Information om fjernelse af lymfeknuder på halsen

Heri findes information om fjernelse af lymfeknuder på halsen.

Med denne pjece vil vi gerne fortælle dig om indlæggelsesforløbet i forbindelse med din operation, hvor du skal have fjernet lymfeknuder på halsen.

Hvad skal der ske aftenen inden operationen?

 • Du skal faste fra kl. 24.00 aftenen før – se venligst uddybende informationer om dette i pjecen ” Anæstesi/Bedøvelse”.

Hvordan forløber operationsdagen?

 • For at forebygge infektion er det vigtigt, at du tager brusebad om morgenen og børster dine tænder grundigt. Se badevejledning i baderummet.
 • Om morgenen, før operationen, vil du eventuelt få noget beroligende medicin, hvis du dagen før har aftalt det med en narkoselæge. Du får desuden smertestillende og evt. kvalmestillende medicin.
 • Du vil blive kørt af en portør til operationsgangen med mindre du har aftakt du selv går. På operationsgangen hvor vil du vil blive modtaget af en sygeplejerske.
 • Operationen varer ca. fire timer.

Hvad sker der under og efter operationen?

 • Efter operationen bliver du observeret nogle timer på opvågningsafsnittet, inden du kommer tilbage til sengeafdelingen.
 • Under operationen har du fået lagt et tyndt plastikrør i en blodåre, hvorigennem du får væske. Dette kan som regel fjernes dagen efter operationen.
 • De fleste patienter har smerter efter operationen, og du vil derfor få smertestillende medicin flere gange i døgnet. Hvis du alligevel har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken. Hun kan hjælpe dig med at få yderligere eller anden smertebehandling.
 • For at forebygge blodpropper vil du efter operationen evt. få en indsprøjtning af blodfortyndende medicin dagligt.
 • Du vil have to sugedræn i operationsområdet. Sugedrænene er tynde plastikslanger, som leder overskydende lymfevæske og
  blod fra operationsområdet ud i en lille plastikbeholder.
 • Første dræn bliver fjernet, når der er mindre end 20-40 ml. pr døgn i beholderen. Det andet dræn fjernes senest 7 dage efter operationen.
 • Du har muligvis fået lagt et blærekateter, dvs. en tynd gummislange op gennem urinrøret til blæren. Katetret fjernes dagen efter operationen.
 • Efter operationen kan du komme ud af sengen, når du føler dig frisk nok til det, dog senest dagen efter operationen.
 • Det er vigtigt, at du holder hovedet roligt og højt hævet de første dage efter operationen for at skåne operationssåret.
 • Den dag, hvor du er opereret, må du kun spise kold flydende mad. I dagene efter må du spise blød lunken mad. Herefter kan du så langsomt begynde at spise normalt igen.
 • Efter operationen kommer der en fysioterapeut og instruerer dig i øvelser du kan gøre under indlæggelsen og efter udskrivelsen.

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Du skal være indlagt fem til syv dage efter operationen. Hvis du har brug for hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælp, kontakter sygeplejersken hjemmeplejen, inden du bliver udskrevet.

Kan der opstå komplikationer efter operationen?

Efter operationen vil nogle patienter opleve, at følesansen i det opererede område har ændret sig. Ved operationen kan de små følenerver blive beskadiget. Det betyder, at følesansen kan være ophævet eller svært nedsat eller forandret efter operationen. I de første dage til uger efter operationen
kan er der risiko for at mundvigen i den side du er opereret ”hænger” som følge af lammelse af nerven til mundvigens muskler. Dette fortager sig som regel, men i få tilfælde opstår der en varig lammelse af mundvigen. På samme måde kan nerven til skulderens muskler være forbigående lammet og medføre træthedsfornemmelse eller smerte i skulderen. I få tilfælde kan dette vare ved.

Risikoen for langsom sårheling og betændelse i såret er kraftigt forøget ved rygning - se pjecen ”Rygning og operation”.

Der kan samle sig lymfevæske i det område drænene har siddet. En lille ansamling vil for svinde af sig selv, men hos ca. hver femte patient, er det nødvendigt at suge lymfevæsken ud ved hjælp af en lille kanyle. Dette foregår i Led og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036, Opgang 7, 3. etage.

Hvornår fjernes trådene?

Ca. to uger efter operationen skal du have fjernet trådene i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik
7036, Opgang 7, 3. etage. På dette tidspunkt vil du også få svar på
undersøgelsen af de lymfeknuder, der er fjernet ved operationen.

Hvornår må jeg genoptage mit arbejde?

Genoptagelse af arbejde afhænger af, hvilken type arbejde du er. Spørg derfor lægen, som har opereret dig.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter udskrivelsen?

 • I ugen efter du er kommet hjem, skal du forsøge at tage den med ro.
 • Du må gerne gå ture, lave mad, gå i brusebad m.m.
 • To uger efter din udskrivelse kan du gradvist genoptage dine daglige aktiviteter. Dog skal du vente med at dyrke sport til en måned efter operationen.

Du skal bevæge dit hoved og din skulder igennem flere gange dagligt efter udskrivelsen for at forebygge, at du ikke får nedsat bevægelighed. Bevægeligheden i nakken og skulderleddet kan være let nedsat den første
tid efter operationen. Fysioterapeuten fortæller dig, hvor meget du må bevæge armen. Hvis du har problemer med bevægeligheden i skulderleddet, skal du sige det til lægen, når du får fjernet trådene i ambulatoriet.

Du må ikke selv køre bil, før du er lige så frisk, som du plejer at være og kan reagerer normalt i alle situationer.

Egne notater

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
 

Redaktør