Information om kikkertundersøgelse af patienter med snorken og søvnapnø (DISE)

Heri findes information om kikkertundersøgelse af patienter med snorken og søvnapnø (DISE).

Du er henvist pga. snorken med søvnapnø, og vi vil med den forestående kikkertundersøgelse gerne udrede dig yderligere, og om muligt finde en årsag til dit problem.

Inden undersøgelsen

  • Du skal faste i 6 timer og tørste i 2 timer som aftalt.
  • Du skal have taget et bad og vasket hår på undersøgelsesdagen.
  • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og make-up på, når du kommer til undersøgelsesstuen.
  • Du bør så vidt muligt, lade værdigenstande blive hjemme.
  • Hvis du sover med en snorkeskinne, må du gerne medbringe den på undersøgelsesdagen.
  • Det er en fordel, hvis du er træt, når du kommer. Sørg derfor for at gå sent i seng.
  • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højest to) med på sengeafdelingen, men de kan desværre ikke være med på undersøgelsesstuen.
  • Du må ikke selv køre bil efter undersøgelsen.

Faste og bedøvelse

Du skal faste i 6 timer før undersøgelsen, men må gerne drikke et glas kaffe/ te uden mælk, eller et glas saft, op til 2 timer før undersøgelsen. Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecen:
’Om fuld og lokal bedøvelse’. For dig gælder reglerne om ”fuld bedøvelse”.

Undersøgelsen

Du vil i sengeafdelingen blive modtaget af en sygeplejerske. Du vil få udleveret en hospitalsskjorte, og I vil sammen sikre jer at fasteregler og øvrige forholdsregler er overholdt.

Selve kikkertundersøgelsen foregår under søvn, der vil blive hjulpet på vej af beroligende/bedøvende medicin. Der vil blive lagt et drop i din arm, til denne medicin. Når du sover, vil vi via en kikkert i næsen undersøge dine øvre luftveje og dit svælg. Målet er at vurdere, hvor i svælget du lukker til, når du holder dine vejrtrækningspauser (apnøer). Undersøgelsen vil blive optaget på en video, som vi efterfølgende vil vurdere. Undervejs i undersøgelsen trækker du selv vejret. Hvis du holder en meget lang pause, eller iltmætningen bliver for lav, vil vi hjælpe dig med at trække vejret ved f.eks. at løfte lidt i underkæben. Undersøgelsen tager ca. 20 minutter.

Vi kontrollerer blodtryk, hjerterytme og iltmætning under hele undersøgelsen og fortsætter indtil du er helt vågen.

Når du er helt frisk, kan din ledsager følge dig hjem. Du må ikke køre selv, og skal være under opsyn af en voksen i døgnet efter undersøgelsen, da medicinen givet ved undersøgelsen kan have en sløvende virkning indtil dagen efter.

Forholdsregler, når du er kommet hjem

Ingen særlige forholdsregler fraset ovenstående.

Smerter

Der er vanligvis ingen smerter forbundet med undersøgelsen. Skulle du alligevel få ondt, bør håndkøbsmedicin som paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) være tilstrækkeligt. Du må maximalt indtage 1g paracetamol 4 gange i døgnet.

Du skal kontakte os, hvis:

Du får smerter, der ikke forsvinder på behandling med paracetamol.

Telefonnumre til afdelingen står nederst på denne pjece.

Iøvrigt forventes ingen komplikationer til undersøgelsen. Hvis du oplever åndenød, brystsmerter eller lignende, skal du kontakte egen læge/vagtlæge.

Ambulant kontrol

Du vil, senest inden du forlader afdelingen efter undersøgelsen, få en tid til ambulant svar ca. 3 uger efter kikkertundersøgelsen.

Forskning og kvalitetsudvikling

Resultaterne af undersøgelsen forventes senere at indgå i forskning og kvalitetsudvikling i anonymiseret form.

Redaktør