Information fra fysioterapeuterne til lungetransplanterede (sternotomi)

Information til patienter der er lungetransplanterede (sternotomi), om heling af brystben, vejrtrækning og genoptræning gennem fysisk aktivitet.

Indledning

Fysioterapeuterne ønsker med denne pjece at informere dig om, hvorledes du bedst og hurtigst kan komme i form efter din lungetransplantation. Den store forskel efter operationen er, at du nu kan tillade dig at lave fysisk aktivitet, der belaster kroppen. Dette skal dog gøres med visse hensyn i forhold til dit operationssår, da det skal have tid til at hele op.

Når du har fået foretaget en lungetransplantation, er det vigtigt, at du fremover sørger for at holde dig i god fysisk form.

Brystbenet

Perioden for ophelingen af brystbenet varer 6-8 uger. I denne periode er det vigtigt, at du er opmærksom på at skåne brystbenet. Derfor skal du:

 • undgå skæve træk, skub og vrid med armene og overkroppen.
 • undgå at løfte mere end 4 kg, fordelt ligeligt på begge hænder/arme.
 • undgå bevægelser og aktiviteter, som udløser eller forværrer smerter fra brystbenet.
 • hoste med korrekt teknik ved at støtte brystkasse/brystben

Nedenfor beskrives og illustreres den mest skånsomme metode for brystbenet at komme ud af sengen.

Bøj benene og sæt fødderne i madrassen.

Rul om på siden så knæ og skuldre følges ad, så undgår du at trække eller vride i brystbenet.

Sæt øverste hånd og nederste albue i madrassen, tag benene ud over sengekanten…

… og stød fra med begge arme til du sidder på sengekanten.

Når du bevæger dig i sengen, så tænk på, ikke at støtte med hele din kropsvægt på armene.

De første 6-8 uger efter operationen

Hvilestilling

Det tilrådes at du sover på ryggen de første 1-2 uger efter operationen. Herefter kan du begynde at sove på siden, dog må dette IKKE udløse smerte eller gener fra brystbenet. Hvis du oplever smerter eller gener fra brystbenet, skal du lægge dig tilbage på ryggen igen.

Du må ikke sove på maven før brystbenet er helet op.

Belastning

De første 6-8 uger efter operationen må den samlede belastning for overkrop og arme ikke overstige 4 kg og vægten skal fordeles ligeligt på begge arme. Undgå skæve træk og vrid. Brug begge arme lige meget når du løfter, skubber eller trækker en genstand. Undgå rygsæk, indkøbstaske og kuffert på hjul.

Daglige aktiviteter

Når du kommer hjem, kan du genoptage lettere daglige gøremål, f.eks. vaske op, lave mad, foretage små indkøb m.m. - dette må ikke udløse smerter fra brystbenet.

OBS! - Du må ikke støvsuge, skovle sne og lignende før brystbenet er helet op.

Opheling

Bevægelse øger blodgennemstrømningen i kroppen og er en forudsætning for at knogle, væv og hud kan få de bedste betingelser for at hele. Efter operationen er det derfor vigtig at du er fysisk aktiv i det omfang du formår, spiser og drikker samt får hvile og søvn.

Smerter

Det er ikke ualmindeligt, at du kan opleve ømhed i nakke/skulder-området og mellem skulderbladene. Brystkassen har været åbnet under operationen og dette kan påvirke led og muskler i området. Ømheden kan lindres ved fysisk aktivitet.

Husk at du gerne må bevæge og bruge dine arme, blot du overholder førnævnte bevægerestriktioner.

Cykel

Du må gerne benytte motionscykel under og efter indlæggelsen, men vent med alm. cykel til efter 6-8 uger og gør det kun, hvis din balance og muskelstyrke er til det.

Seksualliv

I forhold til lungerne er der ikke noget i vejen for, at du kan genoptage dit seksualliv. Lungerne arbejder på samme måde, uanset om du går på trapper, cykler eller dyrker sex. Vælg en position hvor brystbenet ikke belastes.

