Individuelt samtaletilbud

Information om individuelt samtaletilbud til dig, som har haft kræft i underlivet.

Efter behandling for kræft i underlivet, oplever mange kvinder at have forskellige udfordringer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter, der påvirker dagligdagen. I Afdeling for Kvindesygdomme har vi erfaring med, at individuelle samtaler ud fra metoden Guidet Egen-Beslutning (i daglig tale kaldet GEB) kan hjælpe kvinder med at håndtere de udfordringer og problematikker, sygdommen kan medføre. I denne pjece kan du læse mere om dette samtaletilbud, hvad det går ud på og, hvordan du tilmelder dig.

Hvad er GEB?

GEB-metoden er et individuelt planlagt samtaleforløb med en sygeplejerske, der tager udgangspunkt i netop de udfordringer og den hverdag, du står i efter behandling for kræft i underlivet.  Samtalerne tager udgangspunkt i nogle refleksionsark, som du udfylder inden og mellem samtalerne.  Sygeplejersken du har samtaleforløbet med, har erfaring med gynækologisk kræft og er uddannet i GEB-metoden. Jeres samtale tager udgangspunkt i dine udfyldte refleksionsark, som sikrer, at I taler om det, du finder særligt udfordrende i din situation.  Metoden kan hjælpe dig til at få overblik over din situation, og til at finde nye måder at håndtere de problematikker og udfordringer, du måtte have efter kræftsygdommen. 

Praktisk

Vi tilbyder 1-4 samtaler, afhængigt af dit behov, og hver samtale varer ca. 1 time. Det er en forudsætning for dit udbytte af forløbet, at du forud for hver samtale har udfyldt refleksionsarkene hjemme. Samtalerne finder sted på Rigshospitalet med ca. 2-3 ugers interval, og du vil møde den samme sygeplejerske til alle samtaler.

Refleksionsarkene findes både på papir og digitalt

Du kan vælge mellem at udfylde en papirversion af refleksionsarkene eller de helt samme ark i en digital version. De digitale ark finder du ved at logge på Sundhed.dk med dit NemID. Refleksionsarkene findes på forsiden under ’Guidet Egen-Beslutning’- men først efter at samtalen er oprettet elektronisk til dig af sygeplejersken. 

Bor du langt væk 

Hvis du bor langt væk, kan vi tilbyde samtaler via videokonference på computeren, hvilket du skal aftale med sygeplejersken. Samtaler over video kræver, at du har en computer med kamera og udfylder de digitale refleksionsark, så både du og sygeplejersken kan se dem, mens I taler sammen. 

Lyder samtaleforløbet, som noget du har lyst til at høre mere om, eller kunne have glæde af, kan du enten:

  • Give besked til den sygeplejerske, du har kontakt med i Afdeling for Kvindesygdomme – så sørger hun for, at du bliver kontaktet
  • Kontakte Afdeling for Kvindesygdomme på mail: gynaekologi.rigshospitalet@ region.dk, hvor du skal skrive, du er interesseret i at blive kontaktet om et GEB-samtaleforløb, samt oplyse dit telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt og indenfor 1 uge.
Redaktør