Indlagt på intensivafdeling, barn

Patientinformation til forældre med børn indlagt på intensivafdeling 4141 i Afdeling for Hjerte- og Lungesygdomme.

En vejledning i de følelsesmæssige aspekter i at være forældre, barn og familie, når man har et barn eller en ung indlagt på intensivafsnit.

Denne vejledning kan være en hjælp og støtte for dig som forælder i forbindelse med dit barns indlæggelsesforløb.

Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141

Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141 har plads til 19 intensivpatienter. Afsnittet modtager både voksne, børn og unge, som har behov for et intensivt pleje- og behandlingsforløb. Afsnittet er indrettet, således at dit barn vil være indlagt på en stue med andre børn. Personalet på afsnittet arbejder for at give dig og dit barn den bedst mulige behandling, omsorg og tryghed.

Følelser og reaktioner

Oplevelsen af at have et barn i familien indlagt på intensivafsnit vil være en individuel oplevelse for hver familie. Forløbet kan opleves som svært og stressfuldt og kan påvirke familiemedlemmer på forskellig vis.

Almindelige reaktioner hos forældre

 • Oplevelsen af hjælpeløshed eller magtesløshed eller oplevelsen af angst i forhold til sygdomsforløbet
 • Oplevelse af at være bekymret, at blive irriteret, eller at man let bliver oprevet eller ked af det
 • Oplevelsen af, at det kan være svært at være forælder, når det professionelle personale har et ansvar for ens barn, eller når dit barn holdes sovende
 • Oplevelsen af koncentrationsbesvær, at have svært at huske information eller have behov for, at information forklares og gentages flere gange
 • Miste fornemmelsen af tid
 • Søvnbesvær og nedsat appetit
 • Oplevelsen af skyld                   

Disse reaktioner er almindelige og normale reaktioner på den svære situation, som man befinder sig i som forælder. Det er ikke sikkert, at man vil opleve alle reaktioner.

Nogle dage vil opleves som sværere end andre, særligt hvis dit barns sygdomsforløb veksler mellem dage med fremgang og dage med tilbageskridt eller stilstand, hvilket er meget almindeligt i et intensivt sygdomsforløb. Forbered dig på, at der kan komme dage med tilbageskridt og forsøg ikke at tabe modet. Efterhånden som dit barns helbred bedres, bliver det nemmere at håndtere sygdomsforløbet.

At være til stede som forældre

Vi ved, at det er vigtigt for dig som forælder at kunne være til stede så meget som muligt hos dit barn. Ved at være til stede kan du vise dit barn den nærhed og tryghed, som barnet kender bedst.

Du er velkommen til at tale med plejepersonalet, som passer dit barn, om muligheden for at deltage i den daglige pleje af dit barn, eksempelvis med bleskift eller vask. Det kan hjælpe dig med at bevare ansvarsfølelsen i forhold til dit barn og lette følelsen af, at det fulde ansvar er overtaget af personalet.

At røre ved dit barn og holde det i hånden giver barnet en følelse af tryghed. Berøring er naturligvis muligt, så længe barnets tilstand eller operationen tillader det. Personalet vejleder dig gerne i, hvordan du kan være deltagende i forhold til dit barn. 

Har du et større barn, som er vågent, kan det være en god ide at læse for det eller at spille et spil. Det kan være en god ide at tale med dit barn og på en passende måde forklare, hvad der foregår omkring det. Personalet kan hjælpe med råd til, hvordan du bedst informerer dit barn. 

Vigtigheden af at passe på sig selv som forælder

Når man som forældre har et barn eller ung indlagt på intensivafsnit, er det vigtigt, at man også husker at passe på sig selv og sin familie. At passe på sig selv betyder, at det er legalt og en god ide at tage en pause fra at være til stede på intensivafdelingen, fx ved at gå en tur og trække lidt frisk luft samt at huske at spise og forsøge at få sovet.

Vi ved, at det kan være svært at gå fra sit barn for at få en pause, men pauserne og adspredelsen kan give dig styrke til at være en god støtte for dit barn gennem sygdomsforløbet. Personalet er altid til stede og passer på dit barn, når du trækker dig tilbage for at få en pause.

Det kan være en god ide at tage imod støtte og hjælp fra familie og venner i den tid, hvor dit barn er indlagt. Det kan hjælpe dig med at finde en tryghed og give dig styrke i en svær tid.

Almindelige reaktioner fra søskende

Hvis der er flere børn i familien, bør du være opmærksom på, at de kan blive kede af det og påvirkede af forandringen i deres hverdag, når en søster eller bror indlægges på intensivafsnittet. Dette kan vise sig forskelligt, fx ved:

 • at barnet reagerer anderledes, end det plejer 
 • at barnet er mere grædende eller klynkende, end det plejer
 • at barnet er mere stille og tilbagetrukket, end det plejer
 • at barnet enten spørger meget til sygdomsforløbet eller slet ikke spørger ind til det
 • at barnet oplever sig som overset i forhold til den syge søster eller bror
 • at skolegangen påvirkes hos større børn, særligt ved længere tids indlæggelse        

Gode råd til, hvordan man støtter andre søskende i familien

Så vidt det er muligt, er det en god ide at forsøge at bevare hverdagsrutiner omkring raske søskende, da det er en tryghed for dem at kunne opretholde rutiner i en ellers forandret hverdag.

Det er en god ide at give sig tid til at forklare søskende om årsagen til deres brors eller søsters indlæggelse. Forklaring skal naturligvis være tilpasset barnets alder og gives på en måde, som ikke skræmmer det. Det anbefales, at man er så ærlig som mulig i sin forklaring. Hvis man ikke kender svaret på barnets spørgsmål, må man gerne tilkendegive dette.

Hvis søskende oplever, at man som den voksne er ked af det, er det vigtigt at forklare det, hvorfor man er ked af det. Det er også vigtigt at forklare søskende, at de ikke har skyld i, at man er ked af det eller i, at deres syge bror eller søster er indlagt. 

Det er god ide at tage pauser i hverdagen med et hospitalsindlagt barn eller ung, hvor man planlægger og sætter særlig tid af til at være sammen med raske søskende, så de ikke føler sig overset i en forandret hverdag.  

Søskende er velkomne til at besøge deres syge bror eller søster på hospitalet. Det er god ide at forberede dem på oplevelsen af et hospital på forhånd, fx ved at tale med dem, så de er forberedt på, hvad de vil se og høre af lyde.

Søskende kan have lyst til at tegne en tegning eller give en lignende gave til deres syge bror eller søster. Følelsesmæssigt kan det være vigtigt for dem at give videre, sommetider i stedet for et besøg.

Redaktør