Indlagt under diskretion

At være indlagt under diskretion betyder, at ens indlæggelse på afdelingen bliver holdt hemmelig for alle, der henvender sig for at høre, om man er indlagt.

I denne pjece beskriver vi kort, hvad det betyder, at være indlagt under diskretion. Pjecen er et supplement til din snak med personalet.

Hvad vil det sige at være indlagt under diskretion?

At være indlagt under diskretion betyder, at din indlæggelse på afdelingen bliver holdt hemmelig for alle, der henvender sig for at høre, om du er indlagt.

Husk at informere dine pårørende

Da personalet ikke må oplyse om, at du er i afdelingen skal al information om, hvor du er, gives af dig. Det er vigtigt, at du informerer dine pårørende om hvilken afdeling, og hvilken stue du ligger på, da personalet ikke må gøre det. Det gælder også, hvis du flytter til en anden stue, en anden afdeling eller bliver flyttet til et andet hospital.

Telefon på stuen

Husk også at oplyse nummeret på den telefon, du har på stuen, så dine pårørende kan ringe direkte til dig.

Hjælp fra dine pårørende

Det er en god ide, hvis du har én pårørende, som kan hjælpe med at give beskeden om, hvor du er, videre til andre pårørende. Det er også en god ide, hvis dine pårørende læser denne pjece, så de kan se, hvad det betyder for dig og for dem, at du er indlagt under diskretion.

Vær diskret

Bliv så vidt muligt på stuen, så andre ikke ser, at du er i afdelingen. Forsøg i det hele taget at være så diskret som mulig.

Kontakt til personale

Har du brug for at få fat i personalet, så ring på klokken fra stuen, så personalet kommer til dig, frem for at du går rundt på gangene.

Træning under din indlæggelse

Hvis du har brug for træning af en fysioterapeut under din indlæggelse, vil træningen af hensyn til diskretion blive begrænset af, at det skal foregå på stuen.

At være indlagt under diskretion betyder for dig, at:

  • Er der nogen, der henvender sig til personalet, f.eks. på kontoret, eller ringer til afdelingen, vil det blive oplyst, at du ikke er registreret som patient på Rigshospitalet
  • Sendes der med bud en buket blomster til dig,vil blomsterne ikke blive modtaget, fordi vi så ville bekræfte, at du var i afdelingen

Ophævelse af diskretion

Diskretionen kan ophæves af dig, når som helst du ønsker det.

Redaktør