Information om kunstigt hofteled

Heri findes relevant information i forbindelse operationen af et indopereret kunstigt hofteled.

I denne pjece finder du relevant information i forbindelse med du at du skal have indopereret et kunstigt hofteled.

Lægefaglig information om anatomi og hoftesygdomme

Hofteleddet er et ægte kugleled, som kan bevæges i flere planer. Leddet kan derfor ikke umiddelbart forvrides og overbelastes. Det er et meget robust og stabilt led, som kun vanskeligt beskadiges ved uheld.  

Selv om hofteleddet er godt beskyttet, kan der opstå brud i ledskål eller ledhoved ved meget kraftig påvirkning. Ved svære påvirkninger kan hofteleddet også gå af led, ofte med brud i ledskålen til følge. Efter sådanne læsioner kan der opstå slidgigt i løbet af kortere eller længere tid. Brud på lårbenshalsen kan ligeledes i en del tilfælde medføre at knoglemassen i ledhovedet går til med efterfølgende sammenfald af ledfladen og udvikling af slidgigt.   Visse sygdomme øger også risikoen for slidgigt, for eksempel hoftedysplasi, Calve Perthes sygdom, skred i vækstskiven i hofteleddet eller indeklemning af ledlæben mellem hofteskålskanten og lårbenshalsen. Gigtlidelser eller infektioner kan ligeledes ødelægge brusken i hofteleddet, så det bliver nødvendigt at indsætte et  kunstigt hofteled. I en del tilfælde er årsagen til udvikling af slidgigt dog ukendt.

Efter udskrivelsen

 • Når du er kommet hjem, må du træne så meget du kan overkomme. Ved udskrivelsen udfærdiger vi, ved behov, en genoptræningsplan, der sendes til din hjemkommune, som skal arrangere genoptræning.
 • Ved udskrivelsen får du recept på smertestillende medicin.
 • Såret er gerne helet efter 12 dage, hvor trådene kan fjernes hos din egen læge. 
 • Du må kontakte din egen læge ved tegn på infektion i form af rødme og varme af såret kombineret med feber, eller ved vedvarende sekretion af væske fra såret. 
 • Du kan begynde at arbejde, når du kan overkomme dette. Hvis du har ikke fysisk belastende arbejde, er dette ofte inden for de første 6 uger. Hvis du har fysisk belastende arbejde, kan der gå op til tre måneder, før du er klar til at gå i arbejde. 
 • Du må selv føre bil, når der ikke er flere restriktioner og du har fuldt styr på benet.

Efterkontrol

 • Du vil blive tilbudt kontrol efter et år. Ved problemer før kontrolbesøget skal du søge egen læge, som evt. kan henvise dig til en ekstra kontrol.

Bevægerestriktioner

I begyndelsen efter operationen skal du passe på med bevægelser i yderstillinger. Specielt kombinationen af kraftig sammenbøjning i hoften og indadrotation kan medføre ledskred, men også overstrækning kombineret med udadrotation kan resultere i ledskred. Visse simple regler for hoftebevægelighed bør her overholdes de første 3 måneder. Se pjecen fra fysioterapien.

Risici

Det er vigtigt at forstå og acceptere, at uanset hvor omhyggeligt man udfører en operation, så er der visse små risici ved indsættelse af et kunstigt hofteled.

 • Kunstigt hofteled medfører næsten altid, at de præoperative smerter forsvinder. I en lille procentdel af patienter opnår man dog ikke fuld smertelindring. 
 • I mindre end 1% af operationer med indsættelse af kunstigt hofteled, kan der opstå infektion i såret. Vi søger at imødegå dette med meget strenge krav til steriliteten samt ved profylaktisk at give antibiotika. 
 • Benlængdeforskel efter operationen kan forekomme. Forskellen er dog sjældent særlig stor, men der er en tendens til at gøre det opererede ben lidt for langt for at sikre bedst mulig stabilitet over leddet. En evt. mindre benlængdeforskel vil sædvanligvis kunne udlignes med en lille indlægshæl i din sko. 
 • Ledskred i nyopererede hofteled kan forekomme. Hofte-leddet stabiliserer sig dog, når der dannes arvæv. 
 • Tre måneder efter operationen indtræder ledskred næsten udelukkende ved en ulykke med stor fysisk påvirkning, f.eks. hvis du falder uheldigt. 
 • Læsion af store kar og nerver forekommer uhyre sjældent. Ved forreste adgang til hofteleddet er en lille nerve, der forsyner ydersiden af låret med følesans, dog noget udsat. Beskadigelse af denne sker i en mindre procentdel af operationerne. Denne risiko må accepteres ved denne adgang. Generne efter en sådan nervebeskadigelse er dog ofte meget beskedne.

Blodpropper i benenes vener er ligeledes en komplikation, der kan indtræffe efter man har ligget stille. Denne komplikation  kan undgås med blodfortyndende medicin i en uge efter operationen og - vigtigst af alt - ved hurtigt at komme op på benene og bevæge sig. 

Før operation - Hvad kan jeg selv gøre?

Træning

I det omfang det kan lade sig gøre, er det en god idé at træne før en operation. At være i bare nogenlunde form vil gøre det lettere at komme på benene efter operationen. Få eventuelt en henvisning fra din egen læge til en lokal fysioterapeut. 

