Information om brystkonstruktion med en ekspander (vævsudvider)

En ekspander er en vævsudvider, som indopereres under brystmusklen og huden med henblik på, at skabe plads til et implantat.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om dit indlæggelsesforløb, samt forholdsregler efter din operation.

Hvad er en ekspander

En ekspander er en vævsudvider, som indopereres under brystmusklen og huden med henblik på, at skabe plads til et implantat. Ekspanderen består af en elastisk ballon af silikone med en membran til påfyldning af saltvand. Ekspanderen indopereres i fuld bedøvelse. 

Ved primær rekonstruktion opereres ekspanderen ind umiddelbart i forlængelse af det brystkirurgiske indgreb med fjernelse af brystkirtelvævet.
Ved sekundær rekonstruktion indopereres ekspanderen i en senere seance, efter at brystet er fjernet.

Rygning 

Rygning øger risikoen for komplikationer og et dårligere kosmetisk resultat. Ved primær rekonstruktion forventer vi, at du ophører med rygning ved planlægning af indgrebet. Ved sekundær rekonstruktion forventer vi, at du ophører minimum 8 uger før operationen.

Hvor længe skal du faste og tørste 

Inden operationen skal du være fastende, hvilket betyder, at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter fra kl. 24. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi. Du bedes drikke 1-1½ glas vand, saft, te eller kaffe (uden mælk) kl. 06.00 på operationsdagen. Herefter må du ikke indtage nogen former for væske. Se venligst uddybende information om dette i pjecen ”Patientinformation om bedøvelse”.

Samtale med kirurgen før operation 

Dagen inden operationen, eller på operationsdagen vil du komme til at tale med den kirurg, som skal operere dig. Kirurgen vil optegne operationsområdet. Optegningen går ikke af når du tager brusebad.

Hygiejne og hårfjernelse 

Du skal vaske kroppen grundigt og fjerne hårene i, og omkring, operationsområdet. For detaljer herom, henvises til afsnittene:

 • Det er vigtigt af vaske sig grundigt før operation.
 • Fjernelse af hår før operation.
  i pjecen ”Velkommen til Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling”.

Hvordan forløber operationsmorgenen 

Om morgenen før operationen får du medicin, der forebygger smerter og ubehag efter operationen.

Hvad sker der under operationen og dagene efter

 • Under operationen får du lagt et tyndt plastikrør ind i en blodåre, hvorigennem du får bedøvelse og væske.
 • Du har måske fået lagt en kateter op gennem urinrøret og ind i blæren. Dette fjernes senest dagen efter operationen.
 • Hver aften får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper.
 • Efter operationen vil du få smertestillende tabletter fast flere gange i døgnet. Du vil under operationen få lagt et smertekateter til lokalbedøvelse direkte ind omkring ekspanderen. Smertekateteret kan ligge i 2-3 dage efter operationen. Hvis du trods dette fortsat har ondt, er det vigtigt, at du henvender dig til sygeplejersken.
 • Når operationen er færdig, bliver du eventuelt observeret nogle timer på et opvågningsafsnit, før du kommer tilbage til sengeafsnittet.
 • Du kan komme ud af sengen allerede samme eftermiddag/aften.
 • På afdelingen bliver du instrueret i, hvordan du kan tage brusebad med dræn. På operationssåret er der påsat et hudvenligt plaster. Det må gerne blive vådt, men det skal duppes tørt, inden du klæder dig på.

Sugedræn

Du vil have et sugedræn i operationsområdet. Et sugedræn er en tynd plastikslange, som leder overskydende lymfevæske og blod væk fra operationsområdet og ud i en drænpose. Når drænet producerer mindre end 30 ml i døgnet, kan drænet fjernes. Er dette ikke sket inden udskrivelsen, bliver du oplært både mundtligt og skriftligt i, selv at tømme drænet derhjemme. Drænet skal tømmes dagligt. Drænet ligger typisk maximalt i en uge.

Hvor længe skal jeg være indlagt

Du skal forvente at være indlagt i 2-3 dage efter operationen.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt

Det er svært at svare præcis på, hvor længe du skal være sygemeldt fra dit arbejde. Det afhænger i høj grad af, hvilken type arbejde du har. Men det er almindeligt at være sygemeldt i ca. 4-6 uger. Spørg lægen som har opereret dig.

