Indsprøjtning - af Kenalog (binyrebarkhormon) i øjet

Heri findes information om behandling med Kenalog.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de praktiske spørgsmål, du kan have i forbindelse med din behandling med Kenalog.

Patientinformationen indeholder generel information, som ikke kan erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Baggrund for behandling med Kenalog

Inflammation (betændelse) i øjet kan medføre utæthed af blodkar i øjets nethinde, således at væske og betændelsesceller siver ud i nethinde og glaslegeme.

Hvis betændelsen ikke behandles, kan der opstå blivende synsnedsættelse på grund af skade på nethinde og synsnerve. Inflammation i øjet ses ved f.eks. regnbuehinde­ betændelse, årehindebetændelse, sukkersyge eller efter en øjenoperation.

Inflammation i øjet kan behandles med binyrebarkhormon. Ved at behandle med binyrebarkhormon omkring øjet fremfor som tabletter kan man undgå en række bivirkninger af medicinen.

Behandlingen består af en indsprøjtning med binyrebarkhormonet triamcinolonacetonid (Kenalog®). Indsprøjtningen gives enten under bindehinden som subtenonal kenaloginjektion eller gennem øjenlåget som peribulbær kenaloginjektion, ved lettere grad af inflammation i øjet.

Behandlingen kan, hvis det er nødvendigt, gentages efter 2-3 måneder.

Hvad er fremtidsudsigterne for dit syn?

Behandling med triamcinolonacetonid kan ikke helbrede din grundsygdom, men behandlingen kan som regel forhindre yderligere synstab og i mange tilfælde bedre synet.

Risici ved behandlingen

Indsprøjtning af binyrebarkhormon i eller omkring øjet kan medføre forhøjet tryk i øjet.

Denne bivirkning er som regel forbigående og kan behandles med øjendråber. I sjældne tilfælde er det forhøjede tryk blivende og dermed operationskrævende.

Binyrebarkhormonbehandling kan fremskynde udviklingen af grå stær (uklarhed af øjets linse).

Selve indsprøjtningen kan i sjældne tilfælde medføre komplikationer. De alvorligste er infektion, blødning i glaslegemet, nethindeløsning eller beskadigelse af linsen, som fører til udvikling af grå stær. Komplikationerne kræver ekstra behandling men fører kun i sjældne tilfælde til varigt synstab.

Dagen hvor du skal have indsprøjtningen

Du skal holde øjenomgivelserne rene, og du må ikke bruge mascara eller anden make­ up den dag du skal have indsprøjtningen.

Indsprøjtningen

Indsprøjtning under bindehinden, subtenonal kenaloginjektion, foregår på en operationsstue, proceduren varer ca. 15 minutter

 • Dit øje dryppes med lokalbedøvende øjendråber
 • Dit øje renses med desinficerende væske.
 • Du får lagt en tynd plastfolie over øje og kind, samt en lille holder som holder øjet åbent.
 • Derefter gives indsprøjtningen.

Der føles som regel ingen smerte, men let trykkende ubehag kan forekomme.

Indsprøjtning gennem øjenlåget, peribulbær kenaloginjektion foregår i klinikken, proceduren varer ca. 15 minutter

Denne teknik anvendes ved lettere grader af inflammation i øjet.

 • Dit øje renses med desinficerende væske.
 • Derefter gives indsprøjtningen.

Der føles som regel ingen smerte, men let trykkende ubehag kan forekomme.

Efter indsprøjtningen

Når du har fået indsprøjtningen, kan du gå hjem.

Forholdsregler efter indsprøjtningen

Du bør ikke gå i svømmehal/svømmebassin eller havbad 3 dage efter injektionen.

Hvad er normalt efter indsprøjtningen?

Der kan komme blødning uden på øjet, hvor kanylen stikkes ind. Det er ganske harmløst. Blødningen vil forsvinde indenfor 2-6 uger.

Medicinen kan eventuelt ses som en hvid "pude" under slimhinden nedadtil på øjet bag nedre øjenlåg. Det er harmløst, men det kan tage lang tid, før al medicin er forsvundet.

Forholdsregler efter indsprøjtningen

Du bør ikke gå i svømmehal/svømmebassin eller havbad 3 dage efter injektionen.

Kontrol efter indsprøjtningen

Du skal komme til kontrol i Afdeling for Øjensygdomme indsprøjtningen:

2-4  uger efter indsprøjtningen:

 • En sygeplejerske/optiker måler synsstyrke og øjentryk og scanner dine nethinder. Pupiludvidende øjendråber kan være nødvendige forud for scanningen.
 • Hvis øjentrykket er tilfredsstillende, vil du ikke blive undersøgt af en øjenlæge, men øjenlægen gennemser journal og scanningsbilleder efterfølgende.

2-3  måneder efter indsprøjtningen:

 • En sygeplejerske/optiker måler synsstyrke og øjentryk og scanner dine nethinder. Pupiludvidende øjendråber er nødvendige forud for scanningen.
 • Du vil blive undersøgt af en øjenlæge, der ud fra undersøgelsen vurderer behovet for videre behandling og kontrol.

Du skal kontakte Afdeling for Øjensygdomme

Hvis du oplever nedenstående, skal du kontakte Afdeling for Øjensygdomme

 • Tiltagende rødme, hævelse og vedvarende smerter i eller omkring øjet
 • Tiltagende sløret syn i dagene efter indsprøjtningen
 • Tiltagende uklart syn, mange lysglimt, "sorte fluer" og skygger i synsfeltet

Se kontakt sidst i denne patientinformation

Hyppige spørgsmål

Gør det  ondt at få indsprøjtning i eller omkring øjet med binyrebarkhormon?

 • Det kan svie ganske kortvarigt, når øjet dryppes med lokalbedøvende øjendråber og vaskes med desinficerende væske. Selve indsprøjtningen kan være forbundet med trykkende ubehag og efterfølgende fornemmelse af grus i øjet, det aftager i løbet af 1 døgn.

Hvad hvis jeg får blodfortyndende behandling?

 • Det er ikke nødvendigt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Du skal fortsætte med at tage din medicin som sædvanligt.
Redaktør