Indlæggelse og operation på afsnit 3083/3084

Heri findes information om kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led for indlagte børn.

Afsnit for indlagte børn og unge med kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led

I denne del af afdelingen tager vi os af børn og unge i alderen fra 0 år til og med 17 år med behov for operation inden for følgende kirurgiske specialer:

 • Plastikkirurgi
 • Kirurgi i Bevægeapparatet (ortopædkirurgi)
 • Øre-næse-hals kirurgi
 • Tand-mund-kæbe kirurgi
 • Øjenkirurgi

Vores vision

Vi arbejder ud fra princippet om, at det er Jer som forældre eller værge, der er de vigtigste personer i forbindelse med et barns indlæggelse og behandling. Det er derfor vigtigt for os, at I som forældre/værge er tætte samarbejdspartnere, og at I er medinddraget i plejen af Jeres barn. Vi håber, at I løbende vil fortælle os, hvad I tænker, ønsker og har erfaring med, så vi kan møde hinandens forventninger og støtte barnet/teenageren bedst muligt gennem hele indlæggelsen i et godt samarbejde.
Vi anbefaler, at I gør meget ud af at tale med jeres barn/teenager og hinanden om forløbet, både inden, undervejs og efter indlæggelsen.

Find vej

Afsnit for børn og unge med kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led ligger på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, opgang 3, 8. sal.

Kontakt

I kan kontakte afdelingen i dagtimerne på følgende telefonnumre:
•    3545 3083 - Kirurgi i bevægeapparatet (ortopædkirurgi)
•    3545 3084 - Plastikkirurgi, Øre-næse-hals kirurgi, Tand-mund-kæbe kirurgi og Øjenkirurgi

Vigtig information om MØDETIDSPUNKT for operation

Nogle børn møder til operationsforberedelse i afdelingen dagen før operation, andre bliver forberedt til operation ved det første hospitalsbesøg (forundersøgelse) og møder først i afdelingen på operationsdagen. 

 • Hvis alt er gjort klar ved forundersøgelsen og I overnatter hjemme, skal du ringe til afdelingen dagen før operationen mellem kl. 17.00 og 18.00 på telefonnummer 3545 3084.
 • Skal dit barn til MR-skanning i fuld bedøvelse, skal I ringe til afdelingen dagen før MR-skaningen mellem kl. 13.00 og 15.00 på telefonnummer 3545 3084.

Under telefonsamtalen får I information om mødetidspunkt og retningslinjer om faste og tørste samt
vejledning om EMLA-plaster (lokalbedøvelse) på operationsdagen.

Mødetid og operationstid - og ventetid

Der vil ofte være ventetid på operationsdagen, fordi det er umuligt at forudsige, præcist hvor lang tid en operation tager. Derfor oplyser vi både et mødetidspunkt og et forventet operationstidspunkt.

Det oplyste mødetidspunkt er, hvornår vi forventer, at I møder i afdelingen, mens operationstidspunkt er, hvornår vi forventer, at jeres barn skal til operation. Det oplyste operationstidspunkt er vejledende, da andre operationer kan trække ud, eller der kan opstå akutte situationer, hvor vi er nødt til at operere en patient, der ikke var på programmet i forvejen.

At bedøve og operere børn kræver særlige kompetencer, og derfor samler vi personalet og operationerne på få stuer. Derfor kan alle børn desværre ikke opereres som den første i rækken. For at optimere operationerne og udnytte tiden og kompetencerne bedst muligt, møder børnene derfor forskudt, så vi kan kalde en ny patient ind, så snart den forrige er opereret.

