Immunglobulin - behandling med

Immunglobulin (IVIG) er et humant protein, som primært tilbydes barslende og ammende kvinder.

Baggrund

Det er veldokumenteret, at sygdomsaktiviteten falder under graviditeten, men stiger efter fødslen, og først ”normaliseres” efter 3-6 måneder. Immunglobulin (IVIG) er et humant protein, som primært tilbydes barslende og ammende kvinder. Det er attakforebyggende og gives som alternativ til interferon-/ glatirameracetat-behandling.

Hvornår anvendes Immunglobulin?

Da IVIG Ikke har den samme dokumenterede effekt som anden forebyggende sclerosemedicin, tilbydes behandlingen kun så længe man ammer. Første behandling gives 14 dage inden termin. Efterfølgende gives det hver 4. uge.

Hvordan gives Immunglobulin?

IVIG gives som en infusion (drop) i en blodåre af sygeplejerske i klinikken. 
Mængden af IVIG måles i gram og udregnes ud fra kropsvægten, hvorfor vi vil spørge dig om denne. Hvor lang tid infusionen tager, er afhængig af mængden af IVIG, som du skal have samt hvor godt behandlingen tåles, men du skal regne med ca. 4 timer.
Vi vil før og efter behandlingen måle dit blodtryk, da det kan påvirkes under behandlingen.

Behandling

 • På selve behandlingsdagen:
 • Du møder i klinikken den planlagte dag.
 • Sygeplejersken spørger om din vægt og måler dit blodtryk.
 • Du får lagt drop i hånd eller underarm.
 • Infusionen gives af sygeplejersken.
 • Infusionen af immunglobulinen tager ca. 4 timer.
 • Efter infusionen måles blodtryk igen. Ny tid til næste behandling medgives. 

Du vil under infusionen få tilbudt noget at drikke.

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er hovedpine og denne kan forebygges ved at drikke rigeligt med vand under og efter infusionen. Meget sjældent ses allergiske reaktioner. 
For at undgå bivirkninger, startes infusionen med langsom hastighed og øges efterhånden som infusionen skrider frem.

Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Der er i enkelte tilfælde set dødsfald på grund af infektioner, særlig hos patienter, der i forvejen er svækkede eller har tendens til lungeinfektioner. Behandlingen øger også risikoen for infektioner, der kun ses hos patienter med et svækket immunforsvar, og der er øget risiko for at få helvedesild. Behandlingen kan i sjældne tilfælde påvirke knoglemarven, så dannelsen af andre celler påvirkes. Det kan give risiko for meget alvorlige infektioner eller blødninger. 

Du skal derfor søge læge, så du kan få taget blodprøver, hvis du får alvorlige symptomer på en infektion, hvis du har en infektion med høj feber i mere end tre dage, eller hvis du får tendens til blødninger i huden (store blå mærker) eller slimhinderne (fx blødning fra tandkødet). 

Behandling med Ocrevus

 • Behandling med Ocrevus gives først to gange med to ugers mellemrum. Herefter gives en behandling hvert halve år.
 • Blodprøver tages senest 2 uger før du får behandlingen
 • Du får inden behandlingen udleveret paracetamol, et binyrebarkhormon (methylprednisolon) og et antihistamin (Telfast), som du skal tage hjemmefra om morgenen for at forebygge bivirkninger. 
 • Du taler med en sygeplejerske ved hver behandling. Det er vigtigt, at du er i Skleroseklinikken til den tid, du er indkaldt. Hvis du på behandlingsdagen har symptomer på en infektion må behandlingen ikke gives uden en forudgående lægelig vurdering. 
 • Du får lagt drop i hånd eller arm når du skal have behandlingen
 • Det tager typisk 3-5 timer at give medicinen, og du skal blive i klinikken 1 time efter at du har fået medicinen.
 • Under infusionen kontrollerer sygeplejersken regelmæssigt puls og blodtryk.
 • Hvis du får bivirkninger efter at du er kommet hjem kan du tage Telfast (180 mg). Hjælper det ikke, eller har du alvorlige bivirkninger, skal du kontakte læge.

Undersøgelser under behandlingsforløbet

Der foretages under behandling en årlig kontrol MR-skanning. Der tages regelmæssigt blodprøver i behandlingsforløbet, ligesom du regelmæssigt skal til lægeundersøgelse. Hvis du får nye symptomer, særligt i form af gradvist indsættende hukommelses- eller koncentrationsproblemer, personlighedsændring, synsnedsættelse, styringsbesvær i arme eller ben, balancebesvær eller lammelser skal du straks kontakte Skleroseklinikken, som arrangerer, at du hurtigt kan blive undersøgt af en læge, som tager stilling til, om du skal undersøges med for eksempel MR-skanning af hjernen, eller om du skal tilbydes attakbehandling med binyrebarkhormon. 

Gravidiitet og amning

Du må ikke blive gravid i 12 måneder efter seneste behandling, og skal derfor anvende sikker prævention. Du må heller ikke amme under behandling. Der gælder ikke særlige forholdsregler for mænd i behandling med Ocrevus.

Redaktør