Indsprøjtning af VEGF-hæmmer - ved AMD

Heri findes information om behandling med VEGF-hæmmer.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de praktiske spørgsmål, du kan have i forbindelse med din behandling med VEGF-hæmmer.

Patientinformationen indeholder generel information, som ikke kan erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Baggrund for behandling med VEGF-hæmmer

Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) og visse andre øjensygdomme kan føre til nydannelse af blodkar i nethinde og årehinde. De nye blodkar er utætte, hvorfor der siver væske og blod fra dem. Det er årsagen til, at dit syn er blevet dårligere. Det signalstof, der får de nye blodkar til at vokse frem hedder "Vaskulær endotelial vækstfaktor" (VEGF). VEGF kan også medføre utæthed af blodkar ved sygdomme som f. ex. sukkersyge, blodprop i øjet og årehindebetændelse.

Behandlingen består af gentagne indsprøjtninger i øjets glaslegeme af et lægemiddel, som hæmmer VEGF. Derved bremses væksten af nye blodkar og udsivningen af væske og blod i nethinden. Behandlingen indledes som regel med 3 indsprøjtninger med en måneds mellemrum.

Hvad er fremtidsudsigten for dit syn?

Behandling med VEGF-hæmmer kan ikke helbrede din grundsygdom, men hos 2/3 kan behandlingen forhindre yderligere synstab. Der er således ikke garanti for af behandlingen forhindrer synstab, men der er videnskabelig belæg for at forløbet vil være værre uden behandling end med behandling.

Risiko ved indsprøjtning i øjet

Der er en lille risiko forbundet med at indføre en kanyle i øjet. Komplikationer opstår dog i mindre end 1 ud af 2000 indsprøjtninger. De alvorligste komplikationer er blødning, infektion, nethindeløsning eller beskadigelse af linsen som fører til udvikling af grå stær. Komplikationerne kræver ekstra behandling, men fører kun sjældent til varigt synstab.

Før indsprøjtningen

Forundersøgelse i Afdeling for Øjensygdomme

For at undersøge om der er nydannede blodkar eller utætte blodkar i din nethinde/årehinde, skal du have lavet følgende:

 • Måling af synsstyrke.
 • Dine øjne bliver dryppet med øjendråber der udvider pupillerne.
 • Dine nethinder bliver fotograferet og scannet.
 • Undersøgelse ved øjenlæge.
 • Evt. fotografering af nethinden efter indsprøjtning af et farvestof i en blodåre på armen.

Samtykke til behandlingen

For at vi kan udføre de beskrevne undersøgelser og den planlagte behandling, skal vi have dit mundtlige samtykke, som noteres i din journal.

For kvinder i den fødedygtige alder

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, vil du sædvanligvis få foretaget en graviditetstest før behandlingen. Er den positiv, eller oplyser du, at du er gravid, vil vi i almindelighed fraråde behandling. Du skal anvende sikker svangerskabsforebyggelse indtil 3 måneder efter at den seneste indsprøjtning er givet. Du skal oplyse til den behandlende øjenlæge, hvis du bliver gravid under behandlingsforløbet.

Dagen hvor du skal indsprøjtningen

 • Du skal holde øjenomgivelserne rene.
 • Du må ikke bruge make-up eller mascara.
 • Du er velkommen til at tage en pårørende med.
 • Evt. solbriller til brug efter injektionen.

Vi anbefaler, at du ikke kører bil efter injektionen

Til injektionen får du dryppet øjnene med øjendråber. Vi anbefaler derfor, at du ikke kører bil efter injektionen.

Indsprøjtningen

Indsprøjtning af VEGF-hæmmer foregår på en injektionsstue.

 • Dit øje bliver dryppet med lokalbedøvende øjendråber.
 • Dit øje bliver renset med desinficerende væske.
 • Derefter får du indsprøjtningen i øjet. Som regel føler du ingen smerte

Behandlingen tager ca. 10 minutter.

Efter indsprøjtningen

Efter indsprøjtningen kan du gå hjem.

Øjendråber efter indsprøjtningen

Du skal ikke have yderligere øjendråber efter behandlingen.

Forholdsregler efter indsprøjtningen

1 døgn efter injektionen anbefales disse forholdsregler:

 • Undgå brusebad og hårvask, svømmehal og havbad
 • Undgå kontaktlinse i øjet
 • Undgå make-up (mascara, løst pudder og øjenskygge)
 • Undgå at færdes i meget snavsede omgivelse

Generelle forholdsregler

 • god håndhygiejne
 • Du skal dryppe med øjendråber (f.eks. for grøn stær}, som du plejer med mindre du har aftalt andet med lægen
 • Øjendråber: skift til ny flaske i det behandlede øje

Hvad er normalt efter indsprøjtningen?

Der kan komme en lille blødning uden på øjet på det sted, hvor kanylen stikkes ind. Det er ganske harmløst. Blødningen vil forsvinde indenfor 2-6 uger.

Nogle oplever sorte "bobler" nederst i synsfeltet efter indsprøjtningen Det skyldes, at der kan komme en smule luft ind i øjet under indsprøjtningen. Det er ufarligt. Boblerne forsvinder i løbet af 1-2 dage.

Generelt kan man opleve svie i øjet resten af dagen efter injektionen. Dette er normalt, men generne bør fortage sig næste dag.

Kontrol efter indsprøjtningen

Du skal komme til kontrol i Afdeling for Øjensygdomme, sædvanligvis 6 uger efter den sidste indsprøjtning.

Ved kontrollen vil en sygeplejerske eller optiker:

 • Måle din synsstyrke, samt fotografere og scanne dine nethinder
 • Ud fra undersøgelserne vurderes, evt. sammen med øjenlægen, om du har brug for flere indsprøjtninger, eller om vi blot skal fortsætte med at kontrollere dine øjne.
 • Du vil blive indkaldt til kontrol med 4 - 12 ugers interval efter aftale med øjenlægen.

Du skal kontakte Afdeling for Øjensygdomme

Hvis du oplever nedenstående, skal du kontakte Afdeling for Øjensygdomme

 • Rødme og vedvarende smerter i øjet.
 • Sløret syn i dagene efter indsprøjtning.
 • Tiltagende uklart syn, mange lysglimt, "sorte fluer" og skygger i synsfeltet

Se kontakt sidst i denne patientinformation

Hyppige spørgsmål

Gør det ondt at få dryppet øjne og at få fotograferet øjnene?

Det kan svie ganske kortvarigt, når øjnene dryppes med pupil udvidende dråber. Dit syn kan være sløret i op til 4 timer efter drypningen. Det gør ikke ondt at få fotograferet eller scannet øjnene, men man bliver kortvarigt blændet af blitzlyset.

Er der bivirkninger ved medicinen?

Foreløbig er der ikke påvist væsentlige bivirkninger.

Hvor mange gange skal jeg have indsprøjtning?

Et behandlingsforløb begynder i reglen med 3 indsprøjtninger med 1 måneds mellemrum, hvorefter der tilrettelægges et individuelt forløb for hver patient. Det er muligt, at man må fortsætte behandlingen i flere år. Øjet tåler uden problemer gentagne indsprøjtninger.

Hvad gør jeg, hvis jeg får blodfortyndende behandling?

Det er ikke nødvendigt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Du skal derfor fortsætte med at tage din medicin som sædvanligt.

Redaktør