Immundæmpende medicin - værd at vide om

Mange patienter får immundæmpende medicin efter en transplantation. Det gør de bl.a., fordi den nye knoglemarv ikke bliver afstødt.

I denne pjece kan du læse om virkning og bivirkninger ved immundæmpende medicin.

Generelt om immunforsvar

Immunforsvaret er kroppens forsvarssystem mod infektionssygdomme, som f.eks. bakterier, virus og svampe. Når immunforsvaret opdager bakterier, virus og svampe, opfattes de som ”fremmede”, og kroppens forsvarssystem angriber infektionen.

Mange patienter får immundæmpende medicin efter en transplantation. Derfor indeholder pjecen et afsnit med særlig information om dette. Hvis du får immundæmpende medicin på en anden baggrund, bedes du se bort fra dette afsnit.

Knoglemarvstransplantation og GVHD

Når du bliver knoglemarvstransplanteret, bliver dit eget immunforsvar med tiden erstattet med donors. Dit eget immunforsvar vil fungere i starten af behandlingen og dit eget immunforsvar vil forsøge at angribe donors immunforsvar, fordi det opleves som fremmed.

Senere, når donors immunforsvar begynder at blive stærkere, vil det reagere imod forskellige områder i din krop, da det oplever din krop som fremmed. Dette kaldes GVHD (graft versus host disease) og er en almindelig følgevirkning af transplantationen.

De hyppigste angrebspunkter for GVHD er leveren, huden, slimhinder fx tarm, mund, øjne og kønsorganer. Det er forskelligt, hvor mange områder og hvor svært de forskellige områder bliver ramt.

Du får medicin, som dæmper dit immunforsvar, dels for at din nye knoglemarv ikke bliver afstødt og dels for at undgå du får for voldsom GVHDreaktion under og efter din transplantation.

Virkning af immundæmpende medicin

Immundæmpende midler virker ved at svække dit immunforsvar.
Der findes flere forskellige slags immundæmpende medicin, som virker forskelligt på immunsystemet.

I pjecen beskrives 4 almindeligt anvendte og en detaljeret beskrivelse af hver enkelt.

Bivirkninger ved immundæmpende midler

I pjecen beskriver vi de hyppigste virkninger. Det kan være, at du får flere bivirkninger beskrevet i andet materiale. 
Langvarig behandling med immundæmpende midler kan give varige skader og kan medføre en let øget risiko for at udvikle kræft senere i livet. Hvis du er generet af bivirkninger af den medicin du får, skal du altid tale med læge eller sygeplejerske. 
Er du hjemme, skal du ringe og tale med personalet, inden du evt. ophører med medicinen. Stop aldrig med medicin uden kontakt med læge.

Hvis du glemmer at tage en eller flere dosis

Tag dosis så snart du opdager, at du har glemt en dosis. Er det tæt på næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du kaster op

Hvis du kaster op inden for 15 minutter, efter du har taget medicinen, skal du tage en ny dosis. Er der gået længere tid, skal du ikke tage medicinen.

Ciclosporin (Sandimmun, Ciqorin)

Findes som kapsler, mikstur og som infusion

Almindelige bivirkninger

 • Hovedpine, forhøjet blodtryk
 • Rysten på hænderne, ændret følesans, stikken/ prikken
 • Påvirkning af nyrefunktionen; dette bliver undersøgt ved blodprøvekontrol. Lægen vil vurdere om dosis skal ændres. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med væske
 • Ændret pigmentering; det betyder at din hud kan blive mørkere
 • Nedsat magnesiumindhold i blodet; du vil få magnesiumtilskud forebyggende som tablet. 
 • Magnesiumindhold vil blive undersøgt ved blodprøvekontrol. Hvis magnesiumindholdet er for lavt, så vil du få magnesium infusion

Andre almindelige bivirkninger

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning, diarre, ændret smagssans
 • Påvirkning af leverfunktion, ledsmerter og muskelkramper, træthed, uønsket hårvækst

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal tage Ciclosporin to gange om dagen, morgen og aften med ca. 12 timers mellemrum. Du kan tage Ciclosporin med eller uden mad, men det er vigtigt, at du gør det samme hver gang, så optagelsen bliver så ens som mulig. Grapefrugt (og grapefrugtjuice) ændrer optagelsen af Ciclosporin, derfor må du ikke spise grapefrugt
 • Mikstur Ciclosporin skal fortyndes med kold mælk, chokoladedrik, æble- eller appelsinjuice umiddelbart før indtagelse
 • Tag kapslerne, så snart du har taget dem ud af blisterpakningen.

For at sikre, at du får den rigtige dosis Ciclosporin, vil indholdet af Ciclosporin i dit blod, blive målt ved en blodprøve. Det er meget vigtigt, at du først tager medicinen efter blodprøvetagning.

