Information om brystrekonstruktion med Strattice og implantat

Strattice er oprenset svinehud, der har evnen til at vokse ind i ens eget væv under huden, og derved blive en del af brystet.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om dit indlæggelsesforløb, samt forholdsregler efter din operation.

Hvad er en brystrekonstruktion med Strattice

Strattice er oprenset svinehud, der har evnen til at vokse ind i ens eget væv under huden, og derved blive en del af brystet. Strattice anvendes til primær rekonstruktion. Ved primær rekonstruktion genopbygges brystet i umiddelbar forlængelse af det brystkirurgiske indgreb med fjernelse af brystet. Når brystvævet er fjernet, løftes den store brystmuskel. I forlængelse af brystmusklen nedadtil, indsys Strattice. Herved bliver der plads til at et brystimplantat af passende størrelse, og brystet kan genopbygges i én operation. Brugen af Strattice er betinget af en vis tykkelse af huden efter fjernelse af brystkirtelvævet. Derfor kan man først under selve operationen endeligt afgøre, om det er muligt at anvende Strattice.
Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 5-6 timer.

Rygning 

Rygning øger risikoen for komplikationer og et dårligere kosmetisk resultat. Vi forventer, at du ophører med rygning ved planlægning af operationen.

Hvor længe skal du faste og tørste 

Inden operationen skal du være fastende, hvilket betyder, at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter fra kl. 24. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi. Du bedes drikke 1-1½ glas vand, saft, te eller kaffe (uden mælk) kl. 06.00 på operationsdagen. 

Herefter må du ikke indtage nogen former for væske. Se venligst uddybende information om dette i pjecen ”Patientinformation om bedøvelse”.

Samtale med kirurgen før operation 

Dagen inden operationen, eller på operationsdagen vil du komme til at tale med den kirurg, som skal operere dig. Kirurgen vil optegne operationsområdet. Optegningen går ikke af når du tager brusebad.

Hygiejne og hårfjernelse 

Du skal vaske kroppen grundigt og fjerne hårene i, og omkring, operationsområdet. For detaljer herom, henvises til afsnittene:

 • Det er vigtigt af vaske sig grundigt før operation.
 • Fjernelse af hår før operation.
  i pjecen ”Velkommen til Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling”.

Hvordan forløber operationsmorgenen 

Om morgenen før operationen får du medicin, der forebygger smerter og ubehag efter operationen.

Hvad sker der under operationen og dagene efter

 • Under operationen får du lagt et tyndt plastikrør ind i en blodåre, hvorigennem du får bedøvelse antibiotika og væske.
 • Du har måske fået lagt en kateter op gennem urinrøret og ind i blæren. Dette fjernes senest dagen efter operationen.
 • Hver aften får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper.
 • Efter operationen vil du få smertestillende tabletter fast flere gange i døgnet. Hvis du trods dette fortsat har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken.
 • Når operationen er færdig, bliver du obser     veret nogle timer på et opvågningsafsnit, før du kommer tilbage til sengeafsnittet.
 • Du vil med hjælp fra en sygeplejerske, komme ud af sengen allerede samme eftermiddag/ aften.

Sugedræn

Du vil have 2 sugedræn i operationsområdet. Et sugedræn er en tynd plastikslange, som leder overskydende lymfevæske og blod væk fra operationsområdet og ud i en drænpose. Når det mindst producerende dræn har mindre end 30 ml i drænposen på et døgn, kan det fjernes. Dog tidligst 5 døgn efter operationen. Det andet dræn fjernes tidligst 2 døgn efter det først dræn er fjernet. Nogle gange ligger det tilbageblevne dræn i flere uger. Fore at forebygge infektion, skal du have antibiotika som tablet så længe du har dræn.

Du bliver udskrevet med dræn. Du bliver inden udskrivelsen oplært både mundtligt og skriftligt i selv at tømme drænet/drænene derhjemme. Du vil være i telefonisk kontakt med en sygeplejerske, når du er hjemme med dræn.

Hvor længe skal jeg være indlagt

Du skal forvente at være indlagt i ca. 3 dage efter operationen.

Hvornår må jeg gå i bad 

Du må gå i brusebad når det første dræn er fjernet. På afsnittet bliver du instrueret i, hvordan du kan tage brusebad med dræn. På operationssåret er der påsat et hudvenligt plaster, det må gerne blive vådt, men skal duppes tørt inden du klæder dig på.