Børnene møder forskudt i afdelingen på følgende måde

 • Første barn møder kl. 06.45 og skal være klar kl. 08.00
 • Andet barn møder kl. 07.15 og skal være klar kl. 08.00
 • Tredje barn møder kl. 08.30 og skal være klar kl. 09.00
 • Fjerde barn møder kl. 09.30 og skal være klar kl. 10.00
 • Femte barn møder kl. 10.30 og skal være klar kl. 11.00

At jeres barn er ”klar” betyder at faste og tørste er overholdt, og operation derfor er mulig. At børnene er klar lidt før det planlagte operationstidspunkt sikrer, at vi kan operere flest mulige børn i løbet af dagen, og betyder også, at vi nogle gange er færdig med et barn før tid. Andre gange tager det lidt længere
tid en ventet.

Vi håber på jeres forståelse for, at mødetiderne er planlagt på denne måde for at minimere ventelister på operation og udnytte tiden så godt som muligt på operationsstuerne.

Faste og tørste

Vi kan kun operere jeres barn, hvis I har overholdt faste- og tørstereglerne, så husk at læse følgende grundigt:

 • Mad (inkl. modermælkserstatning) må indtages op til 6 timer før dit barn skal være klar
 • Spædbørn må ammes op til 4 timer før det skal være klar
 • Klare væsker (saft, æblejuice uden frugtkød eller lignende) må indtages frit indtil 2 timer før dit barn skal være klar
 • 1 time før dit barn skal være klar, skal barnet tilbydes en begrænset mængde klar væske svarende til 0,5 dl for børn under fem år og 1 dl for børn over fem år
 • Vi anbefaler, at barnet drikker om morgenen på operationsdagen, da det kommer sig bedre, hvis det har fået godt med væske.

Såfremt personalet kan se, at operationen forud for jeres trækker ud, vil vi tilbyde barnet lidt væske, hvis det er muligt - dette er dog en individuel vurdering, som personalet foretager.

Temperaturmåling

Det er vigtigt, at I på dagen for operationen tager barnets temperatur. Det skal om muligt tages med termometer i numsen, da dette giver det mest retvisende resultat. Er temperaturen 38 grader eller derover bedes I kontakte klinikken.

Patientsikkerhed

Vi arbejder meget med patientsikkerhed og i den forbindelse får Jeres barn et identifikationsarmbånd på under indlæggelsen. Armbåndet skal forblive på under hele indlæggelsen.

Parkering

Det er desværre ikke muligt at parkere gratis på Rigshospitalets område, når man er indlagt eller på besøg i afdelingen. Der henvises til parkering mod betaling på offentlig vej eller offentlig transport.
Læs mere om regler for parkering på Rigshospitalets hjemmeside.

Besøgstider

I afdelingen har vi ikke faste besøgstider. Det er op til den enkelte familie at vurdere, hvornår på dagen det passer at få besøg. Det kan være gavnligt for både den indlagte og forældre at få besøg og adspredelse.
Vi beder jer om at tage hensyn til de andre indlagte børn. Hvis I har længerevarende besøg eller besøg af mere end én person, beder vi jer benytte vores familiestue af hensyn til de andre på stuen. Vi henstiller dog til at besøgende forlader afdelingen klokken ca. 22.00 af hensyn til børnenes søvn.

Dagligdagen i afdelingen

Sygeplejerskerne, der skal være på arbejde i dagtiden, møder kl. 07.00. Her aftaler de, hvem der passer hvilke børn. Vi forsøger så vidt muligt at prioritere, at det er de samme sygeplejersker, der passer barnet gennem hele indlæggelsen.
Om morgenen mellem kl. 08.00 - 09.00 mødes sygeplejerskerne sammen med lægerne. Her drøfter de pleje og behandling for de indlagte børn. Mellem kl. 09.00 og 11.00 er der stuegang, for de børn, der har behov for det. Hvis lægen vurderer, at der ikke er behov for stuegang, kommer der ikke automatisk en læge forbi.

Overnatning

Hvis I møder til forundersøgelse dagen før operation, er det oftest muligt at tage hjem og sove natten inden operationsdagen. Det skaber tryghed og ro hos barnet/den unge at sove hjemme i vante rammer.