Tacrolimus (Prograf, Adport)

Findes som kapsler og som infusion

Almindelige bivirkninger

 • Hovedpine, forhøjet blodtryk, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarre, ændret smagssans
 • Rysten på hænderne, ændret følesans, stikken/ prikken, ændret pigmentering; det betyder at din hud kan blive mørkere
 • Hårtab
 • Påvirkning af nyre- og leverfunktionen; dette bliver undersøgt ved blodprøvekontrol. Lægen vil vurdere om dosis skal ændres. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med væske
 • Nedsat magnesiumindhold i blodet; du vil få magnesiumtilskud forebyggende som tablet Magnesiumindhold bliver undersøgt ved blodprøvekontrol. Hvis magnesiumindholdet er for lavt, vil du få magnesiuminfusion
 • Stigning i blodsukker; Tacrolimus kan medføre, at dit blodsukker stiger, dette bliver undersøgt ved blodprøvekontrol. Det betyder, at du kan udvikle sukkersyge. Sukkersygen er oftest 
  midlertidig og vil i så fald forsvinde efter endt behandling

Andre almindelige bivirkninger

 • Ledsmerter og muskelkramper, rygsmerter, kraftesløshed/træthed, søvnløshed, uønsket hårvækst, væskeophobning, synsforstyrrelser, påvirkning af dit humør

Vær opmærksom på følgende

 • Du skal tage Tacrolimus to gange om dagen, morgen og aften med ca. 12 timers mellemrum på tom mave, mindst 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid. Grapefrugt (og grapefrugtjuice) ændrer optagelsen af Tacrolimus, derfor må du ikke spise grapefrugt
 • Tag kapslerne så snart du har taget dem ud af blister pakningen
 • Tacrolimus øger lysfølsomheden, så det er vigtigt at bruge solbeskyttende creme med høj solfaktor, minimum 30

For at sikre, at du får den rigtige dosis Tacrolimus, vil indholdet af Tacrolimus blive målt ved en blodprøve. Det er meget vigtigt, at du først tager medicinen efter blodprøvetagning.

Sirolimus (Rapamune)

Findes som tabletter og mikstur.

Amindelige bivirkninger

 • Hovedpine, forhøjet blodtryk
 • Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, opkastning, diarre
 • Væskeophobning, ledsmerter
 • Bumser
 • Urinvejsinfektion
 • Forhøjet kolesteroltal; 

Dit kolesteroltal vil blive undersøgt ved blodprøvekontrol, når lægen skønner at det er nødvendigt. Hvis det er for højt, kan det afhjælpes med kolesterolsænkende medicin samt diæt

Andre almindelige bivirkninger

 • Mundbetændelse, påvirkning af leverfunktion, hjertebanken, øget tendens til infektioner

Vær opmærksom på følgende

 • Du skal tage Sirolimus én gang om dagen. Senere i behandlingen kan det være, at du kun skal tage Sirolimus hver 2. eller hver 3. dag
 • Du kan tage Sirolimus med eller uden mad, men det er vigtigt, at du gør det samme hver gang, så optagelsen bliver så ens som mulig
 • Grapefrugt (og grapefrugtjuice) ændrer optagelsen af Sirolimus, derfor må du ikke spise grapefrugt
 • Hvis du får Sirolimus som mikstur, skal du opbevare det i køleskab

For at sikre, at du får den rigtige dosis Sirolimus, vil indholdet af Sirolimus i dit blod blive målt ved en blodprøve. Det er meget vigtigt, at du først tager medicinen efter blodprøvetagning.

Mycophenolatmofetil (CellCept, Mefynax)

Findes som kapsler, mikstur og infusion

Almindelige bivirkninger

 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarre
 • Påvirkning af knoglemarv

Andre almindelige bivirkninger

 • Hovedpine, svimmelhed, for højt eller for lavt blodtryk
 • Nedsat appetit, smagsforstyrrelser, fordøjelsesproblemer
 • Påvirkning af nyrefunktionen; dette bliver undersøgt ved blodprøvekontrol. Lægen vil vurdere om dosis skal ændres. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med væske
 • Påvirkning af humør, fx som tristhed, depression, angst, tankeforstyrrelser og søvnløshed
 • Bumser

Vær opmærksom på følgende

 • Du skal tage Mycophenolatmofetil to til tre gange i døgnet
 • Du kan tage Mycophenolatmofetil med eller uden mad, men det er vigtigt, at du gør det samme hver dag, så optagelsen bliver så ens som muligt
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis

Her kan du læse mere

Du kan læse mere om de enkelte præparater på medicin.dk eller apotek.dk

På indlægseddel.dk kan du også læse indlægssedler for de fleste lægemidler.

Redaktør