Skal der fjernes tråde 

Nej, der syes med tråde, der opløser sig selv.

Forholdsregler efter operationen 

De første 3 uger efter operationen:

 • Du må løfte armen til vandret position, men du må kun løfte hvad der svarer til 1 kg. Du må gerne bøje i albuen.
 • Du må lave lettere husligt arbejde som madlavning, dække bord, rydde op m.v.
 • Du må gerne gå små ture i roligt tempo og cykle stille og roligt på kondicykel (ikke cykling i trafikken).
 • Du må ikke få pulsen op/svede og du må ikke bassintræne.
 • Du må ikke støvsuge, hænge tøj op løfte børn etc.
 • Seksuel aktivitet er tilladt under hensyntagen til ovenstående.

3-6 uger efter operationen:

 • Du må nu løfte armen over vandret position og stille og roligt øge bevægeudslag og belastning til fuld aktivitet efter 6 uger.
 • Det er vigtigt at mærke efter i kroppen, så belastningen øges gradvist.
 • Efter 6 uger må du løfte op til 4 kg.
 • I hjemmet må du forsigtigt genoptage almindeligt husligt arbejde.
 • Du må gerne starte genoptræning og let motion. Du må få pulsen op og svede.
 • Du må ligge på siden efter 3-4 uger.
 • Du må gerne cykle i trafikken efter 4 uger.

6 uger til 3 måneder efter operationen:

 • Du må nu løfte og bevæge dig uden restriktioner.
 • Du må starte bassintræning.

Efter 3 måneder:

 • Du må genoptage hårdere motion såsom løb, svømning, ski og kontaktsport.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt

Det er svært at svare præcis på, hvor længe du skal være sygemeldt fra dit arbejde. Det afhænger i høj grad af, hvilken type arbejde du har. Men det er almindeligt at være sygemeldt i ca. 4-6 uger. Spørg lægen som har opereret dig.

BH og mammastrop efter operationen 

Efter operationen får du en støttende kirurgisk BH og en mammastrop på.

 • De første 3 uger skal du anvende kirurgisk BH døgnet rundt, og i kombination med mammastroppen.
 • Efter 3 uger skal du kun anvende kirurgisk BH i dagtiden. Mammastroppen skal du kun bruge ved fysisk belastende aktivitet.
 • Kirurgisk BH eller sports-BH, anvendes i 3 måneder.

Smerter

Det er vigtigt, at du er godt smertebehandlet. Ved udskrivelse lægger du sammen med lægen og sygeplejersken en plan for, hvordan du skal fortsætte med det smertestillende. De fleste vil efter udskrivelsen have god gavn af en kombineret behandling med Paracetamol 500 mg, Ibuprofen 200 mg. Begge præparater er håndkøbsmedicin. Følg doseringsvejledningen på pakkerne.

Pleje af operationsarret 

Du skal så vidt muligt undgå at skifte det brune plaster på arret de første 14 dage. Når du skifter plasteret, må du gerne vaske arret med sæbe og sætte et nyt plaster på. Plasteret skal herefter skiftes ca. en gang om ugen. Vi anbefaler, at du fortsætter med at bruge lignende plaster på arret de første 3 måneder efter operationen.

Arret er følsom for sol og kan blive mørkt. Det er derfor vigtigt at beskytte det, så længe der er rødt. Du kan beskytte det med tøj, plaster eller solcreme (faktor 15 hvis du er i Danmark, og faktor 30 hvis du er under varmere himmelstrøg).
Følesansen i huden er oftest nedsat efter operationen.

Hævelse 

Efter operationen kan der samle sig væske i brystet. Væsken kan hindre helingen og dermed give et dårligere kosmetisk resultat. Det kan nogle gange være nødvendigt at suge væsken ud. Det sker efter samråd med en læge og foregår ultralydsvejledt og ved hjælp af en tynd kanyle.

Hvornår må jeg køre bil

Du må tidligst køre bil 3-4 uger efter operationen og det er under forudsætning af, at du er lige så frisk som du plejer at være. Du skal kunne reagere normalt i en hver situation og du skal kunne bruge sikkerhedssele.

I hvilken situation skal jeg kontakte hospitalet

Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036, Opgang 6, 3. etage. 

Redaktør