Emotionelle udslag

Hver person reagerer forskelligt efter en lungetransplantation. For nogen vil det at skulle hjem, være overvældende og de vil bekymre sig om, hvordan de skal klare hverdagslivet. Det er normalt med humørsvingninger og afbrudt søvn efter transplantationen – også når du kommer hjem. Vi tilråder at du får talt med en, du føler dig tryg ved, så du får vendt de tanker og følelser, du kan have. Hvis du har været svært syg gennem længere tid, har du måske været afhængig af din partner eller andre. Denne rolle bør nu ændres i takt med at du bliver stærkere. Jo mere du selv påtager dig at udføre, jo hurtigere bliver du bedre, både fysisk og psykisk. Vejen frem til en almindelig hverdag er at tage udfordringen op. Det er kun dig selv, der kan give dig styrken og livskvaliteten tilbage.

Sekretmobilisering og lungefunktionsmåling

Alle lungetransplanterede skal dagligt bruge PEP-fløjte og peak flow. PEP-fløjte benyttes for at åbne op for alveolerne (det yderste lungevæv) og mobilisere sekret. Peak flow måler pustetal ved maksimal forceret udånding.

PEP-fløjte (Postive Expiratory Pressure)

 • Anvendes mindst 3 x dgl. de første 6 måneder efter transplantationen. Herefter anvendes den morgen og aften samt efter behov.
 • Anvendes optimalt flere minutter af gangen med efterfølgende stød og host for evt. sekretmobilisering. Skal skilles ad og lufttørre efter brug for at undgå bakteriedannelse i kondens, der dannes under brug.
 • OBS: Pauseres ved sidste drænfjernelse fra den ene side og efter TBB (transbronkial biopsi) indtil kontrolrøntgen er godkendt af læge.
 • Rengøring: Vaskes regelmæssigt i lunkent vand med alm. opvaskemiddel og skylles efterfølgende med vand.

Peak flow

 • Anvendes dagligt - samme tid, samme udgangsstilling.
 • Udførsel: Viseren stilles på nul, tag den dybeste indånding du formår og pust så kraftigt som du kan.
 • Det bedste af tre forsøg noteres.
 • Hvis dit pustetal falder med mere end 10 % fra et stabilt niveau, skal du kontakte afdelingen.
 • Rengøring: Mundstykke vaskes regelmæssigt i lunkent vand med alm. opvaskemiddel og skylles efterfølgende med vand.

Fysisk aktivitet

Sundhedsstyrelsen anbefaler en halv times daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter. Sørg for at få indarbejdet gode vaner og læg fysisk aktivitet ind som et fast punkt i din dagligdag.

Fysisk aktivitet nedsætter desuden risikoen for knogleskørhed og livsstilssygdomme.

Forslag til fysisk aktivitet kan være:

 • Daglige gåture. Gør turene gradvist længere og sæt tempoet op.
 • Gå på trapper. Hold en pause hvis du bliver for forpustet. Hvis du ikke har trapper, men bruger fitness-center kan du gå på stepmaskine eller løbebånd, hvor der gradvist kan sættes mere stigning på i takt med, at din styrke og kondition forbedres.
 • Motionscykel. Kør en længere periode og øg senere modstanden. ”Køl af” til slut med lav modstand.

Træning

Træning er vigtig for at øge din muskelstyrke, kondition, balance og det vil kan din livskvalitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at du mindst to gange om ugen skal være fysisk aktiv med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken.

Den træning du er startet på under indlæggelsen fortsættes og intensiveres efter udskrivelsen. Stil krav til dig selv og husk at du godt må presse dig selv under træning. Start altid med let opvarmning i 10 minutter, så din puls øges gradvist og kroppen/musklerne bliver opvarmet inden du starter med styrke- og konditionstræning. Under træning skal du blive moderat forpustet, dog ikke mere forpustet end at du samtidig kan føre en samtale i korte sætninger. Det kaldes talegrænsen.

