Influenza med blodsygdomme, Information til patienter og pårørende

Heri findes information omkring hvad influenza betyder for patienter med blodsygdomme, samt hvordan deres pårørende skal forholde sig.

Influenza

Alle kan blive ramt af influenza. De typiske symptomer er feber over 38.5, symptomer fra øvre luftveje og muskelsmerter. Har man disse 3 ting mistænkes influenza.

Risikogrupper

Når man taler om influenza er der ofte fokus på risikogrupper. Det vil sige grupper af individer, som er i større risiko for mere alvorligt forløbende sygdom og hvor særlige forholdsregler vil være gældende. Derfor anbefaler man, at risikogrupper skal tilbydes influenzavaccination og også tilbydes behandling med Tamiflu i tilfælde af mistænkt eller påvist influenza (ved podning), eller hvis man har været udsat for influenzasmitte indenfor sin egen husstand.

Patienter med blodsygdomme er i risikogruppe

Patienter med kroniske hjerte- og lungesygdomme tilhører én risikogruppe, men også patienter med nedsat immunforsvar er i risiko. Alle patienter med blodsygdom bliver på den baggrund vurderet til at være i risikogruppe. Det er vigtigt at understrege, at det kun er meget få patienter med blodsygdomme for hvem en influenzainfektion vil indebære en stor helbredsrisiko.

Pårørende til patienter med blodsygdomme

Vi anbefaler, at alle pårørende i husstanden vaccineres for at nedsætte risikoen for at smitte. Pårørende skal vaccineres hos egen læge.

Hvis du får influenza

Hvis du skulle få symptomer på influenza trods evt. vaccination (feber over 38.5°C, luftvejssymptomer - snue, hoste, svie i slimhinder og muskelsmerter) er det vigtigt at du straks efter symptomernes start kontakter egen læge, som vil
ordinere Tamiflu. Tamiflu dæmper og afkorter symptomerne på influenza, men virker bedst, hvis det gives mindre end 24 timer efter sygdomsstart. Tamiflu er uvirksom, hvis symptomerne har stået på 48 timer eller længere.

Hvornår skal jeg kontakte Afdeling for Blodsygdomme?

Hvis du er i aktiv behandling på afdelingen for eksempel med kemoterapi og dine blodtal kan være lave, er det meget vigtigt at du kontakter afdelingen telefonisk i tilfælde af høj feber, også selvom du tror det kan være influenza. I nogle tilfælde vil det da være nødvendigt, at du kommer ind på afdelingen og bliver checket, i andre tilfælde vil den læge du kommer til at tale med skønne om du skal opsøge egen læge.

Hvis du kommer ind på afdelingen vil du få udleveret et mundbind, og så vidt det er muligt opholde dig alene i et undersøgelsesrum, indtil du skal tale med en læge. Vi vil generelt henvise mest muligt til egen læge, for at undgå at der bringes influenzasmitte ind på afdelingen, hvor en del udsatte og i forvejen syge og svækkede patienter befinder sig.

Hvad hvis jeg bliver udsat for influenzasmitte?

Hvis et medlem af din husstand – altså en der bor under samme tag som dig – får influenza, skal både du og vedkommende kontakte egen læge for at få forebyggende Tamiflu. Det er meget vigtigt at den influenzaramte har ekstra
god håndhygiejne (hyppig håndvask, brug af engangslommetørklæder) og at vedkommende ikke hoster eller nyser direkte mod familiemedlemmer. På den måde kan man reducere smitterisikoen. Når man har været feberfri i 24 timer
smitter man ikke længere.

Bivirkninger ved Tamiflu

De hyppigste bivirkninger ved Tamiflu er hovedpine, kvalme, opkastninger, mavesmerter og diaré. Bivirkninger varer oftest kun 1-2 døgn, for herefter at ophøre.

Redaktør