Information om operation for otosklerose

Formålet med operationen for otosklerose er at forbedre hørelsen ved kirurgisk indgreb.

Med denne pjece vil vi informere dig om den forestående operation for otosklerose.

Billedet viser indre øre med otosklerose
Indre øre med otosklerose

Formålet med operationen er at forbedre hørelsen ved kirurgisk indgreb, når høreapparatn ikke ønskes.

Forberedelse til operationen

Øret skal være tørt før operationen. Hvis dit øre begynder at flyde inden operationen, skal du kontakte ambulatoriet. Da høreapparat kan give fugtproblemer i øret, beder vi dig undgå at bruge høreapparat i 2 uger inden operationen på det øre, der skal opereres.

Rygning

Rygning hæmmer sårets heling.
Vi anbefaler derfor, at du stopper med at ryge 6 uger før operationen. Du kan læse mere om rygning og operationer i pjecen: ’Information om rygning og operation’.

Inden operationen

 • Du skal faste og tørste som aftalt med anæstesilægen.
 • Du skal have taget et bad og vasket hår på operationsdagen.
 • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og make-up på, når du kører til operationsgangen.
 • Du bør så vidt muligt lade værdigenstande blive hjemme.
 • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højest to) med på operationsgangen.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecerne: ’Patientinformation om bedøvelse’ (Rigshospitalet)

Operationen

Du får barberet en lille smule hår væk omkring øret, så den sterile afdækning kan sættes fast. Operationen foregår som regel gennem øregangen ved brug af et operationsmikroskop.

En protese, der består af en tynd tefloncylinder med en bøjleformet platin- eller titan-tråd i den ene ende, opereres ind i øret. Herefter lægges trommehinden på plads og støttes af nogle små selvopløselige fibersvampe.

Øregangen fyldes med en gazestrimmel (meche) vædet i antibiotisk salve. Denne gazestrimmel skal ligge mens såret i øregangen heler (ca. 1-2 uger).
Yderst i øregangen placeres et stykke vat.

Efter operationen

Først efter nogle måneder kan vi vurdere resultatet. Mange oplever en forbedring af hørelsen allerede når gazen bliver fjernet.
Langt de fleste får en varig forbedring af hørelsen på øret (over 95%).

Komplikationer og risiko ved operationen

Komplikationer er sjældne. Det kan typisk dreje sig om blødning eller infektion i såret. Det kan som oftest nemt behandles og er uden betydning for operationens resultat.

I yderst sjældne tilfælde (under 0,5%) kan manipulation af de små knogler i øret give skader i det indre øre. Det kan medføre en forværring af hørelsen på det opererede øre.

Svimmelhed kan opstå, men er næsten altid forbigående. Susen for øret efter operationen forekommer yderst sjældent.

Hos ca. 5% påvirker operationen smagssansen, da smagsnerven til de forreste 2/3 af tungen løber igennem mellemøret. Det vil dog oftest være forbigående.
Ansigtsnerven løber tæt ved ørets stigbøjle.

Yderst sjældent kan der efter operationen komme en forbigående lammelse i ansigtet. Generne forsvinder oftest efter få uger.

Efter operationen

Efter et kort ophold på opvågningsafsnittet, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet. Under operationen har du fået lagt et drop (dvs. væske der løber ind i en blodåre). Dette fjernes senere. Der kan komme lette smerter i øret efter operationen. Sker dette opfordrer vi dig til at bede om smertestillende medicin. Første gang du skal op efter operationen, skal du bede om hjælp, da du kan få kvalme og blive svimmel. Ved aftenstuegang vil en læge se til dig og informere om operationens forløb.

Udskrivelsen

Du kan forvente at blive udskrevet ved aftenstuegang på operationsdagen eller ved formiddagsstuegang dagen efter operationen.

Du får desuden tid til kontrol i Øre-næsehalsambulatoriet.

Rekreation/fysisk aktivitet

Vi anbefaler 1 uges rekreation, evt. 3 uger hvis du har hårdt fysisk arbejde.
Du bør også undgå større fysisk aktivitet de første 3 uger efter operationen. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen.

Forholdsregler når du kommer hjem

 • Det er afgørende for resultatet af operationen, at du undgår:
 • At få vand i øret. Dæk evt. øret med en kop når du vasker hår
 • Svømning, indtil lægen har set, at trommehinden er helet
 • At pudse næse kraftigt
 • At nyse med lukket mund i den første uge efter operationen, da det kan øge trykket i mellemøret
 • Flyveture de første 3 uger efter operationen, med mindre andet er aftalt med kirurgen
 • Dykning på mere end 2 – 3 meters dybde, resten af livet

Det er almindeligt...

 • At der kommer lidt væske fra øret, så du må skifte vattet.
 • At have lette smerter op til en uge efter operation. Smerterne kan afhjælpes med håndkøbsmedicin f.eks. paracetamoltabletter (Pamol, Panodil, Pinex).
 • At have en fornemmelse af, at det bobler og klukker i øret.
 • At det klør i øret. Undgå at kradse i og omkring øret.

Du skal kontakte os, hvis:

 • Du får feber
 • Du får dunkende og stikkende smerter i øret.
 • Der løber frisk blod eller betændelse fra øret eller fra operationssåret.
 • Du bliver svimmel

Du kan finde klinikkens telefonnumre på forsiden af denne pjece.

Kontrolbesøg efter operationen

1 – 2 uger efter operationen, fjernes gazestrimmel fra øret og øret oprenses under mikroskop.

Hvis forholdene er tilfredsstillende, vil næste kontrol blive 8 -12 uger efter operationen, hvor du får foretaget en høreprøve.

1 år efter operationen kommer du til afsluttende kontrol med høreprøve. Eventuelle yderligere kontroller sker efter nærmere aftale og afhængig af forholdene i øret. Hvis vi finder forholdene i øret tilfredsstillende,
afsluttes kontrollen sædvanligvis 1 år efter operationen.

Hvis du vil vide mere om otosklerose

Otosklerose er den latinske betegnelse for en sygdom i øret, som ikke har noget dansk navn. Sygdommen er arvelig, dobbelt så hyppig hos kvinder som hos mænd, og viser sig oftest i 15 – 30 års alderen.

Den skyldes dannelsen af små mængder af et specielt knoglevæv som fastholder stigbøjlen – den inderste af de tre små knogler i øret.
Stigbøjlens bevægelighed aftager herved gradvist. Hørenedsættelsen kommer snigende. Efter nogle år er stigbøjlen helt låst fast og hørenedsættelsen stabil, uden at øret er blevet helt døvt. Hos en del patienter kan hørelsen forværres yderligere ved at sansecellerne inde i sneglen (det indre øre) beskadiges af sygdommen. Hos mange er sygdommen til stede på begge ører, men ofte kommer hørenedsættelsen ikke samtidigt på de to ører.

Hørenedsættelsen kan nemt og uden risiko og omkostning for patienten behandles med høreapparat. Ønsker patienten ikke høreapparat
er operation et alternativ.

Ved operation kan den del af hørenedsættelsen, der skyldes, at stigbøjlen sidder fast herved ophæves næsten fuldstændigt. Den del af hørenedsættelsen, der skyldes beskadigelse af sansecellerne, kan derimod ikke ændres. I de fleste tilfælde vil operationens samlede resultat blive, at hørelsen forbedres betydeligt uden at blive helt normal.

Mange vil således kunne klare sig uden høreapparat. Hvis sygdommen senere påvirker også det indre øre, kan beskadigelsen af sansecellerne dog blive så stor, at høreapparat alligevel kan blive nødvendigt.

Redaktør