hurtigst muligt efter ulykken. En omhyggelig og forsigtig renholdelse af dine tænder og tandkød er en vigtig forudsætning for en hurtig heling.

  • Din daglige mundhygiejne skal omfatte følgende: Efter hvert måltid skylles munden grundigt med Hibitane Dental® (købes på apoteket).
  • Omhyggelig tandbørstning efter hvert måltid, hvor en blød tandbørste føres fra tandkødet mod tænderne i overkæben og i underkæben. Hvis det er vanskeligt at komme til med en almindelig tandbørste, kan du bruge en solotandbørste, der kan købes på apoteket.
  • Du skal kontrollere, at skinner og tænder er helt rene efter hver tandbørstning.
Redaktør