Forholdsregler efter operationen 

De første 3 uger efter operationen:

 • Du må løfte armen til vandret position, men du må kun løfte hvad der svarer til 1 kg. Du må gerne bøje i albuen.
 • Du må lave lettere husligt arbejde som madlavning, dække bord, rydde op m.v.
 • Du må gerne gå små ture i roligt tempo og cykle stille og roligt på kondicykel (ikke cykling i trafikken).
 • Du må ikke få pulsen op/svede og du må ikke bassintræne.
 • Du må ikke støvsuge, hænge tøj op løfte børn etc.
 • Seksuel aktivitet er tilladt under hensyntagen til ovenstående.

3-6 uger efter operationen:

 • Du må nu løfte armen over vandret position og stille og roligt øge bevægeudslag og belastning til fuld aktivitet efter 6 uger.
 • Det er vigtigt at mærke efter i kroppen, så belastningen øges gradvist.
 • Efter 6 uger må du løfte op til 4 kg.
 • I hjemmet må du forsigtigt genoptage almindeligt husligt arbejde.
 • Du må gerne starte genoptræning og let motion. Du må få pulsen op og svede.
 • Du må ligge på siden efter 3-4 uger.
 • Du må gerne cykle i trafikken efter 4 uger.

6 uger til 3 måneder efter operationen:

 • Du må nu løfte og bevæge dig uden restriktioner.
 • Du må starte bassintræning.

Efter 3 måneder:

 • Du må genoptage hårdere motion såsom løb, svømning, ski og kontaktsport.

BH og mammastrop efter operationen 

Efter operationen får du en støttende kirurgisk BH og en mammastrop på.

 • De første 3 uger skal du anvende kirurgisk BH døgnet rundt, og i kombination med mammastroppen.
 • Efter 3 uger skal du kun anvende kirurgisk BH i dagtiden. Mammastroppen skal du kun bruge ved fysisk belastende aktivitet.
 • Kirurgisk BH eller sports-BH, anvendes i 3 måneder.

Hvornår og hvordan foregår påfyldning af ekspander 

Ca. 3 uger efter operationen startes påfyldningen af ekspanderen. Det foregår i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036.
Påfyldningen foregår en gange om ugen, i alt typisk 4-6 gange.

Påfyldningen foregår ved, at der med en tynd kanyle, stikkes gennem huden ind i membranen og indsprøjtes 50-100 ml saltvand. Dette indgreb er som regel ikke smertefuldt, men det er almindeligt at have spændingssmerter bagefter. Det er derfor en god ide at du tager 1000 mg Paracetamol inden du møder op til påfyldningen af ekspanderen.

Når den ønskede størrelse er opnået, planlægges den næste operation hvor ekspanderen fjernes og det blivende brystimplantat lægges ind. Dette foregår ca. 3 måneder efter at ekspansionen er afsluttet.

Smerter

Det er vigtigt, at du er godt smertebehandlet. Ved udskrivelse lægger du sammen med lægen og sygeplejersken en plan for, hvordan du skal fortsætte med det smertestillende. De fleste vil efter udskrivelsen have god gavn af en kombineret behandling med Paracetamol 500 mg, Ibuprofen 200 mg. Begge præparater er håndkøbsmedicin. Følg doseringsvejledningen på pakkerne.

Pleje af operationsarret 

Du skal så vidt muligt undgå at skifte det brune plaster på arret de første 14 dage. Når du skifter plasteret, må du gerne vaske arret med sæbe og sætte et nyt plaster på. Plasteret skal herefter skiftes ca. en gang om ugen. Vi anbefaler, at du fortsætter med at bruge lignende plaster på arret de første 3 måneder efter operationen.

Arret er følsom for sol og kan blive mørkt. Det er derfor vigtigt at beskytte det, så længe der er rødt. Du kan beskytte det med tøj, plaster eller solcreme (faktor 15 hvis du er i Danmark, og faktor 30 hvis du er under varmere himmelstrøg)
Følesansen i huden er oftest nedsat efter operationen.

Hævelse 

Efter operationen kan der samle sig væske i brystet. Væsken kan hindre helingen og dermed give et dårligere kosmetisk resultat. Det kan nogle gange være nødvendigt at suge væsken ud. Det sker efter samråd med en læge og foregår ultralydsvejledt og ved hjælp af en tynd kanyle.

Hvornår må jeg køre bil

Du må tidligst køre bil 4 uger efter operationen og det er under forudsætning af, at du er lige så frisk som du plejer at være. Du skal kunne reagere normalt i en hver situation og du skal kunne bruge sikkerhedssele.

I hvilken situation skal jeg kontakte hospitalet

Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, klinik 7036, Opgang 6, 3. etage.

Redaktør