Indlæggelse og operation afsnit 4053

Heri kan læses om, hvad der skal ske før, under og efter operationen i afsnit 4053.

I denne pjece kan I læse, hvad der skal ske før, under og efter operationen.

Indlæggelsesdagen

I møder i afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, 4053. Afsnittet er placeret i opgang 4 på 5 sal.

Her vil I blive modtaget af en sygeplejerske, der vil vise jer rundt på afsnittet, holde indlæggelsessamtale, herunder tidligere erfaringer og være til rådighed hvis I har spørgsmål. Sygeplejersken vil derudover gennemgå indlæggelsesforløbet med jer.

På selve operationsdagen får I tildelt patientstuen, I skal være indlagt på.

Samtaler

Inden operationen vil I få mulighed for at tale med en børnekirurg, vi stiler mod at det er den kirurg som skal operere jeres barn. I får mulighed for at stille spørgsmål til kirurgen om operationen, og det forventede forløb. Jeres barn skal også vejes og måles.

I skal også tale med en narkoselæge for at planlægge bedøvelse og smertebehandling.

Hvis det er nødvendigt, at jeres barn skal have taget blodprøver inden operationen, får barnet EMLA-plaster i begge albuebøjninger. Det er et plaster med lokalbedøvende creme, så barnet ikke mærker så meget når prøven tages.

Ventetid

I skal regne med, at der kan være ventetid imellem samtalerne. De fleste er dog klar til at tage hjem ved 14-15 tiden.

Overnatning

De fleste sover hjemme dagen inden operationen, men kommer I langvejs fra, er der mulighed for at én forælder samt barnet kan overnatte i afsnittet.

Operationstidspunktet

Ring til afsnittet mellem kl. 13-15 dagen inden operationen for at høre om mødetidspunktet. Det er også her I aftaler faste og tørste tider samt tidspunkt for påføring af EMLA. Ring på telefon 35 45 40 53 og tryk 3.

På operationsdagen

I møder som aftalt med jeres barn, som er fastende og tørstende.

I sætter EMLA plaster/creme på begge håndrygge og albuebøjninger på det aftalte tidspunkt. Dette er lokalbedøvende, så barnet ikke mærker så meget, når der bliver lagt et lille plastikrør, PVK, i forbindelse med bedøvelsen.

Patientstuen

Når I kommer til afsnittet, vil I blive modtaget af en sygeplejerske og bliver vist ind på jeres stue.
Jeres barn får hospitalstøj og et armbånd med navn og CPR nr. på. Jeres barn vil få målt blodtryk og puls.

Afsnittet har kun to enestuer, så I vil typisk komme til at ligge på stue med 2-3 andre børn med deres mor eller far. Der er TV ved hver seng, som af hensyn til medpatienter er uden lyd, så husk at tage høretelefoner med.

Ved siden af jeres barns seng vil der være en seng til én forælder, et sengebord og et skab med nøgle til tøj og taske. Der er dog ikke meget plads, så tag kun det mest nødvendige med.

Mad til den indlagte og én forældrer

Maden hentes af forælder i børnekøkkenet på 6. sal. Desuden har afsnittet et forældrekøkken med bl.a. køleskab og mikroovn, som I er velkomne til at bruge. I kan læse mere om mad, måltider og køkken i pjecen ”information til forældre om brug af køkkenet” og på vores hjemmeside.

Operationen

I følger med ned på operationsgangen og er hos jeres barn, til det er blevet bedøvet.

Det er ikke muligt for jer at være til stede under operationen. Vi anbefaler, at I laver aftaler med operationspersonalet eller afsnittets personale om hvor I venter, således vi nemt kan kontakte jer.
Giv altid personalet besked, hvis I forlader afsnittet og sørg for, at vi har jeres mobilnummer.

Efter operationen

Når operationen er overstået, flytter vi jeres barn til opvågningsstuen, og I vil blive tilkaldt.

Når personalet på opvågningen vurderer at jeres barn er ved at være klar, vil I blive fulgt tilbage til sengeafsnittet.

Inden I bliver udskrevet gennemgår vi plan for smertebehandling, samt hvad I skal være opmærksomme på hjemme.

Redaktør