Information om kønskorrigerende operation fra mand til kvinde

Kønskorrigerende operation udgør fjernelse af penis og testikler og afkortning af urinrør med samtidig tildannelse af neoklitoris, neovagina og kønslæber.

I denne pjece vil vi gerne informere dig om din indlæggelse i forbindelse med din kønskorrigerende operation.

Operationen udgør fjernelse af penis og testikler og afkortning af urinrør med samtidig tildannelse af neoklitoris, neovagina og kønslæber. Operationen tilstræbes at foretages i ét trin.

Hvad skal der ske inden operationen

Det er vigtigt, at dine tarme er tømt inden operationen, da en fyldt tarm kan give problemer efter operationen. Du må derfor kun indtage flydende kost de sidste to dage op til operationen. To dage før operationen skal du også starte med at indtage afføringsmiddel. Du får udleveret dette. (Se skema side 3). Fra kl. 24 aftenen før din operation, må du ikke længere indtage flydende mælkeprodukter. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi. 

Fiskeolie og andre blodfortyndende kosttilskud

For at mindske risikoen for blødning ifm. operationen, skal du stoppe med at spise fiskeolie og andre blodfortyndende kosttilskud 3 uger før operationen. 

Hygiejne og hårfjernelse 

Du skal vaske kroppen grundigt og fjerne hårene i, og omkring, operationsområdet. For detaljer herom, henvises til afsnittene: 

 • Det er vigtigt af vaske sig grundigt før operation.
 • Fjernelse af hår før operation.
  i pjecen ”Velkommen til Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling”. 

Hvordan forløber operationsdagen

Om morgenen før operationen får du medicin, der forebygger smerter og ubehag efter operationen. Du har mulighed for at få beroligende medicin inden operationen, hvis du på forhånd har aftalt dette med narkoselægen.

Hvad sker der under operationen og dagene efter

 • Under operationen får du lagt et tyndt plastikrør ind i en blodåre, hvorigennem du får bedøvelse og væske. 
 • Når operationen er færdig, bliver du observeret nogle timer på et opvågningsafsnit, før du kommer tilbage til sengeafdelingen. 
 • Efter operationen vil du få smertestillende fast flere gange i døgnet. Hvis du trods dette fortsat har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken.
 • Hver aften får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper. 

Operationsområdet

 • Den nydannede skede vil være fyldt ud med en skumgummiforbinding (stent), og kønslæberne vil være midlertidigt syet sammen for at holde stenten på plads. Stenten fjernes efter ca. 7 dage.
 • Det er normalt, at der siver en smule blod fra skeden de første uger, og operationsområdet er hævet i optil 6 måneder efter operationen.
 • Plejepersonalet vil en gang dagligt rense operationsområdet med vand og sæbe. 
 • For at holde operationsområdet tørt, og dermed give de bedste betingelser for heling, vil du få anlagt et blærekateter. Kateteret er en gummislange, der ligger inden i urinrøret og op til blæren. Kateteret skal du normalt have, indtil du kommer til dilatationsundervisning ca. 10 dage efter udskrivelse.

Forholdsregler efter operationen

 • Du skal ligge i sengen indtil stenten fjernes, for at undgå belastning af operationsområdet. Du må gerne vende dig og ligge på siden. Dit hovedgærde må i denne periode højst være hævet 45 grader. 
 • For at mindske risikoen for forstoppelse, som kan genere operationsområdet, skal du have flydende kost til stenten fjernes. Du vil også dagligt få medicin, som gør afføringen blød.

Fjernelse af stent 

 • Ca. 7 dage efter operationen bliver stenten fjernet, og lægen undersøger det opererede område. Det foregår på operationsgangen, og du vil være kortvarigt bedøvet.  I forbindelse med undersøgelsen, vil kateteret i blæren blive fjernet.
 • Efter undersøgelsen må du spise almindelig mad. 
 • Efter undersøgelsen må du som regel få lov til at komme ud af sengen og blive udskrevet.

Hvornår bliver jeg udskrevet

Du skal være indlagt ca. 7 dage efter operationen. Efter udskrivelse skal du selv holde operationsområdet rent derhjemme med daglige brusebade og grundig vask.

Hvornår skal jeg komme til ambulant kontrol

Ca. 10 dage efter udskrivelse skal du komme til dilatationsundervisning, og der vil du normalt også få fjernet blærekateteret. Dette foregår ved en sygeplejerske, der er oplært i dette. 3 måneder efter operationen skal du til ambulant kontrol hos en læge i Ambulatorium for Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 7036. Vi tilstræber, at du kommer til kontrol hos den læge, der har opereret dig. Du vil få dato og tidspunkt, inden du bliver udskrevet. 

Hvor længe skal jeg være sygemeldt

Vi anbefaler, at du er sygemeldt i 3 uger efter udskrivelsen, lidt afhængig af, hvad dit erhverv er. I denne periode må du gerne gå små ture, lave mad, gå i brusebad etc. Herefter kan du genoptage dine vanlige gøremål og interesser.

Hvornår må jeg køre bil

Du må først selv køre bil, når du er lige så frisk, som du plejer at være. Du skal kunne reagere normalt i en hver situation, og du skal kunne bruge sikkerhedssele. 

I hvilke situationer skal jeg kontakte afdelingen 

Ved tvivlsspørgsmål, feber, hvis det siver/bløder mere fra skeden end ved udskrivelsen eller hvis du får mere ondt, skal du kontakte Ambulatorium for Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 7036.

Redaktør