Information om fedttransplantation

Formålet med operationen er, at der ved en skånsom fedtsugning hentes fedtceller. Disse fedtceller indsprøjtes herefter i det område, der ønskes behandlet.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om dit indlæggelsesforløb i forbindelse med din fedttransplantation

Hvad er en fedttransplantation?

Formålet med operationen er, at der ved en skånsom fedtsugning hentes fedtceller fra fx mave, lår eller lænd (donorsted). Disse fedtceller indsprøjtes herefter via en tynd kanyle i det område (recipientsted), der ønskes behandlet. Nogle gange kan det være nødvendigt at transplantere flere gange, før den ønskede fylde og et tilfredsstillende kosmetisk resultat opnås.

Tager du fiskeolie eller andre blodfortyndende kosttilskud?

For at mindske blødningsrisikoen ifm. operationen skal du stoppe med dette tre uger før operationen.

Er du ryger?

Forventer vi, at du ophører hermed minimum otte uger før operationen af hensyn til det kosmetiske resultat.

Hvad sker der inden operationen?

 • Du skal være fastende dvs., at du ikke må spise fra kl 24.00 aftenen inden operationen. Du må gerne drikke saft og vand indtil kl 06.00. Se venligst uddybende information i pjecen: ”Anæstesi/Bedøvelse”
 • For at forebygge infektioner er det vigtigt, at du tager et brusebad om morgenen og børster dine tænder grundigt
 • Du skal fjerne alle smykker, piercinger, makeup og neglelak
 • Inden operationen taler du med den kirurg som skal operere dig
 • Inden du skal til operation, vil du få noget medicin, som forebygger kvalme og smerter efter operationen
 • Operationen forventes at vare ca. én time

Hvad sker der efter operationen?

 • Du kommer enten direkte tilbage til afdelingen eller via opvågningsafsnittet afhængig af, hvordan du har det  
 • Det er normalt at have ondt efter operationen og du vil derfor få fast smertestillende medicin. Hvis du trods den smertestillende medicin stadig har smerter, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken
 • Under operationen får du lagt et tyndt plastikrør (venflon) i en blodåre, hvorigennem du får væske. Dette fjernes igen nogle timer efter operationen
 • Når du er tilbage i afdelingen, må du begynde at spise og drikke igen
 • På operationssåret er påsat et plaster. Det må gerne blive vådt, men skal duppes tørt, inden du klæder dig på
 • På donorstedet vil der være sat en sugende forbinding, idet det er forventeligt, at det væsker herfra efter operationen. Når du bliver udskrevet får du udleveret noget ekstra gaze, således, at du kan skifte forbindingen ved behov. Forbindingen kan fjernes helt dagen efter operationen eller når det ikke længere væsker derfra
 • Du må gå i brusebad 48 timer efter operationen

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Hvis der udelukkende er foretaget fedttransplantation forventes det, at du kan gå hjem senere samme dag, som du er opereret. Hvis der foretages fedttransplantation i kombination med anden behandling, kan der være behov for indlæggelse 1-2 dage. 

Du skal være opmærksom på, at du efter bedøvelse ikke selv må køre bil og andre motorkøretøjer eller betjene maskiner før næste dag.

Vi anbefaler, at du har en pårørende hos dig den første nat, når du kommer hjem.

Hvornår fjernes trådene?

Med mindre trådene er selvopløselige, skal de fjernes hos din egen læge ca. to uger efter operationen.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Dette er afhængigt af, hvilket arbejde du har. Spørg derfor den læge, som opererer dig.

Hvornår kan motion og aktiviteter genoptages?

 • Du skal udgå stræk og belastning af de opere.    rede områder de første to uger
 • Efter to uger kan du begynde genoptagelse af motion og langsomt øge til normalt aktivitetsniveau frem til 6 uger efter operationen
 • Seksuel aktivitet må genoptages under hensyntagen til ovenstående

Hvad skal jeg særligt være opmærksom på efter udskrivelsen?

 • De første tre uger anbefaler vi, at du bruger mavebælte eller cykelbuks over donorstederne døgnet rundt, herefter yderligere tre uger i dagtiden
 • Recipientstedet skal holdes varmt og må ikke udsættes for tryk 14 dage efter operationen
 • Du kan bruge en almindelig støttende bh, men vær opmærksom på at recipientstedet ikke udsættes for tryk

Smerter: 

 • De fleste vil 1-2 uger efter operationen opleve smerter eller ømhed. Dette kan ved behov behandles med Paracetemol (Pamol, Pinex, Panodil) evt. suppleret med tablet Ipren.  Dette er håndkøbsmedicin som vi anbefaler, at du har købt inden operationen. Følg doseringsanvisningerne på emballagen.

Arret:

 • Det er forventeligt, at der siver væske efter fedtsugning. Der kan ligeledes være lidt sivning fra området, hvor fedtvævet er injiceret. Sivningen vil langsomt aftage
 • Så vidt muligt skal du undgå at skifte det brune plaster på arret de første 14 dage eller indtil trådene fjernes. Derefter må arret gerne vaskes med sæbe og nyt plaster påsættes. Du anbefales at anvende lignende plaster i tre måneder. Du kan skifte det ca. én gang om ugen
 • Arret er følsomt overfor sol og kan blive mørkt, hvis det udsættes for solstråler. Derfor er det vigtigt at beskytte det, så længe det er rødt enten med tøj, solcreme eller plaster

I hvilke situationer skal jeg kontakte afdelingen?

 • Hvis du får feber
 • Hvis det bliver ved med at sive med blodig væske fra arret
 • Hvis de opererede områder ændrer farve
 • Hvis du i øvrigt har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Hvad skal der videre ske?

Ca. 3 måneder efter operationen møder du til kontrol hos en læge i Ambulatorium for Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Ved behov planlægges en ny fedttransplantation.

Redaktør