Det er naturligt, at dine muskler udtrættes når du træner og at træningsømhed kan opleves bagefter. Det sidste kan afhjælpes ved at afslutte træningen med udspændingsøvelser.

HUSK
Du har dagligt behov for protein for at kunne opbygge dine muskler. Hvis det er muligt så indtag et glas mælk, kakaomælk eller en proteindrik efter træningen for at give din krop de bedste betingelser for at opbygge muskelvæv.

Hygiejne

Det er vigtigt med en god håndhygiejne. Når du har været ude at træne f.eks. i træningscenter eller været ude at handle, så sørg for at vaske hænder når du kommer hjem. 

Efter 6-8 uger

Dit brystben er nu vokset sammen og er stabilt. Du kan nu øge dit aktivitetsniveau og intensivere din træning yderligere til over talegrænsen. Husk blot – start stille og roligt og lyt til din krop.

Daglige aktiviteter

Du kan genoptage daglige aktiviteter som f.eks. at vaske gulv, støvsuge, handle ind, gå tur med hunden i snor m.m. Du kan ligeledes cykle på alm. cykel, hvis din balance og muskestyrke er klar til det.

Arbejde

Det er umuligt at sætte regler for, hvornår du kan begynde at arbejde. Det afhænger af arbejdets karakter og om der er specielle forhold, du skal tage hensyn til efter operationen. Tal med lægen når du kommer til kontrol.

Efter 3 måneder

Du må nu påbegynde løb, golf, tennis, stavgang, fodbold, roning og lignende sportsgrene.

Efter 6 måneder

Svømning kan nu opstartes (frarådes de første 6 måneder pga. infektionsrisiko). Havearbejde skal du helst først starte på efter 6 måneder efter transplantationen. Husk ALTID havehandsker og undlad at rode med nedfaldende blade og jord grundet risiko for skimmelsvamp. Du må ikke skovle træflis/hø/halm, fejre blade i carport eller andet som støver, da du indånder støvet.

Konsekvensen af inaktivitet / sengeleje og behov for efterfølgende genoptræning.

Nedenstående skema viser konsekvensen af inaktivitet hos raske mennesker.
Hos syge og kroniske patienter er konsekvensen af inaktivitet større og genoptræningen tager derfor længere tid. Det vil sige at nedenstående genoptræningstid er absolut minimum for optræning efter transplantation.

VævSengeleje ændring i % af udgangsværdiGenoptræningstid efter sengeleje
Muskel6 uger, 40%8-12 uger
Knogle3-4 uger, 5-20%10-12 uger
Sener/ ledbånd6 uger, 20-25%25-50 uger
Kondition3 uger, 20%12 uger, 3 x ugentligt

Efter 2-3 ugers sengeleje hon en utrænet person, kan pulsen ved fx. trappegang være 20-30 slag højere end normalt. 
Kilde: Klinisk Reumatologi (Munksgaard 2002)

Øvelsesprogram

Følgende øvelser må udføres umiddelbart efter operationen. Øvelserne udføres i roligt tempo og må ikke give smerter fra brystbenet.

Gentag hver øvelse 10-15 gange.

  Skulderrulninger

  • Hold armene ned langs siden.
  • Kør skuldrene rundt i store cirkelbevægelser, først den ene vej og så den anden vej.

  Albuecirkler

  1. Sid med rank ryg og læg fingrene op på skuldrene.
  2. Lav store cirkelbevægelser med albuerne, først den ene vej og så den anden vej.

  Overarmsmuskel

  1. Sid med ret ryg med en håndvægt i hånden.
  2. Bøj og stræk albuen i en kontrolleret bevægelse.

  Gentag øvelsen med modsatte arm. 

