Information om kæbebrud

Information til patienter om behandling af kæbebrud, samt efterfølgende mundhygiejne, hjælpemidler og eventuel sygemelding.

Information om behandlingen

Med denne patientinformation ønsker vi at give dig vigtige informationer i forbindelse med behandlingen af dit kæbebrud.

Kæbebrud behandles ofte med kortvarig sammenbinding af over- og underkæbetænderne ved hjælp af skinner og elastik-træk eller ståltråd.

Det er ofte nødvendigt at supplere denne behandling med en operation, hvor specialtandlægen sætter bruddet på plads og stabiliserer det med titaniumplader og skruer.

Behandlingen

Behandlingens formål er, at holde bruddet i ro, mens det heler. Skinnerne og ståltråden/elastik-trækket, der sidder i munden og/eller i kæben, holder bruddet i korrekt stilling.

Du bør undgå at bruge tyggemusklerne, da det vil kunne løsne skinnerne. Normalt er et brud 4–6 uger om at hele.

Mundhygiejne

Du skal børste tænder efter hvert måltid. Tandbørsten skal være så lille, at den kan komme helt ind til de bageste tænder. Du kan eventuelt bruge en børnetandbørste eller solotandbørste. Husk at kontrollere, at skinner, ståltråd og tænder er helt rene. En time efter tandbørstningen skal du skylle munden med Klorhexidin mundskyllevæske 0.1%.

Da tandpasta inaktiverer skyllevæsken, er det vigtigt, at du venter en time.

Mundskyllevæske kan give sort-brune misfarvninger af tænderne. Disse misfarvninger kan fjernes senere ved tandrensning hos din egen tandlæge. Ved perfekt mundhygiejne opstår der næsten ingen misfarvning. Den grundige mundhygiejne hindrer skader på tænder og tandkød, og mindsker samtidig risikoen for infektion i kæbebruddet.

Mad og drikke

Hvis dine kæber i starten af behandlingen skal være bundet sammen, er det ikke muligt for dig at tygge og spise normalt. Derfor skal din mad være flydende. Hvis du bruger blender, kan du stort set spise det samme, som du plejer.

Næringsrig kost er vigtig for at understøtte helingsprocessen og for at undgå vægttab. Se i øvrigt afdelingens kostvejledning.

Sygemelding

Sygemelding vil sjældent være nødvendig i hele helingsperioden. Det afhænger dog i høj grad af, hvor fysisk krævende dit arbejde er. Sport og fysisk anstrengelse (f.eks. tunge løft) skal undgås i helingsperioden.

Hjælpemidler

Hvis dine kæber er bundet sammen med ståltråd, skal du låne en specialsaks med hjem. Du skal have saksen på dig, når tænderne er bundet sammen. Saksen er kun til absolut akut nødbrug, fx hvis du skal kaste op. Fald ikke for fristelsen til i andre situationer at klippe ståltråden over, da det kan hæmme helingen af kæbebruddet og betyde, at dine kæber igen skal bindes sammen. Du skal aflevere saksen i afdelingen ved behandlingens afslutning.

Tandskader

Hvis du har fået tandskader i forbindelse med dit kæbebrud, udfører vi kun den nødvendige akutte behandling. Tandbehandling i øvrigt skal foregå hos din egen tandlæge.

Kontrol og afsluttende behandling

Patienter med kæbebrud går til kontrol på Afdeling for Kæbekirurgi. Sideløbende foretages røntgenkontrol. Når sammenbinding af tænderne er overstået, vil vi fjerne skinnerne og ståltråden/elastik-trækket. Samtidig kan du påbegynde genoptræning af gabe- og tyggefunktion. Når din behandling er afsluttet, sender vi et resumé af oplysningerne til din egen tandlæge og praktiserende læge.

Forsikring

Ved alle former for tand- eller kæbeskader bør du undersøge, om din forsikring dækker, hvis du har været ude for en ulykke. Hvis din forsikring dækker skaden, skal du bede forsikringsselskabet sende dig en skadesanmeldelse. Du skal aflevere eller sende blanketten til Afdeling for Kæbekirurgi, så vi kan beskrive skadens omfang til brug i forsikringssagen.

Politiattest

Hvis ulykkestilfældet eventuelt medfører en senere retssag og mulig erstatning (ved overfald, trafikulykke), er det vigtigt, at politiet umiddelbart efter ulykken udarbejder en rapport om hændelsen. Afdeling for Kæbekirurgi vil senere kunne skrive en attest, der beskriver årsag til og følger af skaden.

Redaktør