Information om operation for kronisk mellemørebetændelse

Heri findes information om operation for kronisk mellemørebetændelse.

Med denne pjece vil vi informere dig om den forestående operation, samt om hvad der skal ske under din indlæggelse i sengeafsnittet.

Billedet viser Cholesteatoma

Formålet med operationen

 • At gøre fugtige (betændte) ører tørre
 • At forhindre skjult betændelse i at brede sig
 • At lukke hullet i trommehinden
 • At forbedre hørelsen

Forberedelse til operationen

Hvis du har problemer med at puste luft op i mellemøret, bør du øve dig i dette inden operationen. Inden operationen vil vi eller din egen ørelæge have gjort øret så tørt som muligt. Vi har desuden foretaget en høreprøve.

Rygning

Rygning hæmmer sårets heling. Vi anbefaler derfor, at du stopper med at ryge 6 uger før operationen. Du kan læse mere om rygning og operationer i pjecen: ’Information om rygning og operation’.

Inden operationen

 • Du skal faste og tørste som aftalt med anæstesilægen.
 • Du skal have taget et bad og vasket hår på operationsdagen.
 • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og make-up på, når du kører til operationsgangen.
 • Du bør så vidt muligt lade værdigenstande blive hjemme.
 • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højest to) med på operationsgangen.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecerne: ’Patientinformation om bedøvelse’

Operationen

Du får barberet en lille smule hår væk omkring øret, så den sterile afdækning kan sættes fast. Operationen foregår som regel igennem øregangen ved brug af et operationsmikroskop. Det kan være vanskeligt på forhånd at sige, hvad man finder af sygdom inde i øret. Derfor kan indgrebets omfang først afgøres under operationen.

Fjerne betændelse

Ved udbredte forandringer på grund af betændelse, kan det være nødvendigt at lægge et bueformet snit bag øret, for at fjerne betændelsen fuldstændigt.

Hul i trommehinden

Til at lappe trommehinden bruger vi som regel et stykke muskelhinde, som tages fra tindingemusklen over øret, eller et stykke bruskhinde, som tages fra brusken foran øregangen.

For at støtte den lappede trommehinde lægger vi små selvopløselige fibersvampe på inder - og ydersiden af trommehinden. Øregangen fyldes med flere stykker gazestrimmel (meche) vædet i antibiotisk salve. Gazestrimlerne skal ligge mens trommehinden heler (ca. 3 uger).
Yderst i øregangen placeres et stykke vat. Ved afslutningen af operationen sys såret med selvopløselige tråde. Hvis operationen er foretaget bag øret, vil der i nogle tilfælde være indlagt et lille dræn, som skal blive liggende nogle uger.

Operationsresultatet

Først efter flere måneder kan vi vurdere resultatet. I de fleste tilfælde heler hullet i trommehinden og øret bliver tørt. Der er god mulighed for at din hørelse forbedres, det afhænger dog af forholdene i mellemøret.

Komplikationer og risiko ved operationen

Komplikationer er sjældne. Det kan typisk dreje sig om blødning eller infektion i såret. Det kan som oftest nemt behandles og er uden betydning for operationens resultat. Hos ca. 5 % påvirker operationen smagssansen, da smagsnerven til de forreste 2/3 af tungen løber igennem mellemøret. Det vil dog oftest være forbigående.

I yderst sjældne tilfælde kan det give skader i det til indre øre, hvis det er nødvendigt at manipulere med de små knogler i øret under operationen. Det kan medføre en forværring af hørelsen på det opererede øre.

Svimmelhed kan forekomme, men er for det meste forbigående. Susen for øret eller nedsat funktion af ansigtsnerven kan forekomme i sjældne tilfælde. Ansigtsnerven løber i mellemøret. Udbredt betændelse kan i yderst sjældne tilfælde påvirke nerven og medføre lammelse i ansigtet. Denne lammelse er dog oftest forbigående.

Efter operationen

Efter et kortere ophold på opvågningsafsnittet, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet. Under operationen har du fået anlagt et drop (dvs. væske der løber ind i en blodåre). Dette fjernes senere.

