Information om rekonstruktion af mundhulen

Heri findes information om rekonstruktion af mundhulen.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om indlæggelsesforløbet i forbindelse med din operation, hvor du skal opereres i mundbunden og/eller i kæben. 

Hvad sker der inden operationen?

Hvis du er afkræftet og tynd (har tabt dig meget), vil lægen tage stilling til, om det er  nødvendigt at få lagt en slange (sonde) igennem næsen eller gennem huden ind i mavesækken, hvor igennem man får sondemad før og efter operationen. Andre vil få lagt en slange (sonde) gennem næsen ned til mavesækken under operationen, hvor igennem man kan få sondemad de første dage efter operationen. Før operationen vil lægen også tage stilling til, om du under operationen skal have lagt en kanyle i luftrøret for at lette din vejrtrækning i dagene efter operationen. Hvis du ikke har hørt om det, er det ikke aktuelt for dig.

Hvad sker der dagen inden operationen?

 • Lægen, der skal operere dig, vil komme og informere dig om operationen.
 • Vi anbefaler, at du får et lavement, hvis du ikke har haft afføring dagen før operationen.
 • Du må ikke spise fra kl. 24.00 aftenen før operationen – Se venligst uddybende information om dette i pjecen ”Anæstesi/Bedøvelse.” 

Hvordan forløber operationsdagen?

 • For at forebygge infektion er det vigtigt, at du tager et brusebad om morgenen (se badevejledningen i baderummet) og børster dine tænder grundigt.
 • Om morgenen før operationen får du noget beroligende medicin, hvis du på forhånd har aftalt dette med narkoselægen.
 • På operationsgangen får du lagt et tyndt plastikrør ind i en blodåre, hvorigennem du får væske. 
 • Operationen varer ca. 6-8 timer.

Hvad sker der efter operationen

 • Du bliver overflyttet til opvågningsafdelingen, hvor du ligger til næste dag, hvorefter du atter kommer tilbage i afdelingen.
 • Du må gerne drikke lidt vand gennem munden, dog kan mange patienter have svært ved at synke. Såfremt du har en sonde får du mad i denne i mindst fem dage efter operationen. Derefter må du langsomt begynde at spise, først supper og mælkeprodukter og derefter blød kost. Sonden fjernes først, når du igen kan spise tilstrækkeligt og ikke længere har brug for kosttilskud i form af sondemad.  
 • Sygeplejepersonalet vil rense din mund flere gange i døgnet, hvis du er opereret i mundhulens slimhinder.
 • For at forebygge de smerter, der vil være efter operationen, får du smertestillende medicin enten i sonden eller i plastikrøret i blodåren.
 • Om aftenen får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper.
 • Det er ikke ualmindeligt at have kvalme efter operationen. Hvis du har behov for kvalmestillende medicin, får du dette af sygeplejersken.
 • De første to døgn efter operationen kommer sygeplejersken hver time for at observere operationsområdet.
  Herefter tilses operationsområdet ca. seks gange i døgnet.
 • Du vil have 1-2 sugedræn i operationsområdet. Sugerdrænene er tynde plastikslanger, som leder overskydende lymfevæske/blod fra operationsområdet ud i en plastikbeholder. Sugedrænene  bliver fjernet,  når der er mindre end ca. 50 ml. lymfevæske/blod i døgnet dog senest efter 6 dage.
 • Du vil have et blærekateter, som er en gummislange gennem urinrøret op til blæren. Katetret har du for at personalet kan holde øje med, hvor meget urin, der kommer og ud fra dette give dig den rette mængde væske.
 • Du skal ligge i sengen 1-5 dage efter operationen afhængigt af hvilken operation, du har fået foretaget.  
 • For at forebygge at operationsområdet i ansigtet ikke hæver for meget skal sengens hovedgærde være løftet lidt. 
 • Hvis du har fået lagt en kanyle i luftrøret, vil denne blive skiftet nogle dage efter operationen og fjernet helt ca. syv dage efter operationen. 

Hvornår fjernes trådene?

Du får fjernet trådene 14 - 21 dage efter operationen i Ambulatorium for Led og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 7036. Opgang 6, 3. etage eller hos egen læge. 

Hvor længe skal jeg være indlagt?

 • Du vil blive udskrevet ca. en til to uger efter operationen. 
 • Hvis du har behov for hjemmesygeplejerske/hjemmehjælp, kontakter vi hjemmeplejen angående dette.
 • Ved udskrivelsen vil du få at vide hvor og hvornår du skal møde til ambulant kontrol.
 • Desuden vil personalet give dig information om, hvordan du skal forholde dig efter udskrivelsen.
Redaktør