Indlæggelse og operation på Afdeling for Kvindesygdomme

Information om indlæggelse og operation, samt forholdsregler før og efter operationen.

Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme på Rigshospitalet.

Vi håber, at denne folder vil give dig svar på nogle af de spørgsmål, du har i forbindelse med din indlæggelse og operation. Du får naturligvis også samtaler med læger og sygeplejersker, som vil fortælle dig om den behandling, du skal gennemgå, og du får mulighed for at stille spørgsmål. Det er en god idé at bede en pårørende om at tage med til samtalerne.

Dekorativt billede

Forholdsregler før indlæggelsen

Medicin

For at nedsætte risikoen for blødning ved operationen anbefaler vi, at du en uge før indlæggelsen ikke tager medicin, der indeholder:

  • Acetylsalisylsyre, fx Kodimagnyl, Magnyl og Treo
  • NSAID-præparater, fx Brufen, Diclon og Ibuprofen

Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med en læge.

Naturmedicin

Visse former for naturmedicin kan også påvirke kroppen i forbindelse med en operation. Vi anbefaler derfor, at du 14 dage før en planlagt operation ikke tager følgende former for naturmedicin:

  • Baldrian og perikum (fx Valeriana officinalis) og Johannesblod (fx hypericum perforatum) giver forlænget virkning af bedøvelsen.
  • Stærk lakrids (fx Glycyrrhiza glabra) medfører blodtryksstigning.
  • Hvidløg, fiskeolie, gingko biloba og ingefær medfører en øget tendens til blødning.
  • Ephedra sinica (fx ma-huang, efedrin) og ginseng (fx Panax ginseng) kan medføre forhøjet puls og nedsætte virkningen af den blodfortyndende medicin, som du får forebyggende i forbindelse med en operation.

Alkohol og rygning

Når du skal opereres, er det vigtigt, at du forbereder dig til operationen. Jo bedre din krop har det, jo større er chancerne for et godt resultat. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du ikke drikker mere end 7 genstande ugentligt samt ophører med at ryge 6 uger før operationen eller snarest muligt, da det nedsætter risikoen for komplikationer.

Dagen før operationen

Om morgenen møder du til samtale med en læge og en sygeplejerske. Du får information om den operation, du skal have foretaget og mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du tager medicin dagligt, er det vigtigt, at du tager den med. Efter samtalen skal du have taget blodprøver. Afhængig af eventuelle andre sygdomme og din alder, skal du muligvis også have taget hjertekardiogram og røntgenbilleder af hjerte og lunger.

Sygeplejersken viser dig rundt på afdelingen, og du får tildelt en stue. Sygeplejersken gennemgår indlæggelsesforløbet med dig. Ud fra dine oplysninger og behov, vil vi forsøge at tilrettelægge den bedste pleje og behandling for dig.

Efter samtalen foretages de praktiske forberedelser til operationen:

Støttestrømper

Du skal have taget mål til støttestrømper, disse forebygger blodpropper i benene. Strømperne skal tages på, inden du bliver kørt til operation og du skal have strømperne på under hele indlæggelsen.

Fjernelse af kønsbehåring

Sygeplejersken vil informere og evt. hjælpe dig med at fjerne kønsbehåringen. Barberingen foretages for at nedsætte risikoen for infektion i såret i forbindelse med operationen.

Rensning af navle

For at nedsætte risikoen for betændelse i operationssåret, skal du have renset navlen grundigt. Sygeplejersken vil vejlede og hjælpe dig ved behov.

Lavement (klyx)

For at lette forholdene under operationen er det vigtigt at den nederste del af tarmene er tømt. Du skal derfor have et eller evt. to lavement. Dette vil sygeplejersken informere dig om og evt. hjælpe dig med.

Narkoselæge

Du vil få en samtale med en narkoselæge om bedøvelsen og behandling af smerter. Her kan du fortælle om eventuelle tidligere erfaringer og få svar på dine spørgsmål.

Hvis du sover hjemme, aftaler du med sygeplejersken, hvornår du skal møde på afdelingen næste morgen. Du skal møde fastende (dvs. at du ikke må spise efter kl 24.00 og ikke må drikke efter kl. 06.00 på operationsdagen). Se i øvrigt pjecen ”Patientinformation: Anæstesi/bedøvelse”.

Operationsdagen

Om morgenen skal du tage brusebad og vaske hår. Du må ikke have makeup, neglelak, smykker eller kontaktlinser på. Du må gerne have briller, tandproteser, paryk og høreapparat med på operationsgangen. Inden du bliver kørt til operationsgangen, skal du have operationstøj, støttestrømper og armbånd med dit navn og personnummer på. Når du kommer på operationsgangen, hilser du på den læge, som skal operere dig og narkose- og operationspersonalet. Narkosesygeplejersken lægger drop (en tynd plastikslange) i hånden på dig, her igennem tilføres væske og medicin under operationen.

Selve operationen

Mange mennesker gør sig tanker om, hvad der foregår med deres krop under en bedøvelse. Vi lægger stor vægt på, at du bliver behandlet med respekt og omsorg - også mens du er bedøvet.

Når du er bedøvet, får du lagt et kateter (en tynd slange) i urinblæren, så blæren holdes tom for urin under operationen. Kateteret vil i de fleste tilfælde blive fjernet få timer efter operationen.

Når operationen er overstået, kommer du på et opvågningsafsnit. Her er specialuddannet personale til at observere dig og tage sig af dig i de første timer efter operationen. Du vil få ilt i næsen gennem en tynd slange, som fjernes, når sygeplejerskerne vurderer, at du ikke længere har behov for det. Du vil desuden have et drop i hånden, hvorigennem der tilføres væske.

Efter 1-2 timer bliver du kørt tilbage til afdelingen. Har du gennemgået en langvarig operation, kan opholdet på opvågningsafsnittet dog strække sig op til 24 timer.

Tilbage på afdelingen

Sygeplejersken modtager dig og fortsætter observation og pleje. Puls, blodtryk og temperatur kontrolleres. Du vil få en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper. Denne gives herefter hver morgen frem til du udskrives. Plejen tilrettelægges individuelt med henblik på at hjælpe dig med så hurtigt som muligt at komme i gang efter operationen. Du vil få fast smertestillende og kvalmebehandling efter behov. Vi tilstræber at du kommer ud af sengen samme aften og begynder at spise og drikke. Droppet fjernes, når du kan drikke tilstrækkeligt.

Du vil blive orienteret om operationen ved stuegang.

Nogle patienter kan udskrives allerede samme aften, andre er indlagt en eller flere dage, afhængigt af operationens omfang.

Behandlingsteam/stuegang

På Afdeling for Kvindesygdomme arbejder lægerne og sygeplejerskerne i et tværfagligt behandlingsteam. Hver morgen mødes teamet, og hver enkelt patient får tildelt en kontaktlæge/sygeplejerske. Vi tilstræber, at du under indlæggelsen møder så få personaler som muligt. Ved konferencen drøftes den enkelte patients pleje- og behandlingsplan, og behovet for stuegang vurderes individuelt. Derfor vil du opleve, at den ”traditionelle” stuegang ikke nødvendigvis vil forekomme dagligt.

Udskrivelse

Når du bliver udskrevet kan du få en sygemelding. Ønsker du at se din journal, kan du få udleveret en kopi. Har du brug for hjemmehjælp og/eller hjemmesygeplejerske, planlægger og bestiller vi det, inden du tager hjem. Afdelingen har tilknyttet en socialrådgiver, der kan kontaktes ved behov.

Smerter

Inden udskrivelsen taler sygeplejersken med dig om den videre smertebehandling.

Praktiske oplysninger

Ved eventuelle problemer efter udskrivelsen, kan du indenfor de første to uger telefonisk kontakte sengeafsnit 5031. Er der gået mere end to uger efter operationen, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen, hvis der er problemer.

Værdigenstande

Værdier og større pengebeløb mv. bør du ikke medbringe på hospitalet. Hospitalet er ikke ansvarlig, hvis du under indlæggelsen mister personlige ejendele.

Telefon

Ved hver seng er der en telefon. Du kan ringe til danske mobil- og fastnettelefoner helt gratis. Ønsker dine pårørende at ringe til dig, er prisen for opkaldet den normale telefoniopkaldstakst. Bruger af telefonen og telefonnummeret vil fremgå af en skriftlig vejledning på patientstuen.

Mobiltelefoner må ikke anvendes i afdelingen men kan benyttes i stueetagen.

Patientnet - trådløst internet

Der er mulighed for gratis at komme på internettet via din egen medbragte computer. Du skal kontakte afdelingens personale, hvis du ønsker at benytte dette. Du finder mere information på Rigshospitalets hjemmeside: rigshospitalet.dk/praktisk.

Fjernsyn

Der er fjernsyn ved hver seng. For at kunne høre lyden, skal du bruge høretelefoner. Har du høretelefoner hjemme, kan du tage dem med, eller nye kan købes i kiosken.

Bibliotek

Der er mulighed for at låne bøger på Rigshospitalets bibliotek i forhallen.

Præst

Hospitalspræsten kan kontaktes ved behov.

Parkering

Da Rigshospitalet har begrænsede parkeringsforhold:

  • kan indlagte patienter ikke få udleveret parkeringsbilletter
  • skal pårørende/besøgende bruge de opstillede parkeringsautomater på offentlig vej
  • er parkering mellem kl. 14.45 og kl. 06.30 gratis på Rigshospitalets område

På vores afsnit kan informationssiden ”Parkering ved Rigshospitalet” udleveres, eller du kan finde relevante oplysninger på rigshospitalet.dk/praktisk.

Redaktør