Indlæggelse på sengeafsnit 48 til medicinsanering

Information om indlæggelse på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 i forbindelse med medicinsanering.

Dansk Hovedpinecenter råder over 6 sengepladser på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48. Disse sengepladser er tiltænkt patienter, der har brug for indlæggelse i forbindelse med medicinsanering, diagnosticering eller udredning.


Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 modtager patienter fra Dansk Hovedpinecenter i et indlæggelsesforløb på 12 dage.

Årsager til indlæggelse

Årsager til indlæggelse kan for eksempel være medicinsanering i forbindelse med medicinoverforbrugshovedpine, diagnosticering og udredning.

Hvad er medicinoverforbrugshovedpine?

Medicinoverforbrugshovedpine kan opstå, hvisman tager for mange smertestillende piller igennem en periode på mindst 3 måneder. Der kan være mange årsager til, at man udvikler et overforbrug af smertestillende medicin, f.eks. at ens hovedpine er blevet værre i en presset periode, og man derfor kommer til at skrue op for sit medicinforbrug.

Ofte vil man opleve, at den smertestillende medicin virker dårligere end før eller slet ikke har nogen virkning på smerterne mere. Det fører meget nemt til, at man øger sit forbrug af smertestillende, der forsat har forringet virkning – og en ond cirkel er startet. Alle typer af anfaldsmedicin mod smerter kan fremkalde
medicinoverforbrugshovedpine, også selvom det tages for en anden type smerte end hovedpine.

Ved medicinoverforbrugshovedpine virker tiltag som fysioterapi eller forebyggende medicinsk behandling sjældent.

Hvor meget medicin er for meget?

Der er risiko for at udvikle medicinoverforbrugshovedpine, hvis man tager:

Migrænemedicin, morfinpræparater og kombinationspræparater i 10 dage eller mere per måned i minimum 3 sammenhængende måneder eller almindelig smertestillende medicin i 15 dage eller mere per måned i minimum 3 sammenhængende måneder.

Hvad er behandlingen?

Man behandler medicinoverforbrugshovedpine ved at ophøre med at tage alle former for migræne- og smertestillende medicin i en periode på 2 måneder. Derved kan ”den onde cirkel” brydes.

Perioden uden smertestillende medicin kan være svær at komme igennem, og det er derfor vigtigt at få den nødvendige støtte under saneringsperioden.

Indkaldelse til indlæggelse

Når du indlægges til medicinsanering, vil du modtage to indkaldelsesbreve fra Dansk Hovedpinecenter.

Det første brev indeholder oplysning om tidspunktet for selve indlæggelsen på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48.

Det andet brev er en indkaldelse til informationsmøde hos sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter ca. 2 uger inden indlæggelsen. Det er obligatorisk at deltage i informationsmødet, da det er en forudsætning for, at du får det bedste ud af indlæggelsesforløbet.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ventetid eller ændring af mødedato kan rettes til lægesekretær Lis Jønsson på telefon 38 63 46 90 eller 38 63 20
62 eller på e-mail.

I ventetiden

Har du spørgsmål vedrørende din hovedpine eller medicinske behandling, bedes du kontakte sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter. Se kontaktinformation nederst i pjecen. 

Selve indlæggelsen

Indlæggelsen finder sted på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 i hovedbygningen, 8. sal – østfløjen, blåt sengetårn. Der vil oftest være 6 patienter med hovedpine indlagt samtidigt. Du vil blive indlagt på ”stillestue” uden TV. TV forefindes dog i den fælles dagligstue.

Der er ikke patienttelefon på afdelingen, men det er tilladt at medbringe mobiltelefon. Mobiltelefonen skal være lydløst på din sengestue af hensyn
til dine medpatienter. Der er fri besøgstid på sengeafsnit 48, men for at du skal få bedst muligt udbytte af indlæggelsen, opfordrer vi til, at dine besøgende kommer udenom de planlagte aktiviteter. Det er ligeledes vigtigt for dig som patient, at du har ro omkring dig og mulighed for at stresse af. Der er ikke mulighed for orlov under indlæggelsen.

Indlæggelsesforløbet

Indlæggelsen er som udgangspunkt planlagt til at vare 12 dage med indlæggelsesdag mandag og udskrivningsdag fredag. Hvis lægen skønner det
nødvendigt, er det i særlige tilfælde muligt at forlænge indlæggelsen.

På indlæggelsesdagen vil den behandlingsansvarlige speciallæge fra Dansk Hovedpinecenter optage journal og tage stilling til behov for medicin under indlæggelsen samt behov for undersøgelser/udredning. Du vil på indlæggelsesdagen indgå i gruppesamtale med en fysioterapeut med henblik på afklaring af muskel- og ledmæssige forhold, og du vil indgå i gruppeforløb med introduktion til træning og afspænding. I den anden indlæggelsesuge vil sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter undervise i hovedpineformer.

På udskrivningsdagen er du meget velkommen til at tage en pårørende med til lægesamtale. Du vil få udleveret tid til opfølgende lægekontrol samt tid til undervisning hos sygeplejegruppen ca. 2 måneder efter indlæggelsesdagen.

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen vil du igen blive fulgt ambulant hos lægerne og sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter. En medarbejder fra sygeplejegruppen vil ringe til dig de to første mandage efter, du er udskrevet for at høre, hvordan det går. De efterfølgende uger kan sygeplejegruppen kontaktes ved behov.

Sygeplejegruppens telefon

Sygeplejegruppenstelefon kan bruges til at du kan stille spørgsmål til din behandling. Kontaktinformation findes nederst i pjecen. 

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør