Information om tandregulering i forbindelse med kæbeoperation

Information om tandregulering i forbindelse med en kæbeoperation.

Efter samtale og undersøgelse i Afdeling for Kæbekirurgi, er der nu lagt en behandlingsplan, og det er tid til at påbegynde tandreguleringsbehandlingen forud for din kæbeoperation. I denne vejledning får du en række oplysninger om, hvorfor og hvordan tandreguleringen bliver udført

Formål med tandreguleringen

Tænderne vil altid i større eller mindre grad have indstillet sig efter den nuværende kæbestilling. Formålet med tandreguleringen er derfor at forberede tandbuerne til det nye sammenbid, som bagefter opnås ved kæbeoperationen.

Under den indledende tandreguleringsbehandling forværres sammenbid og tandstilling ofte.

Påsætning af bøjlen

Tandreguleringsbehandlingen foregår med fastsiddende bøjler, der sidder på tænderne i både over- og underkæben. Bøjlerne påsættes som regel over to eller flere gange, og der vil derfor oftest være angivet to eller tre mødetider i forbindelse med behandlingsstarten. Det er vigtigt, at man kommer på alle de anførte tider. I forbindelse med påsætning af bøjlen skal man regne med at afsætte ca. 1 time pr. gang.

Kontrolbesøg

Når bøjlerne er påsat, skal de som regel kontrolleres og justeres ca. 1 gang hver 6. uge. Hvert kontrolbesøg varer omkring en halv time. Er man forhindret, skal man kontakte afdelingen hurtigst muligt og aftale en ny tid. Ved gentagne udeblivelser vil vi afbryde behandlingen. Inden kæbeoperationen og når den indledende tandreguleringsbehandling er ved at være afsluttet, tages der nye aftryk af tænderne for at kontrollere, om målet med tandreguleringen er opnået. Af samme grund bliver der taget nye røntgenbilleder.

Varighed af tandreguleringsbehandlingen

Varigheden af tandreguleringsbehandlingen inden kæbeoperationen er normalt op til 2 år. Vær opmærksom på, at bøjlen også sidder på tænderne under kæbeoperationen og op til 1 år efter, hvor den bruges til at stabilisere og finjustere det nye sammenbid.

Kontrol hos egen tandlæge

Det er en betingelse for at gennemføre behandlingen, at du fortsætter de regelmæssige eftersyn hos din egen tandlæge. Det kan endda være tale om at øge hyppigheden af kontrollerne i en periode, hvis vi skønner det nødvendigt. Vi gør opmærksom på, at al behandling hos egen tandlæge er for egen regning,
det gælder også for skader på tandsættet, som måtte være opstået i forbindelse med tandreguleringsbehandling og operation

Når bøjlebehandlingen afsluttes

Inden bøjlen fjernes, skal der fremstilles fastsiddende holdebøjler i form af små ståltråde, som limes på bagsiden af fortænderne i underkæben og somme tider også overkæben. Desuden vil der normalt blive fremstillet en aftagelig holdebøjle til tænderne i overkæben. Den skal i starten bruges døgnet rundt undtagen ved spisning og ved tandbørstning, senere kun om natten. Holdeståltrådene skal normalt bevares hele livet, den aftagelige holdebøjle kan sædvanligvis nedtrappes med mindre den skal fungere som back-up i forhold til en holdeståltråd i overkæben.

Kontrol af tandstillingen når bøjlen er fjernet

Du skal fortsat komme til tandreguleringskontrol efter at bøjlen er fjernet. Der vil være op til ½ år mellem disse kontroller. I den periode er det vigtigt, at du selv er opmærksom på om holdebøjlerne fungerer som de skal og gør klinikken opmærksom på, hvis noget er ændret.

Når behandlingen afsluttes

Vi vil normalt holde øje med dit bid og din tandstilling i 2 år efter at bøjlen er fjernet. Ved den sidste kontrol får du udleveret en vejledning med retningslinjer for vedligeholdelse af holdebøjlerne fremover. Herefter er det dit eget ansvar at få efterset og evt. repareret holdebøjlerne via din egen tandlæge.

Godt at vide i forbindelse med behandlingen

Ømme tænder

Efter bøjlepåsætningen bliver tænderne som regel ømme på grund af det tryk, bøjlen påvirker tænderne med. Ømheden varer som regel 3 – 4 dage, nogle gange lidt længere. Det vil i den periode være en god idé, at holde sig til blød kost, og det kan komme på tale at anvende almindelig smertestillende medicin.

I den øvrige del af perioden inden næste kontrol af tandreguleringsapparaturet kan der forbigående opstå ømhed af enkelte tænder.

Løse tænder

Det er en nødvendig proces for tandregulering, at tænderne bliver lidt løse. Dette vil ske under hele behandlingen. Der er ingen grund til bekymring, da tænderne vil vokse fast i deres nye stilling.

Tandbørstning

Det er vigtigt, at tandkød, tænder og tandreguleringsapparaturet holdes rent, og at man følger de anvisninger, som man har fået i forbindelse med påsætning af apparaturet. Kontrollér i spejlet, at tænderne er helt rene, og at apparaturet er rent og ikke i stykker. Det er en betingelse for at gennemføre behandlingen, at tænder er rene, tandkødet er sundt og at du fortsætter de regelmæssige eftersyn hos egen tandlæge. Behandlingen vil blive afbrudt ved utilstrækkelig pleje af tænderne.

Spisning

Vær omhyggelig med at beskytte tandreguleringsapparaturet under spisning. Undgå hård og sej kost som f.eks. brødskorper, hårde brødkerner, sejt kød, nødder, karameller og bolcher. Hård frugt skæres i små skiver eller rives. Sukkerfrit tyggegummi er tilladt, og kan faktisk hjælpe i perioder med ømme tænder, da ømheden så kan aftage hurtigere.

Hvis bøjlen går i stykker

Hvis bøjlen går i stykker eller generer kontaktes tandreguleringsklinikken. Hvis noget af apparaturet er faldet af, opbevares det og medbringes på klinikken. Hvis bøjlen generer kind, læbe eller tunge meget, kan du påsætte et lille stykke beskyttelsesvoks eller selv forsøge at skubbe den stikkende tråd på plads igen - f.eks. med enden af en ske.

Praktisk info

Klinikken og sekretariatet ligger ved opgang 2 i stueetagen.

OBS: E-mail bør ikke benyttes ved afbud samme dag, da vi ikke altid når at få beskeden. Oplys venligst navn, cpr.nr. og telefonnummer i din e-mail.

Redaktør