Information om at være pårørende til en patient der skal have fjernet struben

Heri findes information om at være pårørende til en patient, der skal have fjernet struben.

Denne pjece vil informere dig, om din pårørendes kommende operation og konsekvenserne af denne, samt hvordan du kan støtte vedkommende i forbindelse med operationen og tiden efter.

Operation

Din pårørende skal have lavet en operation der kaldes en laryngectomi. Ved operationen fjerner man hele struben inkl. stemmebåndene, og luftrøret bliver ført ud til et hul på halsen, som han/ hun fremover vil trække vejret igennem. Hullet på halsen kaldes et stoma.

Efter operationen

Når man besøger sin pårørende første gang efter operationen, skal man være forberedt på, at der er mange slanger og sonder. Der vil være en ernæringssonde gennem næsen, en trakealkanyle i stomaet i halsen, drop i armen, blærekateter og forbindinger. Alt dette kan virke lidt dramatisk, men flere af tingene bliver fjernet igen efter få dage eller inden udskrivelsen. Du er velkommen til at være med ved stuegangen i dagtiden, hvis din pårørende er indforstået med det.

Kommunikation

Lige efter operationen er det svært at kommunikere, fordi man ikke kan tale. Man er nødt til at få skriftlige svar. Det kan lette samtalen, hvis man kan stille spørgsmål, der kan besvares med et Ja eller Nej.
På et senere tidspunkt vil din pårørende lære at tale med en ’ny stemme’. En talepædagog vil give undervisning i dette.

Pleje af stoma

Plejen af stomaet (hullet i halsen) kan varetages af patienten og/eller en pårørende, evt. med hjælp fra hjemmesygeplejen. Hvis du er pårøren-
de, som har aftalt med patienten, at du hjælper med plejen af stomaet, er det en god ide, at du ser, hvorledes det foregår. Du er derfor velkommen til at se og prøve at udføre stomapleje under vejledning af en sygeplejerske i afdelingen.  

Efter udskrivelsen

Når din pårørende er blevet udskrevet fra hospitalet, sker der fremskridt i begyndelsen. Smerter og ubehag er aftaget, og man har det generelt bedre.
Når dagligdagen melder sig, kan det blive svært. Nogle synes tilvænningen til det nye liv går for langsomt. Her er et par gode råd:

  • Vær tålmodig og forstå, at din pårørende har behov for at udtrykke følelser.
  • Vær tålmodig ved samtaler. Giv din pårørende tid til at udtrykke sig og fuldføre sine sætninger.
  • Hjælp ham/hende med at forblive aktiv. Man kan f.eks. foreslå en gåtur eller anden form for motion.
  • Nogle isolerer sig, fordi det kan opleves svært at omgås andre, når man ikke taler normalt eller spiser som andre. Hjælp dem til at opretholde kontakten til venner og familie.
  • Det er vigtigt at du selv har nogen at tale med – familie, venner, egen læge eller en psykolog.

Yderligere information

Følgende pjecer findes i afdelingen: ”Derfor taler jeg anderledes”  (Dansk Landsforening for Laryngectomerede) og  ”Kræft i struben”
(Kræftens Bekæmpelse)

Patientforeningen for strubeløse, har både en facebook-side (Laryngectomerede i Danmark) og en hjemmeside (www.dfll.dk), som man med fordel kan gå ind på. 

Redaktør