Information om ortodontisk-kirurgisk behandling af tand- og kæbestillingsafvigelser

Denne pjece giver en oversigt over, hvad en ortodontisk-kirurgisk behandling omfatter.

Forløbsoversigt

Denne information giver en oversigt over, hvad en ortodontisk-kirurgisk behandling omfatter. Behandlingen omfatter såvel tandregulering som operation. Der er mange former for kæbeafvigelser. Du kan tale med din kirurg om hvad der er gældende for dig.

Ved første besøg

Du vil blive set af en kæbekirurg og du vil få taget røntgenbilleder og/eller en scanning. Under besøget vil dit ansigt blive målt og oplysningerne tastet ind i et skema. Disse mål samt dine røntgenbilleder og/eller scanning, vil blive brugt på en efterfølgende konference, hvor der bliver lagt en ortodontisk behandlingsplan og en kirurgisk behandlingsplan.

Som en del af behandlingen skal dine visdomstænder fjernes. Du vil blive informeret om hvilke tænder det er gældende for dig. Denne behandling vil foregå i vores ambulatorie.

Ved andet besøg

Der vil der blive taget aftryk af dine tænder samt taget foto af dit ansigt. Disse ting skal ligeledes bruges til den efterfølgende konference.

Konference

Konferencen forgår uden din tilstedeværelse. På konferencen vil der være et hold af ortodontister og kæbekirurger der udarbejder en behandlingsplan for dig, hvis det vurderes, at du kan opfylder kriterierne for at kunne tilbydes et behandlingsforløb.

Ved tredje besøg

Du vil få fremlagt din behandlingsplan af en ortodontist. Det kan være en god ide at have en pårørende med ved dette besøg, da der gives mange informationer om din kommende behandling i Afdeling for Kæbekirurgi.

Din behandlingen kan tidligst igangsættes, når din højdevækst er afsluttet, men der kan være individuelle undtagelser.

Behandlingsforløb (kort skitseret):

  • Forbehandling med bøjle på tænderne og fjernelse af visdomstænder
  • Indlæggelse og operation
  • Efterbehandling med bøjle på tænderne

Forbehandling

Forbehandling består først og fremmest af tandregulering, hvor der påsættes bøjle på samtlige tænder. Som udgangspunkt er det ”togskinner” i metal der påsættes. Bøjlen skal kontrolleres/justeres ca. hver 4.-6. uge. Den gennemsnitlige forbehandlingstid estimeres til 1½-2 års behandling. I den proces kan der forekomme fjernelse af andre tænder end dine visdomstænder.

Indlæggelse og operation

Når du nærmer dig indlæggelse og operation vil du modtage særskilt skriftlig vejledning og information om dette. Der vil være en forberedelsesdag forud for operationen, hvor du kommer til samtale med din kirurg, en sygeplejerske, en Øre-Næse-Halslæge og en narkoselæge. På forberedelsesdagen er det også en god ide at have en pårørende med. 

Din indlæggelse forventes at tage 2 dage. Du skal regne med en 4 ugers sygemelding efter din operation. Du skal til kontrol  hos din kirurg en gang om ugen i de første 4 uger efter operationen.

Efterbehandling

Efterbehandling omfatter afsluttende tandregulering i ca 1 år, samt kontroller hos din kirurg. Efter afsluttende aktiv tandregulerende behandling følger der en periode, hvor behandlingsresultatet stabiliseres og kontrolleres.

 

 

Redaktør