Information om brystreduktion

Heri findes information om indlæggelsesforløbet samt forholdsregler efter brystreduktion.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om dit indlæggelsesforløb, samt forholdsregler efter din operation.

Hvor længe skal du faste og tørste 

Inden operationen skal du være fastende, hvilket betyder, at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter fra kl. 24. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.  Du bedes drikke 1-1½ glas vand, saft, te eller kaffe (uden mælk) kl. 06.00 på operationsdagen. Herefter må du ikke indtage nogen former for væske. Se venligst uddybende information om dette i pjecen ”Patientinformation om bedøvelse” 

Samtale med kirurgen før operation 

Dagen inden operationen, eller på operationsdagen, vil du komme til at tale med den kirurg, som skal operere dig. Kirurgen vil optegne operationsområdet. Optegningen går ikke af når du tager brusebad.

Hygiejne og hårfjernelse 

Du skal vaske kroppen grundigt og fjerne hårene i, og omkring, operationsområdet. For detaljer herom, henvises til afsnittene: 

 • Det er vigtigt af vaske sig grundigt før operation.
 • Fjernelse af hår før operation.
  i pjecen ”Velkommen til Afdeling for Plastikkirurgi og
  Brandsårsbehandling ”. 

Hvordan forløber operationsmorgenen 

Om morgenen før operationen får du medicin, der forebygger smerter og ubehag efter operationen. Operationen varer ca. 2-3 timer.

Hvad sker der under operationen og dagene efter

 • Under operationen får du lagt et tyndt plastikrør ind i en blodåre, hvorigennem du får bedøvelse og væske. 
 • Du har måske fået lagt en kateter op gennem urinrøret og ind i blæren. Dette fjernes senest dagen efter operationen
 • Om aftenen på operationsdagen får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper. 
 • Efter operationen vil du få smertestillende fast flere gange i døgnet. Hvis du trods dette fortsat har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken.
 • Når operationen er færdig, bliver du eventuelt observeret nogle timer på et opvågningsafsnit, før du kommer tilbage til sengeafsnittet. 
 • Du kan komme ud af sengen enten samme aften eller næste morgen. 

Sugedræn

I nogle tilfælde er det nødvendigt at lægge et sugedræn i hvert bryst.  Et sugedræn er en tynd plastikslange, som leder overskydende lymfevæske og blod væk fra operationsområdet og ud i en drænpose. Når drænet producerer mindre end 30 ml i døgnet, kan drænet fjernes. Hvis ikke drænet kan fjernes inden udskrivelse, bliver du oplært både mundtligt og skriftligt i, selv at tømme det tilbageværende dræn derhjemme. Drænet skal tømmes dagligt. Drænet ligger typisk maximalt en uge. 

Hvornår bliver jeg udskrevet

Du skal forvente at blive udskrevet dagen efter operationen.   

Hvor længe skal jeg være sygemeldt

Du skal regne med at være sygemeldt i 1-2 uger efter operationen. Det afhænger af, hvilken type arbejde du har. Spørg lægen som har opereret dig. 

Forholdsregler efter operationen 

 • Den første uge efter operationen skal du tage det med ro. Du må gerne gå små ture og lave mad.
 • Derefter må du gradvist genoptage dit normale aktivitetsniveau. 
 • Efter ca. 3 uger kan du gradvist genoptage dine sportsaktiviteter. 

BH efter operationen

Efter operationen får du en støttende kirurgisk BH på. Du kan efter udskrivelsen selv købe en god støttende BH/sports BH, som ikke strammer eller generer arrene.

 • Du skal bruge støttende BH de næste 3 måneder, heraf de første 3 uger døgnet rundt. 
 • Det er vigtigt, at du bruger en sports-BH når dyrker motion.
 • Du må først bruger BH med bøjle, når arrene er helede. 

Smerter

Den første tid efter udskrivelse, vil de fleste have god gavn af Paracetamol 500 mg. Præparatet er håndkøbsmedicin. Følg doseringsvejledningen på pakken. 

Pleje af operationsarret

Du skal så vidt muligt undgå at skifte det brune plaster på arret de første 14 dage. Når du skifter plasteret, må du gerne vaske arret med sæbe og sætte et nyt plaster på. Plasteret skal herefter skiftes ca. en gang om ugen. 
Vi anbefaler, at du fortsætter med at bruge lignende plaster på arret de første 3 måneder efter operationen.

Arret er følsom for sol og kan blive mørkt. Det er derfor vigtigt at beskytte det, så længe der er rødt. Du kan beskytte det med tøj, plaster eller solcreme (faktor 15 hvis du er i Danmark, og faktor 30 hvis du er under varmere himmelstrøg). 
Følesansen i huden er oftest nedsat efter operationen.

Hvornår skal jeg komme til ambulant kontrol

Ca. 3-4 måneder efter operationen skal du til ambulant kontrol hos en læge i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036. Vi tilstræber at du kommer til kontrol hos den læge, der har opereret dig. Du vil få dato og tidspunkt inden du bliver udskrevet. 

Hvornår må jeg køre bil

Du må først selv køre bil, når du er lige så frisk som du plejer at være. Du skal kunne reagere normalt i en hver situation og du skal kunne bruge sikkerhedssele. 

I hvilken situation skal jeg kontakte hospitalet

Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036, Opgang 6, 3. etage.

Redaktør