Information om operation for modermærkekræft (sammedagskirurgi)

Heri findes information om operation for modermærkekræft (sammedagskirurgi).

I denne pjece finder du en række praktiske oplysninger, som du kan få brug for i forbindelse med din operation og indlæggelse. Pjecen er et supplement til den mundtlige information.

Hvad skal du gøre, inden du møder til indlæggelse?

Du skal tage bad og børste tænder grundigt og tage smykker inkl. piercinger ud samt fjerne evt. make-up og neglelak på fingre og tæer. Hvis du bruger kontaktlinser, skal disse fjernes, og du kan medbringe briller.

Medbring:

 • Toiletartikler
 • Morgenkåbe eller joggingtøj
 • Sko, som du går sikkert i
 • Specielle hjælpemidler
 • Din faste medicin

Hvor længe skal du faste og tørste?

Inden operationen skal du være fastende, hvilket betyder, at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter fra kl 02. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.  Du skal drikke 1-1½ glas vand, saft, te eller kaffe (uden mælk) kl. 06.00. Herefter må du ikke indtage nogen former for væske.

Hvad sker der på operationsdagen?

Du møder til indlæggelse på afsnit 6052

________dag den______________kl.7.00.

Hér vil du få at vide, hvilket afsnit og stue du skal ligge på. 

På det afsnit, hvor du indlægges, vil en sygeplejerske hjælpe dig med at blive gjort klar til operationen. Det betyder at:

Du skal klæde om til patienttøj

 • Du vil få målt blodtryk, puls og temperatur
 • Du vil blive sendt til lymfescientigrafi (Se pjece)

Når du kommer tilbage til afdelingen:

 • Kommer lægen, som skal operere og taler med dig
 • Får du smertestillende og kvalmestillende medicin inden operationen
 • Bliver du enten kørt i seng eller går selv til operationsafsnittet 

Hvad sker under operationen?

Under operationen vil du få fjernet lidt af huden i en sikker afstand omkring arret, hvor modermærket sad. Samtidig vil den eller de lymfeknuder, der er påvist ved lymfescientigrafien blive fjernet.

Hvad sker der efter operationen?

 • Du kommer enten direkte tilbage til afsnittet eller via opvågningsafsnittet afhængig af, hvordan du har det.  
 • Det forventes, at du vil kunne udskrives samme aften mellem kl. 17-19. 

Du skal være opmærksom på:

 • At du efter bedøvelse ikke må køre bil og andre motorkøretøjer eller betjene maskiner 24 timer efter narkosen.
 • At vi anbefaler, at du har en pårørende hos dig den første nat, når du kommer hjem.

Hvad gør du med plaster og forbinding? 

 • Det plaster, der sidder direkte på huden kan du beholde på, indtil trådene bliver fjernet. Evt. gaze eller andet plaster skal fjernes dagen efter operationen
 • I tilfælde af at såret væsker eller bløder, så plasteret løsner sig, bør plasteret fjernes og et nyt påsættes.
 • Kun hvis du får udslæt af plasteret, skal det fjernes. 
 • Du må gå i brusebad 24 timer efter operationen. Bliver plasteret vådt, skal det duppes tørt. 

Hvornår får du svar fra operationen og fjernet tråde? 

Du vil få svar på de vævsprøver, som blev taget under operationen. Dette forgår i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036. Du er velkommen til at have en pårørende med ved samtalen. 
Fjernelse af tråde kan foregå enten i klinikken eller hos egen læge – se dato og tid på udleveret ambulant kort.

Tid til:

Fjernelse af tråde i klinik 7036 hos sygeplejersken: ________________
Fjernelse af tråde hos egen læge:__________                  

Svar på vævsprøve i klinik 7036:____________________
Andet:____________________

Hvad gør du, hvis du får ondt?

Hvis du har behov for smertestillende medicin, anbefaler vi, at du tager Paracetamol tabletter (Panodil, Pinex, Pamol). Evt. suppleret med tablet Ibuprofen (Ipren). Disse tabletter kan købes i håndkøb. Du skal følge dosis anbefalingerne på emballagen. Hjælper tabletterne ikke på smerterne, kan du kontakte din egen læge for at få ordineret noget andet smertestillende medicin.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Du skal kontakte Plastikkirurgisk sengeafsnit, hvis der opstår:

 • Kraftig blødning
 • Rødme eller hævelse
 • Lugtgener fra såret
 • Feber

Hvad kan du gøre for at dit ar bliver pænest muligt? 

 • Undgå at ryge, bruge nikotin plaster eller nikotin tyggegummi, da nikotinen hæmmer sårhelingen
 • Beskytte arret mod solen, så længe det er rødt, hvilket det kan være op til et år. Du kan dække arret med tøj, bruge en solcreme med høj faktor (minimum faktor 15 i Danmark) eller dække arret med et plaster 
 • Det anbefales at påsætte Micropore plaster på arret i ca. tre måneder, såfremt din hud tåler det. Dette skiftes ca. en gang om ugen eller hvis det løsner sig 

Hvordan skal du forholde dig i forhold til fysisk aktivitet?

Vi anbefaler, at du gradvist genoptager dit normale aktivitetsniveau. Efter udskrivelsen må du:

 • Være lige så aktiv som du plejer _____
 • Udføre let husarbejde, gå små ture i ____ uger
 • Genoptage motion _____ uger efter operationen

For dig gælder specielt:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ca. to uger efter udskrivelsen kan du se din journal på www.sundhed.dk.

Redaktør