Information om smertebehandling ved indlæggelse i sengeafsnittet

Heri findes information om smertebehandling ved indlæggelse i sengeafsnittet.

Smertebehandling

I forbindelse med din operation kan du forvente at opleve ømhed og/eller smerter. Dette er en naturlig følge efter en operation.

Der er derfor fastlagt en smerteplan for at afhjælpe dine eventuelle smerter. Smerteplanen vil normalt sikre, at du i høj grad er fri for smerter, dog kan du ikke forvente at blive fuldstændig fri for smerter.

Smerter opleves meget individuelt og vil afhænge af hvilken operation, du har fået foretaget.

Hvis du til dagligt tager smertestillende medicin, er det vigtigt, at du fortæller det til os, da det kan få betydning for din smerteplan.

Under indlæggelsen

Sygeplejersken vil til indlæggelsessamtalen og efter operationen spørge, om du har smerter. Du bliver bedt om at vurdere dine smerter på en skala fra 0 til 10.

0 betyder, at du ikke har smerter.
10 betyder, at du har de værst tænkelige smerter.

Dagen før operationen vil du evt. få udleveret en pakke med smertestillende og kvalmestillende medicin. Denne medicin vil forebygge smerter og kvalme efter narkosen og skal tages inden kl. 6. om morgenen på operationsdagen.

I pakken er der:

2 stk. Panodil 500 mg 1 stk. Celebra 200 mg og evt. 4 stk. Dexametason 4 mg.

Efter operationen vil du i sengeafsnittet få den anden dosis af det forebyggende smertestillende omkring kl. 17.

Dvs:

2 stk. Panodil 500 mg
1 stk. Celebra 200 mg

Efter operationsdøgnet består smertepakken som regel af:

2 stk. Panodil 500 mg1 stk. Ibuprofen 400 mg
som du får på fastlagte tidspunkter, dvs. ca. kl. 6, 12, 17 og 22:30.

Hvis du får brug for mere smertestillende, skal du endelig kontakte personalet.

Efter udskrivelse:

Det er vigtigt, at du inden udskrivelsen er sikker på, hvilken smertestillende medicin du skal fortsætte med at  tage, når du kommer hjem.

Redaktør