Der kan komme lette smerter i øret efter operationen. Sker det, opfordrer vi dig til at bede om smertestillende medicin. Første gang du skal op efter operationen, skal du bede om hjælp, da du kan få kvalme og føle dig svimmel. Ved aftenstuegang vil en læge tilse dig og informere om operationens forløb.

Udskrivelsen

Du kan forvente at blive udskrevet ved formiddagsstuegang dagen efter operationen, eventuelt allerede ved aftenstuegang på operationsdagen. Hvis der efter operationen er blevet anlagt en hovedforbinding, bliver denne fjernet. Du får desuden en tid til kontrol i Øre-næse-halsambulatoriet.

Rekreation/fysisk aktivitet

Vi anbefaler ca. en uges rekreation efter operationen, evt. længere hvis du har hårdt fysisk arbejde.

Du bør undgå større fysisk aktivitet de første 3 uger efter operationen. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen inden operationen.

Forholdsregler, når du er kommet hjem efter udskrivelsen

Det er afgørende for resultatet af operationen, at du undgår:

 • At få vand i øret. Dæk evt. øret med en kop når du vasker hår
 • Svømning, indtil lægen har set, at trommehinden er helet
 • At pudse næse kraftigt
 • At nyse med lukket mund i den første uge efter operationen, da det kan øge trykket i mellemøret
 • Flyveture de første 3 uger efter operationen, med mindre andet er aftalt med kirurgen.

Det er almindeligt

 • At der kommer lidt væske fra øret, så du må skifte vattet.
 • At have lette smerter op til en uge efter operation. Smerterne kan afhjælpes med håndkøbsmedicin f.eks. paracetamoltabletter (Pamol, Panodil, Pinex).
 • At have en fornemmelse af, at det bobler og klukker i øret.
 • At det klør i øret. Undgå at kradse i og omkring øret.

Hvis du får komplikationer i form af

 • Feber
 • Dunkende og stikkende smerter i øret.
 • Frisk blod eller betændelse fra øret eller fra operationssåret.
 • Svimmelhed

Så skal du kontakte os. 

Kontrolbesøg efter operationen

3 uger efter operationen, fjernes gazestrimlerne
fra øret, og øret renses under mikroskop. Fra dette tidspunkt anbefaler vi ofte, at du presser luft op i mellemøret flere gange dagligt.
Hvis forholdene er tilfredsstillende vil næste kontrol blive 8-12 uger efter operationen, hvor du får foretaget høreprøve. 1 år efter operationen kommer du til afsluttende kontrol med høreprøve. Eventuelle yderligere kontroller sker efter nærmere aftale og afhængig af forholdene i øret. Hvis der har været tale om udbredte forandringer i øret på grund af betændelse, kan kontrollen strække
sig udover 1 år. Denne kontrol varetager en praktiserende ørelæge.

Hvis du vil vide mere:

Kronisk mellemørebetændelse er ofte en følgetilstand af dårlig funktion af det eustakiske rør (øretrompeten) som har forårsaget et langvarigt undertryk i mellemøret. På grund af det langvarige undertryk har trommehinden været ”suget indad”, og har herved mistet noget af sin styrke og udviklet et tyndt område, som ved en mellemørebetændelse er sprunget og ikke vil hele.

Et hul i trommehinden kan forårsage betændelse, som breder sig til mellemøreslimhinden og giver anledning til kronisk væsken fra øret. Betændelsen kan brede sig ind i de små hulrum, der er i knoglen bag øret.

Langvarigt undertryk i mellemøret kan medføre at trommehinden bliver suget dybt ind i mellemøret og ofte længere ind i knoglen bag øret. Den indsugede trommehinde udgør herved en dyb sæk, som giver anledning til
betændelse, som ødelægger de små knogler i øret og andet knoglevæv.

En sådan tilstand, hvor trommehinden vokser dybt ind i øret kaldes kolesteatom (på dansk: benedder). Denne tilstand kan opstå snigende over flere år og først når den er meget udbredt give anledning til udflåd fra øret eller andre symptomer.

Ved kronisk mellemørebetændelse er det vanskeligt at udtale sig om omfanget af betændelsesforandringerne inden operationen.
Lægen vil forklare dig, hvad han/hun mener der er den nødvendige operation i dit tilfælde.

Redaktør