Information om kommende aftale i Fertilitetsbevarende Team

Vigtig information vedr. fertilitetsbevarende rådgivning.

Information

Vigtig information vedr. fertilitetsbevarende rådgivning 

Det er nu omkring et år siden, vi så dig til fertilitetsbevarende rådgivning på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet. Vi håber, du er godt igennem dit sygdomsforløb og vil derfor gerne tilbyde dig en opfølgende kontrol af din æggestokfunktion efter, du har afsluttet din kræftbehandling eller du har afsluttet din kemo- og/eller stråleterapi.  
 
Du har derfor fået en tid til kontrol på Fertilitetsklinikken, afdeling 4071, opgang 4, 7. sal. Tiden har du modtaget sammen med denne vedhæftede information. 
 
Vi vil bede dig få taget nogle blodprøver forud for besøget, der vil fortælle os om din hormonproduktion og aktiviteten i æggestokken/æggestokkene.  
*Hvis du har fået din menstruation igen, skal blodprøven tages på 2.-5. blødningsdag 
*Hvis du fortsat ikke har fået din menstruation, skal prøven tages senest 1 uge før din aftale på Fertilitetsklinikken 

 
Blodprøverne er bestilt og kan tages på et af Region Hovedstadens sygehuse. Kontakt os, hvis du har brug for, disse blive taget på et sygehus uden for Region Hovedstaden.  
Ved kontrollen på klinikken vil vi desuden lave en gynækologisk ultralydsskanning af dit underliv. 
 
Den fremsendte tid skulle gerne ligge tidligst 6 måneder efter, du har afsluttet kemo- eller stråleterapi. 
Passer ovenstående tid dig ikke, eller er der endnu ikke gået 6 måneder siden din behandling er afsluttet, eller har du øvrige spørgsmål, kan du kontakte Fertilitetsklinikken på tlf. 35454071 tast 2 alle hverdage mellem kl. 10.00-12.00 eller via sikker mail fra klinikkens hjemmeside (www.rigshospitalet.dk/fert). 
 
Med venlig hilsen 
 
Fertilitetsbevarende team på Rigshospitalet 

Redaktør