  Skuldermuskel:

  1. Sid med ret ryg, med en håndvægt i hånden.
  2. Hold albuen strakt og løft armen op foran dig til lodret. Du kan også skubbe hånden op mod loftet.
  3. Før den kontrolleret ned igen.

  Gentag øvelsen med modsatte arm.

  Forsiden af låret:

  1. Sid med elastikken rundt om begge ankler og begge ben godt bøjet.
  2. Stræk det ene knæ helt ud og bøj det langsomt igen. Hold ryggen ret under hele øvelsen.

  Gentag øvelsen på modsatte ben

  Bagsiden af låret:

  1. Sid med elastikken rundt om begge ankler og begge knæ strakt.
  2. Bøj det ene knæ helt og stræk det langsomt igen. Hold ryggen ret under hele øvelsen.

  Gentag øvelsen på modsatte ben.

  Rejse-sætte-sig

  1. Rejs dig fra stolen, læn dig fremover og læg hænderne på knæene til støtte.
  2. Stræk hoften og kroppen helt ud inden du sætter dig igen.

  Baldeøvelse:

  1. Stå med front mod sengen el.lign. Elastikken placeres omkring ankelleddene. Hold ryggen ret.
  2. Benet føres strakt ud til siden. Undgå at læne dig til modsatte side.

  Gentag med modsatte ben. 

  Baldeøvelse:

  1. Stå med front mod sengen el.lign. Elastikken placeres omkring ankelleddene. Hold ryggen ret.
  2. Det ene ben føres skråt bagud, så tæerne vender ind mod midten. Hold knæet strakt. Undgå at læne dig fremover.

  Gentag med modsatte ben.

  Bækkenløft:

  1. Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i underlaget.
  2. Løft bagdel så højt op som muligt og sænk langsomt.

  Venepumpeøvelser:

  1. Lig på ryggen med strakte ben, evt. med hævet fodende.
  2. Bøj og stræk anklerne.
  3. Lav cirkler med fødderne.

  Udspændingsøvelser - hold strækket 20-30 sekunder under hver øvelse.

  Sidebøjning for nakken:

  1. Sid med ret ryg. Læg højre øre mod højre skulder og læg højre hånd på venstre øre - hånden skal ligge og ikke trække.

  Gentag til modsatte side.

  Skrå sidebøjning for nakken:

  1. Sid med ret ryg og træk hagen ind.
  2. Læg højre øre mod højre skulder. Drej hovedet, så du kigger mod højre armhule. Læg højre hånd skråt om på baghovedet - hånden skal ligge og ikke trække.

  Gentag til modsatte side.

  Bagside af lår:

  1. Sid langt fremme på en stol. Det ene ben bøjet og det andet strakt.
  2. Læn dig forover med ret ryg, så det strammer i baglåret på det strakte ben. Strækket øges ved at vippe foden opefter.

  Gentag på modsatte ben.

  Lægmuskel øvre:

  1. Skridtstående mod væg. Fødderne peger lige frem. Bagerste ben skal være strakt og forreste ben bøjet.
  2. Flyt vægten frem på forreste ben og pres bagerste hæl i underlaget, så det strammer i læggen.

  Gentag på modsatte ben.

  Lægmuskel nedre:

  1. Skridtstående mod væg. Fødderne peger lige frem. Bagerste ben skal være let bøjet og forreste ben bøjet.
  2. Flyt vægten frem på forreste ben og pres bagerste hæl i underlaget, så det strammer i nederst i læggen.

  Gentag på modsatte ben.

  OBS: må først udføres efter 8 uger!

  Udspænding af brystmuskler:

  1. Stå med siden til væggen. Læg hånd og underarm på væg i skulderhøjde - kan varieres med hånd og underarm over skulderhøjde for de nedre muskelfibre og under skulderhøjde for de øvre muskelfibre.
  2. Rotér overkroppen væk fra væggen.

  Gentag til modsatte side.

  Redaktør