Ikke-medicinsk behandling af epilepsi. Operation og VNS

I Danmark har omkring 35.000 mennesker epilepsi. Ved epilepsioperation fjernes væv, hvorfra epilepsien udgår.

I Danmark har omkring 35.000 mennesker epilepsi. En tredjedel af patienterne kan ikke blive anfaldsfri med medicin, selvom de har prøvet med adskillige former for epilepsimedicin. Både de invaliderende anfald samt medicinbivirkning kan påvirke livskvaliteten. Der er desværre kun en lille chance for at afprøvning af flere end 2-3 epilepsipræparater vil give bedre anfaldskontrol.

Hvilke andre muligheder er der?

 • Operation
 • Vagusnervestimulation
 • Evt. lav-kulhydrat-diæt - tilbydes ikke i Epilepsiklinikken, 2164

Kirurgisk behandling

Ved epilepsioperation fjernes væv, hvorfra epilepsien udgår.

Hvem kan blive opereret?

Du bliver tilbudt vurdering til denne behandling af din kontaktlæge, hvis, 1) du har haft epilepsi over længere tid (i mindst 2 år) med hyppige invaliderende anfald, og 2) du har afprøvet mindst 2 slags epilepsimedicin uden acceptabel effekt.

Hvilket resultat kan man forvente af operationen?

 • Ved tindingelaps-epilepsi kan 60-80 % blive anfaldsfri
 • 20-30 % af alle opererede får betydeligt færre anfald
 • Ca. 10 % har ingen glæde af operation
 • Man kan ikke forvente bedring af følgesymptomer af epilepsien, f.eks. besvær med hukommelse og koncentration

Er der nogen risiko ved en operation?

 • Almindelig risici som ved alle operationer forekommer sjældent (<1 %)
 • Ved epilepsioperationen afhænger risikoen af, hvilket område
 • der bliver opereret

VNS (Vagusnervestimulation)

 • VNS er en lille ”pacemaker”, som sender små elektroniske impulser til hjernen via vagus nerven
 • Stimulatoren indopereres under huden på brystet med en ledning, der føres til vagusnerven på venstre side af halsen
 • VNS genererer elektriske signaler som sendes periodisk til hjernen via vagusnerven og således forebygger den elektrisk uro i hjernen, der kan fremkalde anfald

Hvem kan få tilbud om VNS?

 • Patienter der efter en grundig vurdering ikke kan tilbydes epilesioperation
 • VNS kan tilbydes ved alle anfalds- og epilepsityper

Hvilke resultater kan man forvente ved VNS?

 • Generel forbedring af livskvalitet
 • Færre, mildere og/eller kortere anfald
 • Bedre humør
 • Effekten indtræder gradvis inden for 2 år

Er der nogen bivirkninger af VNS?

 • Optræder kun under stimuleringen
 • Hæshed/ændring i stemmeleje
 • Hoste, kilden i halsen
 • Kortåndethed

Hvordan bliver det undersøgt, om man kan blive opereret eller få tilbud om VNS?

 • Du bliver informeret, hvis din kontaktlæge vurderer, at du kan få gavn af en operation
 • Efter MR-scanning af hjernen og EEG lægges nærmere undersøgelsesplan
 • Udredningsprogrammet går ud på at finde det sted i hjernen, hvor anfaldene starter, og som således skal fjernes for at du kan komme af med dine anfald
 • Du skal gennemgå en række (ofte belastende) undersøgelser, der kan strække sig over flere måneder før en evt. operation

Hvor kan du blive undersøgt?

 • Epilepsioperation og implantering af vagusstimulator foretages på Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet (RH)
 • Vurdering og en del af undersøgelserne foretages på Rigshospitalet i samarbejde med Epilepsikirurgiteamet, herefter bliver du henvist til videre udredning og operation
 • Først efter udredning og information om behandlingstilbud, forventninger og risici, skal du tage endelig beslutning, om du ønsker operation eller ej
Redaktør