Infektionssygdomme, klinik 8622 - velkommen

Vi har her samlet forskellige praktiske oplysninger om Infektionssygdomme, klinik 8622.

Patientinformation - Vi har her samlet forskellige praktiske oplysninger, som vi håber vil være til hjælp for dig, som går til kontrol i vores klinik.

Klinikkens åbningstider

Klinikken har åbent alle hverdage fra kl. 08.15-14.30.

Telefontid

Telefonerne besvares fra kl. 08.15-12.15 og fra kl. 13.15-14.30. Telefon: 35 45 86 22.
Sygeplejerskerne har telefontid fra kl. 08.15-8.45.

Konsultation

Du vil blive tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som du hovedsagelig vil se, når du kommer til planlagt kontrol. Der er konsultation i tidsrummet kl. 09.00-14.00.

Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke kan komme til den aftalte tid. Ved afbud og udeblivelser kan man ikke altid forvente at få tid hos sin faste læge/sygeplejerske.

Akut sygdom

Du kan kontakte klinikken, hvis der pludselig opstår forværring / tilstøder sygdom i relation til den lidelse, du aktuelt går til behandling  for hos os. Ved henvendelse vil det blive vurderet, om du skal behandles akut eller om du evt.  skal søge praktiserende læge.

Hvis du bliver akut syg, i relation til den lidelse du går til behandling for hos os, uden for klinikkens åbningstid, og ikke mener, lægevagten kan hjælpe dig, kan du kontakte Infektionssygdomme, sengeafsnit 8652 på telefon 35 45 86 52.

Din praktiserende læge

Du skal stadig bruge din praktiserende læge til sygdomme, som ikke har noget at gøre med den sygdom, som du går til kontrol for hos os.

Samtykke

Ved dit første ambulante besøg vil du få udleveret en samtykkeerklæring, hvor du skriftligt skal oplyse, hvem der må indhente oplysninger vedrørende dit forløb på vores afdeling. Du kan til en hver tid ændre i din samtykkeerklæring.

Blodprøvetagning, klinik 5001 - beliggenhed og åbningstid

Blodprøvetagning, klinik 5001, ligger i opgang 5 i stueetagen.
Åbningstiden er mandag-torsdag kl. 07.30-15.00, fredag 07.30-14.30.

Afsnitsansvarlige, Infektionssygdomme, klinik 8622

Professor, dr. med. Jan Gerstoft
Afdelingssygeplejerske Hanne Søndergaard

Afdelingsledelsen:

Ledende overlæge, dr. med. Åse Bengård Andersen
Oversygeplejerske Eva Westphal

Yderligere oplysninger

På Rigshospitalets hjemmeside vil du kunne finde mere information om os og Rigshospitalet - www.rigshospitalet.dk. Her finder du praktisk information vedrørende parkering og kørsel m.m. 
Eller via det direkte link til os: www.rigshospitalet.dk/inf.

Redaktør