Immunglobulinbehandling (IVIG)

Information til patienter om immunglobulinbehandling (IVIG).

Information til patienter

Immunglobulin (IVIG) er et i kroppen naturligt forekommende protein. Infusion heraf tilbydes som attak-forebyggende behandling til barslende og ammende kvinder med alvorlig, aktiv dissemineret sklerose. Oftest aftager eller ophører sygdomsaktiviteten i sklerose under graviditet, mens den stiger markant nogle måneder efter fødslen, og først ”normaliseres” efter 3-5 måneder.

Hvornår anvendes Immunglobulin?

Da IVIG ikke har samme veldokumenterede effekt som anden forebyggende sklerosemedicin, tilbydes behandlingen kun så længe man ammer.
Første behandling gives typisk et par uger før forventet termin. Efterfølgende gives det hver måned i sammenlagt 6 måneder. Herefter påregnes at du overgå til anden type forebyggende behandling, og at du ophører med amning.

Hvordan gives Immunglobulin?

IVIG gives som en infusion (drop) i en blodåre af sygeplejerske i Skleroseklinikken 16 på N27. Mængden af IVIG måles i gram og udregnes ud fra din vægt. Vi vil derfor veje dig hver gang.

Hvor lang tid infusionen tager, afhænger af mængden, der skal gives, og hvordan du tåler medicinen. Men man skal regne med at behandlingen tager i alt ca. 4 timer.

Vi vil før, under og efter behandlingen måle puls og blodtryk, da dette kan påvirkes under behandlingen.

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er let hovedpine, som kan forebygges ved at drikke rigeligt med væske under og efter infusionen (op til 1 liter).

Meget sjældent ses allergiske reaktioner såsom kulderystelser eller udslæt.

Det er vigtigt, hvis du under infusionen føler ubehag, at du fortæller sygeplejersken herom. For at undgå bivirkninger startes infusionen med langsom hastighed, og skrues op efterhånden som infusionen skrider frem.

Inden behandlingsopstart

Cirka en måned inden behandlingsopstart skal du tale med en læge, og der tages blodprøver.

På behandlingsdagen

  • Du møder i klinikken den planlagte dag.
  • Sygeplejersken vejer dig og måler puls, blodtryk og temperatur.
  • Du får lagt drop i hånd eller underarm.
  • Infusion af immunglobulin gives af sygeplejersken (varighed 3-4 timer).
  • Du kontrolleres hyppigt under behandlingen, og bør informere sygeplejersken, hvis du ikke føler dig veltilpas.
  • Efter infusionen måles puls og blodtryk igen, og du observeres op til 1 time, inden du kan gå hjem.
  • Ny tid til næste behandling medgives.
  • Man må gerne køre bil efter behandlingen.

Du vil under infusionen få tilbudt sandwich og væske. Vi vil sørge for, at du har mulighed for evt. at ligge ned under infusionen, men du har mulighed for at gå rundt, hvis du vil.

Redaktør