Rygning

Øger risikoen ved bedøvelse og forsinker sår- og knogleheling. Hvis du ryger, skal du stoppe med dette, når du beslutter dig for operation. Anvend evt. nikotinplaster i en kortere periode for at mindske abstinenser og lette rygestoppet. Kontakt evt. din egen læge, hvis du har behov for yderligere hjælp til rygestop.  Se i øvrigt pjecen: Information om rygning og operation. 

Kost

Kroppen har brug for proteiner til at vedligeholde og genopbygge muskler og danne nyt væv. Derfor er det en god ide at spise proteinrig kost en måned før operationen (fisk, fjerkræ, magert kød, fedtfattige mælkeprodukter og æg). 

Sår

Hvis du i tiden op til operationen får sår/rifter dér, hvor du skal opereres, eller der opstår en infektion andre steder i kroppen, bedes du ringe til sekretæren i Hoftesektionen.

Medicin

Du skal tage din sædvanlige medicin i tiden før operationen. Dog er der en del medicin, der medfører øget blødningstendens og derfor øger risiko for øget blødning under operation. En uge før operation bør du derfor undlade at tage gigtmidler (NSAID) inclusive acetylsalisylsyre (Kodimagnyl, Idotyl, Hjertemagnyl etc). Tilladt smertestillende medicin i denne periode er Paracetamol (Panodil) og morfinlignende stoffer som Tramedol (Dolol etc) og Codein.  Hvis du er i regelret blodfortyndende behandling (Maravan), skal denne behandling stoppes 4 dage før operationen. Behandling med andre ”blodfortyndende” midler (thrombocytfunktionshæmmende midler) fx Plavix eller Persantin, skal stoppes 7 dage før operationen. 

Nogle former for naturmedicin øger også blødningstendensen. Derfor skal du undlade at tage naturmedicin i en uge op til operationen. Hvis du har forhøjet blodtryk, dårligt hjerte, eller problemer med stofskiftet, kan det være en god ide at få tjekket denne behandling hos egen læge i god tid før operationen. Alle ændringer i lægeordineret medicinering bør ske i samråd med din egen læge.

Indretning af hjemmet

I den første tid efter operationen er du lidt mindre mobil, og der er en række restriktioner for, hvilke bevægelser du må udføre. Derfor er det en god idé at indrette hjemmet, så det bliver så let som muligt, når du kommer hjem.  Det er en god idé at flytte ting, du ofte bruger højere op. Du må nemlig ikke bøje kraftigt i hoften de første måneder efter indsættelse af en hofteprotese. Det betyder, at det f.eks. kan være svært at nå ting på nederste hylde eller i sokkelskuffer i køkkenet. 

 • Slippers eller sko uden snørebånd er at foretrække, fordi det kan være besværligt at snøre sko, når du ikke må bøje sammen i hofteledet. 
 • Sørg for at have en god høj stol, du kan sidde komfortabelt i. Lave bløde lænestole eller sofaer kan nemlig være svære at komme op af uden at bøje kraftigt sammen i hoften.
 • Det er en god ide at få overstået større indkøb inden indlæggelsen, hvis du bor alene.

Hjælpemidler

Hvis du har brug for det, får du udleveret nogle hjælpemidler f.eks. en gribetang eller en toiletforhøjer. Hjælpemidler kan i nogle tilfælde udleveres før operationen, så du selv kan montere dem, hvis det skulle blive nødvendigt.  Hvis du har en lav seng får du udleveret et sæt klodser til at sætte under benene på sengen, så det er nemmere at komme ind og ud af sengen.

Indlæggelse

Du indlægges på afdelingen dagen før operationen til journalskrivning, blodprøver og samtale med operatør og anæstesilæge. Du kan forvente udskrivelse, så snart du kan klare dig selv derhjemme, dvs. når du mestrer almindelige daglige færdigheder som at komme ud af sengen uden hjælp og kan klare at komme på toilettet. Du træner trappegang under indlæggelsen. Hvis du har familie og venner til at hjælpe dig, er det en god idé at arrangere, at de kan hjælpe dig de første par dage hjemme. 

Operationen

Når du skal opereres bliver du hentet på din stue og kørt ned til operationsstuen. En narkoselæge vil så bedøve dig. Der anvendes sædvanligvis fuld bedøvelse. Du kan læse mere om bedøvelse, faste mm. i pjecen: Patientinformation om bedøvelse.   Operationen foregår, alt efter valgt teknik, i rygleje eller i sideleje med den syge hofte opad. Vi anvender, hvor det er muligt, specielle instrumenter, der tillader det mindst mulige sår i huden og mindst mulig vævsbeskadigelse. Arret bliver ca. 10 cm langt og er beliggende enten i balderegionen eller fortil i lysken.    Vi forventer, at du er oppe at stå allerede den første aften, dog lidt afhængig af operationstidspunktet.

 • Dagen efter operationen skal du træne med krykkestokke. 
 • To dage efter træner du både med krykkestokke og går på trapper.
 • Når du kan klare dig selv, sædvanligvis to dage efter operationen, bliver du udskrevet. 
Redaktør