Information om fjernelsen af lymfeknuder i armhulen

Heri findes information om fjernelse af lymfeknuder i armhulen.

Med denne pjece vil vi gerne fortælle dig om indlæggelsesforløbet i forbindelse med din operation, hvor du skal have fjernet lymfeknuder i armhulen.

Hvad skal der ske aftenen inden operationen?

 • Du skal faste fra kl. 24.00 aftenen før –se venligst uddybende informationer om dette i ” Anæstesi/Bedøvelse.”

Hvordan forløber operationsdagen?

 • For at forebygge infektion er det vigtigt, at du tager brusebad om morgenen og børster dine tænder grundigt.
 • Om morgenen, før operationen, får du noget medicin, der forebygger smerter og ubehag efter operationen.
 • Du vil blive kørt af en portør til operationsgangen, hvor du vil blive modtaget af en sygeplejerske.
 • Operationen varer ca. tre timer.

Hvad sker der efter operationen, og hvordan har jeg det?

 • Efter operationen bliver du observeret nogle timer på opvågningsafdelingen, inden du kommer tilbage til sengeafdelingen.
 • Under operationen har du fået lagt et tyndt plastikrør i en blodåre, hvorigennem du får væske. Dette kan som regel fjernes dagen efter operationen.
 • De fleste patienter har smerter efter operationen, og du vil derfor få smertestillende medicin flere gange i døgnet. Hvis du har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken med henblik på at få yderligere eller anden smertebehandling.
 • For at forebygge blodpropper vil du efter operationen evt. få en indsprøjtning af blodfortyndende medicin dagligt.
 • Om eftermiddagen/aftenen kommer du ud af sengen. For at holde armen på den opererede side i ro får du en ”slynge” på, når du er oppe de første fire døgn. Efter operationen kommer der en fysioterapeut og informerer dig om, hvilke øvelser du kan gøre under indlæggelsen og efter udskrivelsen.
 • Du vil have to sugedræn i operationsområdet. Sugedrænene er tynde plastikslanger, som leder overskydende lymfevæske og blod fra operationsområdet ud i en lille plastikpose, så væsken ikke samler sig i
  operationsområdet. Det ene dræn vil blive fjernet to dage efter operationen.
 • Herefter bliver du udskrevet medmindre der er noget væsentlig, der taler imod dette. Det betyder, at du udskrives med et dræn, som du bliver oplært i selv at tømme, da du derhjemme skal foretage dette dagligt. Se pjecen ” Information om tømning af dræn”, som udleveres i sengeafdelingen. Når der er mindre end 40 ml. væske i plastikbeholderen pr. døgn, skal drænet fjernes.

Du ringer til sengeafdelingen og aftaler at komme ind til drænfjernelse samme dag. Drænet skal dog senest fjernes syv dage efter operationen. Når det andet dræn er fjernet, vil du få lagt en stram forbinding i armhulen. Forbindingen kan du fjerne efter yderligere to døgn.

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Du skal være indlagt 2 dage efter operationen. Hvis du har brug for hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælp, kontakter sygeplejersken hjemmeplejen, inden du bliver udskrevet.

Hvornår fjernes trådene?

To til tre uger efter operationen får du fjernet trådene i, Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036, Opgang 7, 3. etage.
På dette tidspunkt får du svar på undersøgelsen af dine lymfeknuder. Inden udskrivelsen aftales dato og tidspunkt for dit ambulante besøg.

Hvordan påvirkes min arm og skulder?

Bevægeligheden i skulderleddet kan være let nedsat den første tid efter operationen. I takt med at smerter og ubehag aftager skal skulderleddet
og armen efterhånden bruges som før operationen.

Hvornår må jeg genoptage arbejde?

Det afhænger i høj grad af, hvilken type arbejde du har. Spørg derfor lægen, som har opereret dig.

Kan der opstå komplikationer efter operationen?

 • Operationsområdet er skrøbeligt og helingen af såret kan derfor tage lang tid. Risikoen for langsom sårheling og betændelse i såret er kraftigt forøget ved bl.a. rygning - se pjecen ”Rygning og operation”.
 • Der kan samle sig lymfevæske i hulrummene efter drænene er fjernet. En lille ansamling vil forsvinde af sig selv, men hos ca. hver fjerde patient, er det nødvendigt at suge lymfevæsken ud ved hjælp af en lille kanyle. Dette foregår i vores klinik.
 • Efter operationen vil de fleste patienter opleve, at følesansen på overarmens inderside er nedsat eller ophævet, da der ved operationen medtages de små følenerver på overarmens inderside. Hos ca. hver tiende, der opereres, opstår der livslang hævelse af armen på den opererede side - også kaldet lymfødem. Hævelsen skyldes ophobning af lymfevæske, som følge af at nogle lymfebaner har været skåret over. Du kan læse mere om lymfødem på www.dalyfo.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på efter udskrivelsen?

 • De første to uger efter operationen skal du tage den med ro. Du må gerne gå små ture og lave mad.
 • Tredje uge efter operationen kan du gradvist genoptage dine daglige aktiviteter.
 • Hvornår du må genoptage din vanlige motion, skal du tale med lægen om, når du kommer til ambulant kontrol.
 • Du må ikke selv køre bil, før du er lige så frisk, som du plejer at være og kan reagere normalt i enhver situation.
Redaktør