Når man er indlagt, er det muligt at have én forælder medindlagt. Alle patientstuerne i afdelingen er toseng-stuer, fraset to enestuer, som er forbeholdt børn og unge i isolation. Vi oplever, at det giver børnene og de unge en god oplevelse at dele stue med en anden patient. Ligeledes gavner det forældrene at have nogle andre forældre at tale med.

Hvis der er behov for overnatning til én anden forælder eller pårørende, er der mulighed for at bestille et værelse for egen betaling på Patienthotellet. Kontakt Patienthotellet på 3545 2828 hverdage efter kl. 20.00. Ring gerne i god tid, da der stor efterspørgsel på værelser.

Der er toilet på alle stuer og flere baderum i afdelingen. Der er ligeledes TV, Wi-Fi og PlayStation på stuerne. For at have lyd på Tv’et, skal I selv medbringe eller købe et sæt høretelefoner i Rigshospitalets 7-Eleven.

Mobiltelefoner må gerne være tændt i afdelingen. Det er tilladt at føre kortvarige samtaler og sende sms-beskeder, men vi beder Jer om at have telefonen på lydløs af hensyn til medpatienterne. Ligeledes opfordrer vi til ikke at tale i telefon på gangene, men at gå ind i familiestuen.

Søvn

Det er afgørende for jeres barns velbefindende at få så meget søvn som muligt. Om natten forsøger vi at være så stille som muligt og udføre så få plejeopgaver som muligt. Men af hensyn til patientsikkerheden er der en række forholdsregler, vi skal følge. Det betyder, at vi også om natten skal skanne jeres barns
identifikationsarmbånd for at sikre, at vi giver den rette medicin til den rette patient. Der kan også være andre procedurer, som skal udføres om natten, som giver lidt støj, lys og uro på stuen. Vi anbefaler derfor, at I hviler Jer i løbet af dagen, hvis der har været flere procedurer, der har været nødvendige at foretage om natten af hensyn til jeres barns rehabilitering.

Forplejning

I afdelingen er der mad til indlagte børn og unge samt den medindlagte forælder. Søskende under 12 år vil ligeledes kunne få mad fra buffeten.
Afdelingens buffet har åbent:

 • Morgenmad kl. 8.00-8.30
 • Frokost kl. 12.00-12.30
 • Aftensmad kl. 18.00-18.30

Vi bestræber os på at imødekomme forholdsregler omkring kost (allergier, intolerance, specialdiæter, religiøse forhold og lignende). Det er vigtigt, at I husker at informere personalet, så vi kan nå at bestille den nødvendige mad, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.

I familiestuen er der kaffe, te og kakao, som I er velkomne til at tage af. I forældrekøkkenet kan I selv lave mad eller opbevare medbragt mad. I Rigshospitalets stueetage finder I Café Arcaden, 7-Eleven og Espresso House, hvor I har mulighed for at købe diverse mad og drikke.

Aktiviteter for børn og unge

 • Aktivitetsrum for børn og unge: Afdelingen har et aktivitetsrum og et værksted, hvor børn og unge kan fordybe sig under indlæggelsen. Der må ikke spises eller drikkes i aktivitetsrummet og værkstedet, og vi beder Jer hjælpe os med at holde rummet pænt og ordentligt.
 • Socialpædagog: Der er ansat en socialpædagog i afdelingen, som i hverdagene laver aktiviteter med de indlagte børn og unge.
 • Hospitalsklovn: Stella, vores hospitalsklov, kommer og besøger afdelingen hver onsdag.
 • Ungecafe: Ungecafeen HR BERG er et tilbud til unge i alderen 12-24 år. Alle ugens hverdage mellem kl. 14.00 og 16.00 holdes HR BERG åbent af unge-pædagoger. Du finder ungecaféen HR BERG i Rigshospitalets forhal til højre for Informationen. Alle unge er velkomne.
 • Patientbibliotek: Rigshospitalet har et patientbibliotek, hvor I kan låne bøger, tegneserier, musik og spil. Biblioteket ligger i stueetagen mellem opgang 3 og 4. Det er åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 og 16.00
Redaktør